Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Agilní transformace marketingového oddělení

Agilní transformace marketingového oddělení


Proveďte agilní transformaci svého marketingového oddělení co nejdříve a zařaďte se tak mezi firmy jako je ŠKODA AUTO, ING, Spotify, SpaceX a další. Získáte tak větší produktivitu, efektivitu, flexibilitu a týmovost díky dvoudennímu interaktivnímu semináři v Praze.

Lektor


Martin Fišer, certifikovaný Scrum Master, Scrum coach, Agile coach, co-founder agilní marketingové agentury Brand New

Co vám seminář přinese?


Poznáte rozdíl mezi agilní a vodopádovou (tradiční) metodou projektového řízení.

Poznáte klíčové výhody agilní metody projektového řízení a agilního marketingu.

Seznámíte se důkladně s frameworkem Scrum a s kvalitními nástroji agilního projektového řízení.

Zažijete až 300% nárůst produktivity při hře Agile Paper Planes.

Naučíte se, jak agilní transformaci připravit a efektivně realizovat.

Naučíte se sestavit kvalitní agilní projektový tým.

Naučíte se řešit nejčastější nástrahy agilní transformace.

Téma odprezentované s pomocí zajímavých případových studií a reálných zkušeností lektora.


Pro koho je seminář určený?


ředitele a manažery malých a středních firem

marketingové ředitele a manažery

marketingové pracovníky

marketingová oddělení

začínající i pokročilé Scrum Mastery a Product Ownery

účastníky semináře Základy dobrého Scrum Mastera, semináře Základy dobrého Product Ownera, semináře Efektivní Scrum Master, semináře Efektivní Product Owner a workshopu Agile Marketing - Free Workshop


Co je zahrnuto v ceně semináře?


Občerstvení na každý den (3x coffee break, oběd, voda neomezeně)

Studijní materiály

Certifikát o absolvování


Program prvního dne

9.00–9.30


Check in, coffee break, networking


9.30–10.45


Agilní projektové řízení


Co znamená být agilní

Srovnání vodopádového a agilního projektového řízení

Výhody a nevýhody agilního projektového řízení

Nejčastější mýty, polopravdy a nepravdy o agilním projektovém řízení

PDCA cyklus
10.45–11.00


Coffee break


11.00–12.15


Hra Agile Paper Planes

Agilní marketing


Hodnoty agilního marketingu

Výhody agilního marketingu

Srovnání vodopádového a agilního marketingu
12.15–13.30


Oběd


13.30–14.45


Plán a příprava agilní transformace


Transparentnost, viditelnost a srozumitelnost procesu

Výběr agilního championa / coache

Získání podpory středního a vyššího managementu

Získání podpory týmu

Postup agilní transformace
14.45–15.00


Coffee break


15.00–16.15


Metody agilního projektového řízení

Scrum


Stručná historie

Tři pilíře Scrumu a jejich význam

Hodnoty Scrumu a jejich význam

Scrum proces

Nejčastější mýty, polopravdy a nepravdy o Scrumu
16.15–17.00


Diskuze


Program druhého dne

9.00–9.30


Check in, coffee break


9.30–10.45


Projektový tým


Role

Sestavení

Pravomoci, zodpovědnost, organizace

Vzdělání a certifikace

Nástroje
10.45–11.00


Coffee break


11.00–12.15


Product Backlog

Product Backlog Item

User Stories

Product Backlog Refinement

Planning Poker


12.15–13.30


Oběd


13.30–14.45


První Sprint


Sprint Planning

Sprint

Sprint Review

Sprint Retrospective
14.45–15.00


Coffee break


15.00–16.15


Nástrahy agilní transformace


Neochota ke změně

Transparentnost

Monopoly /sila informací

Komunikace a vztahy uvnitř projektového týmu

Motivace týmu

Komunikace a vztahy mezi týmem a zbytkem organizace

Komunikace a vztahy mezi týmem subjekty mimo organizaci (subdodavatelé, klienti, další stakeholdeři)Rozšíření agilní transformace na zbytek organizace


16.15–17.00


DiskuzeYou may also like the following events from BRANDNEW:

Liked this event? Spread the word :

Map Prague, Czech Republic
Loading venue map..
Event details from Report a problem

Are you going to this event?