Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events

Access Bars® Praha s Kass Thomas

Access Bars® Praha s Kass Thomas


JEMNÝM DOTEKEM MŮŽETE ZMĚNIT ŽIVOT SVŮJ I DRUHÝCH

Access Bars® s KASS THOMAS

Access Bars® je pouze jedním z nástrojů Access Consciousness® - Přístup k vědomí. V rámci kurzu se seznámíte i s dalšími nástroji, které jsou stejně jako Access Bars® velmi snadné a účinné.

Tisíce lidí používá Access Bars ke změně mnoha aspektů jejich života, včetně spánku, zdraví a váhy, peněz, sexu a vztahů, úzkosti, stresu a mnohem více. V nejhorším případě budete mít pocit, jako byste právě absolvovali fenomenální masáž. V nejlepším případě se může zcela změnit celý váš život.

Absolvování kurzu Access Bars je předpokladem všech dalších kurzů Access Consciousness® Core, které umožňují tělu zpracovávat a přijímat změny, které si volíte s lehkostí.

V průběhu kurzu každý z vás 2x obdrží terapii a 2x ji přijme.

Věděli jste, že na hlavě je 32 bodů, které při jemném dotyku snadno uvolní něco, co vám neumožňuje přijímat? Tyto body obsahují všechny myšlenky, programy, přesvědčení, emoce a úvahy, které jste si uložili v sobě v jakémkoli životě.

Tohle je příležitost pro vás pustit vše!

KURZ METODY ACCESS BARS®
První absolvování kurzu je za cenu 6 200,- Kč.
Každé další opakovaní kurzu za cenu 3 100,- Kč.
Děti do 15ti let zdarma, studenti do 18ti let platí poloviční kurzovné

Na setkání s vám se těší

Kass Thomas
světová facilitátorka

Registrovat se můžete zde: https://www.easytouch.cz/terminy-kurzu-access-bars-r

Kontakt:
Lucie Haskova bHVjaWVoYXNrb3ZhICEgbGggfCBnbWFpbCAhIGNvbQ== +420773947100
Adriana Tesinska YWRyaWFuYSB8IGVhc3l0b3VjaCAhIGN6 +420724602002

------------------------------------------------

? ACCESS BARS

Do you remember the last moment in your life when you were totally relaxed and nurtured and cared for?
Or has it been a little too long since you received healing and kindness without any judgment of your body or your being?

An Invitation from Access Consciousness® founder, Gary Douglas and co-founder Dr. Dain Heer The first class in Access is The Bars®.

Did you know there are 32 points on your head which, when gently touched, effortlessly and easily release anything that doesn't allow you to receive?
These points contain all the thoughts, ideas, beliefs, emotions, and considerations that you have stored in any lifetime.

This is an opportunity for you to let go of everything! Each Access Bars® session can release 5-10 thousand years of limitations in the area of your life that corresponds with the specific Bar being touched.
This is an incredibly nurturing and relaxing process, undoing limitation in all aspects of your life that you are willing to change.

How much of your life do you spend doing rather than receiving? Have you noticed that your life is not yet what you would like it to be?

You could have everything you desire (and even greater!) if you are willing to receive lots more and maybe do a little less! Receiving or learning The Bars® will allow this to begin to show up for you.

Access Bars® has assisted thousands of people to change many aspects of their body and their life including sleep, health and weight, money, sex and relationships, anxiety, stress and so much more.

At worst you will feel like you have just had a phenomenal massage.

At best your whole life can change into something greater with total ease.

Taking the Access Bars® class is a prerequisite for all Access Consciousness® Core Classes as it allows your body to process and receive the changes you are choosing with ease.

Date: 21st February 2019
Time: 10:00 - 18:00 CET
Location: BOUTIQUE HOTEL JALTA A.S.
Vaclavske namesti 45,
110 00 Prague 1 (Czech Republic)
http://www.hoteljalta.com/en/
Language: čeština, český jazyk English
Price: EUR 300,-
Pre-requisites: none

Kids 16, 17, 18 – half price
Kids 15 and under - FREE when attending with a paying adult or at the arrangement/discretion of the facilitator

?REPEAT PRICE - Any time you wish to take the Bars class again, you will pay half of the first time price!

? Link to register for the Class: https://www.accessconsciousness.com/en/class-catalog/core-classes/bars/access-bars-class_62857/

? If you need some help or more informations please do not hesitate to contact our lovely host:
Lucie Haskova bHVjaWVoYXNrb3ZhICEgbGggfCBnbWFpbCAhIGNvbQ== +420773947100
Adriana Tesinska YWRyaWFuYSB8IGVhc3l0b3VjaCAhIGN6 +420724602002

For more details please write to aW5mbyB8IGthc3N0aG9tYXMgISBjb20=. We are happy to assist you!You may also like the following events from Easy Touch - Access Bars:

Liked this event? Spread the word :

Map Jalta Boutique Hotel, Václavské náměstí 45, 110 00 Prague, Czech Republic, Prague, Czech Republic
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Easy Touch - Access Bars

More Events in Prague

Explore More Events in Prague