Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Akademie Versailles 2019

Advertisement

Akademie Versailles 2019


Akademie Versailles is an international educational project aimed at the interpretation of French Baroque music and its period performance practice. The project is organized by Collegium Marianum and the Centre de musique baroque de Versailles (CMBV) in collaboration with the French Institute and the Academy of Performing Arts in Prague. It is part of a long-term partnership between the Summer Festivities of Early Music in Prague and the CMBV, whose task it is to preserve and promote French Baroque music. More information: https://bit.ly/2O8BQ7u

CZ:
Akademie Versailles je mezinárodní vzdělávací projekt zaměřený na interpretaci francouzské barokní hudby a specifika její dobové interpretace. Projekt je připravován ve spolupráci s Centrem barokní hudby ve Versailles (CMBV), Francouzským institutem a Akademií múzických umění v Praze. Je také součástí dlouhodobé spolupráce mezi mezinárodním hudebním festivalem Letní slavnosti staré hudby a prestižním CMBV, jehož úkolem je zachování a šíření dědictví zejména francouzské barokní kultury. Více informací na https://bit.ly/2OGB1jnTags
Map HAMU // Hudební a taneční fakulta AMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Prague, Czech Republic, Prague, Czech Republic
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Letní slavnosti staré hudby
Advertisement

More Events in Prague

Explore More Events in Prague