Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

ॐ Bhajan - zpívaní manter: Chanting v Propojení

Advertisement

ॐ Bhajan - zpívaní manter: Chanting v Propojení


.~°English below°~.

Slovo "bhadžan" v jednom ze svých významů znamená "sdílet". Srdečně vás tak zveme ke sdílení a společnému zpěvu písní a manter z mnoha spirituálních tradic světa. Bhadžan je dávná tradice. Sdílený zvuk, zpěv a vibrace mají svoji velkou sílu a mohou být mocnou modlitbou, vzdáním našich díků i jen čistou radostí z přítomného okamžiku.

Akce je otevřená všem - není nutné umět zpívat, ani znát texty.

S sebou - hodit se může nějaké ovoce / zdravé mlsky ke sdílení a vlastní hudební nástroje. Ale v zásadě nepotřebujete nic - hlavní je přijít :) vstupné dobrovolné

Mantrováním provede Eliška:
"Nepřikláním se k žádnému konkrétnímu náboženskému směru - hraju a zpívám písně, se kterými se dokážu ztotožnit a které pro mě mají sílu. Mohou tedy zaznít "tradiční" mantry v sanskrtu, ale také mnoho písní v angličitě, češtině a slověnštině a další ve španělštině či portugalštině, občas probleskne hebrejština nebo arabština. Mnoho manter kombinuje několik zmíněných jazyků. Texty i melodie jsou většinou snadné (pouze několik slov či vět) a repetitivní, není problém vše pochytit v průběhu."

Těšíme se a upozorňujeme - že pro vstup do klubu prosím použijte u vstupních dveří nejníže uvedený zvonek s názvem klubu. Děkujeme.

.~°ENGLISH°~.

The word "bhajan" means "to share" in one of its meanings. We heartfully invite you to share and sing together songs and mantras from many spiritual traditions of the world. Bhajan is an ancient tradition. Shared sound, singing and vibration have their great strength and can be a powerful prayer, thanks giving or just the pure joy of the present moment.

The event is open to everyone - it is not necessary to be a singer or to know the lyrics.

With you - some fruit / healthy snacks to share. But basically you do not need anything - the main thing is to come :) voluntary entrance

Chanting will be carried out by Eliška:
"I do not follow any particular religious direction - I play and sing songs with which I can identify with and which have the power to me. So we can have "traditional" mantras in sanskrt but also many songs in English, Czech and Slovak, and another in Spanish or Portuguese, occasionally bits of Hebrew or Arabic. Many mantras combine several of these languages. Lyrics and melodies are mostly easy (only a few words or sentences) and repetitive, it's not a problem to catch everything up. "You may also like the following events from Klub Propojení:

Map Havlíčkova 15, 110 00 Praha, Česká Republika, Prague, Czech Republic
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Klub Propojení
Advertisement