Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
WPROWADZANIE AAC U OSB Z WIELORAK NIEPENOSPRAWNOCI 03-04.07.2021 POZIOM I POZNA

WPROWADZANIE AAC U OSÓB Z WIELORAKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, 03-04.07.2021 POZIOM I, POZNAŃ

Jul 03, 2021 - Jul 04, 2021

WPROWADZANIE AAC U OSÓB Z WIELORAKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, 03-04.07.2021 POZIOM I, POZNAŃ

Time Sat Jul 03 2021 at 09:00 am to Sun Jul 04 2021 at 04:00 pm

(add to calendar)

Gadatek Centrum Rozwoju Porozumiewania Monika Jerzyk, Ul. Emilii Sczanieckiej 8, 60-216 Poznan, Poland, Poznan, Poland

Find Tickets
Advertisement

WPROWADZANIE AAC U OSÓB Z WIELORAKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, 03-04.07.2021 POZIOM I, POZNAŃ, 3 July | AllEvents.in WPROWADZANIE AAC U OSÓB Z WIELORAKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, 03-04.07.2021 POZIOM I, POZNAŃ
Wprowadzanie Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością
Poziom I
16 godzin zegarowych, I dzień 9-18, II dzień 9-16

Warsztaty I stopnia są zaproszeniem do odkrycia świata komunikacji z osobami z wieloraką niepełnosprawnością.
Podstawą dwudniowych, intensywnych warsztatów wprowadzających jest poznanie założeń filozoficznych leżących u podstaw uznania prawa do komunikacji każdej osoby niemówiącej. Uczestnicy nabędą umiejętności pomagające zrozumieć osoby z głęboką wieloraką niepełnosprawnością. Podczas pracy z materiałem wideo przyjrzą się własnym wzorcom komunikacyjnym. Obserwując proces nabywania kompetencji komunikacyjnych konkretnego użytkownika zdobędą narzędzia do budowania sytuacji komunikacyjnych w oparciu o model aktywny.

Cele warsztatów:
-nauka podstaw budowania kontaktu,
-przekazanie idei pracy na zasobach
-zapoznanie z oceną efektywności porozumiewania się wg dr Grycman
-nauka istoty, roli i prawidłowego przekazu wspomaganego,
-praktyczna nauka budowania sytuacji komunikacyjnych w oparciu o model aktywny,
-nauka budowania sytuacji naprzemiennego działania,
-nabycie umiejętności identyfikowania zachowań komunikacyjnych i kompleksu ożywienia
-nauka identyfikowania sposobów dostępu
-nauka znaczenia funkcjonalności w komunikacji,
– zapoznanie z procesem wspierania kompetencji komunikacyjnych u dzieci na podstawowych poziomach komunikacyjnych
– nabycie umiejętności stosowania strategii:

człowiek źródłem zaspokojenia potrzeby,
strategia wczesny start – stop
stosowania sygnału uprzedzającego
strategia przyjmowania inicjatyw


Organizacja godzinowa
1 dzień

9:00 – 10:30 przywitanie, sprawy organizacyjne, obowiązujące zasady, omówienie skryptu, oczekiwania grupy

10:45 – 12:15 wprowadzenie do idei komunikacji z osobami z wieloraką niepełnosprawnością, pojęcie kontaktu, zasobów i sprawstwa, wstępna analiza indywidualnego systemu komunikacyjnego, test na uważność

12:30 – 14:00 analiza procesu budowania kompetencji komunikacyjnych wybranego użytkownika AAC, ocena efektywności porozumiewania się wg dr Grycman,

14:00 – 14:45 przerwa obiadowa

14:45 – 16:15 kwestionariusz obserwacji zachowań komunikacyjnych, strategia człowiek źródłem zaspokojenia potrzeby, strategia przyjmowania inicjatyw, teoria i ćwiczenie, praca w małych grupach z kamerą

16:30 – 18:00 zachowania komunikacyjne, teoria i ćwiczenie, praca w małych grupach, analiza sposób dostępu do odbioru otoczenia i przekazywania informacji


2 dzień
9:00 – 10:30 kompleks ożywienia, teoria i ćwiczenie, praca w małych grupach, wprowadzenie do budowania kodu komunikacyjnego

10:45 – 12:15 przekaz wspomagany ćwiczenie

12:30 – 14:00 przekaz wspomagany teoria

14:00 – 14:30 przerwa obiadowa

14:30 – 16:00 strategia stosowania sygnału uprzedzającego, ćwiczenia, podsumowanie, odniesienie do oczekiwań, wręczenie dyplomów

Koszt: 600 zł

Link do zapisów: https://centrumgadatek.pl/produkt/03-04-07-2021-wprowadzanie-aac-u-osob-z-wieloraka-niepelnosprawnoscia-poziom-i-online/You may also like the following events from Gadatek Centrum Rozwoju Porozumiewania Monika Jerzyk:

Tickets

Tickets for WPROWADZANIE AAC U OSÓB Z WIELORAKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, 03-04.07.2021 POZIOM I, POZNAŃ can be booked here.

Get Tickets

Search by related topics in Poznan
Event Photos
Hosted by
GADATEK centrum komunikacji alternatywnej i wspomagającej - terapia - szkolenia - konsultacje - superwizje
Are you the host?
Nearby Hotels Gadatek Centrum Rozwoju Porozumiewania Monika Jerzyk, Ul. Emilii Sczanieckiej 8, 60-216 Poznan, Poland, Poznan, Poland
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Sat Jul 03 2021 at 09:00 am to Sun Jul 04 2021 at 04:00 pm
Add to Calendar

Location

Gadatek Centrum Rozwoju Porozumiewania Monika Jerzyk, Ul. Emilii Sczanieckiej 8, 60-216 Poznan, Poland, Poznan, Poland

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events