Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Čtvrtá z cyklu přednášek Medicína a smrt

Advertisement

Čtvrtá z cyklu přednášek Medicína a smrt


Medicína a smrt

Devět večerů o hranicích medicíny. O tom, co může dnešní zdravotnictví a sociální péče nabídnout lidem se závažnou, život ohrožující nemocí. 21 držitelů dvouletého stipendia Avast Foundation Palliative Care Scholarship, které Nadační fond Avast poskytuje leaderům v oblasti paliativní péče, představuje svůj pohled na doprovázení umírajících a jejich rodin.

Čtvrtá z cyklu přednášek nese název
Rozvoj paliativní péče v sociální a psychologické
oblasti

Kdy: Úterý 19. 3. 2019 od 17:00 do 20:00 hodin
Kde: Node 5, Radlická 180/50, 150 00 Praha 5, Smíchov

Akce je určena pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti. Vstup je zdarma. Po přednášce bude následovat prostor pro dotazy a neformální setkání všech účastníků. Kapacita je omezená, přednost dostanou dříve příchozí.

Vystoupí
Mgr. et Mgr. Karolína Hrdá
Pracuje v Domově Sue Ryder jako koordinátorka strategických rozvojových projektů, mezi které spadají například integrace paliativní péče, rozvoj multidisciplinárních týmů a další. Oporou v práci jsou jí také výzkumné metody a techniky. V současné době studuje doktorský studijní program Sociální práce na FHS UK, v něm se zabývá tématem terminálních hospitalizací obyvatel pobytových sociálních služeb pro seniory. V rámci svého projektu se zaměřuje na rozvoj spolupráce mobilní specializované paliativní péče a pobytových sociálních služeb pro seniory.

Mgr. Veronika Drnková
Vystudovala psychologii, aktuálně se vzdělává v psychoterapii. V současné době vede poradnu v mobilním hospici Cesta domů. Zaměřuje se na truchlení a poradenství pro pozůstalé. V rámci svého projektu se věnuje komplikovanému zármutku. Snaží se šířit povědomí odborné veřejnosti o komplikovaném zármutku a učí se stylům práce s klienty, kteří prošli ztrátou a mohou stavy typické pro komplikovaný zármutek prožívat.

Moderuje
Mgr. Marek Uhlíř
Člen výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a uznávaný expert na oblast paliativní péče.

Odborným garantem programu je Centrum paliativní péče.

Další přednášky se uskuteční 23. 4. 2019 v Praze, 21. 5. 2019 v Liberci, 18. 6. 2019 v Plzni, 17. 9. 2019 v Ústí nad Labem a 22. 10. 2019 bude cyklus zakončen opět v Praze.You may also like the following events from Nadační fond Avast:

Map Node5, Radlicka 180/50, 15000 Prague, Czech Republic, Prague, Czech Republic
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Nadační fond Avast
Advertisement

More Events in Prague

Explore More Events in Prague