Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

3. Setkání s Hejného metodou

Advertisement

3. Setkání s Hejného metodou


Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze ve spolupráci se společností H-mat, o.p.s.. vás zve na 3. ročník konference Setkání s Hejného metodou pro učitele matematiky 2. stupně a učitele 1. stupně ZŠ a MŠ případně i pro studenty

V sobotu 18. 5. 2019 na Pedagogické fakultě UK v Praze, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, od 8.30 do 17.30 h

➡ Program konference:

⏺ úvodní zvanou přednášku přednese profesor Milan Hejný

⏺ prezentace a sdílení osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice Hejného metodou, na výsledky práce

⏺ diskuse u kulatých stolů o aktuálních problémech jako je například hodnocení žáků, testování, práce s rodiči, práce s talentovanými i méně zdatnými žáky, práce s pomůckami

⏺ dílny s obsahem, který se obvykle nevejde do programu letních škol

Účastníci mohou nabídnout vystoupení v sekci v rozsahu 20 minut, vedení pracovní dílny v rozsahu 1 hodiny, prezentaci zajímavých zkušeností a materiálů, prezentaci videa, poster – nástěnku s prezentací např. žákovských prací, pomůcek apod., vše, co se váže k Hejného metodě v praxi. Pro vystoupení je možné využít i interaktivní tabuli.

➡ Uzávěrka přihlášek pro účastníky příspěvkem je 29. 4. 2019 pro účastníky bez příspěvku je 5. 5. 2019, nebo do vyčerpání kapacity

✅ Konference je akreditována pod č.j. MSMT-556/2018-1-173

➡ Více informací a přihlášku naleznete na: http://kmdm.pedf.cuni.czMap Pedagogická fakulta Univerzita Karlova, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Prague, Czech Republic, Prague, Czech Republic
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Pedagogická fakulta UK
Advertisement