Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Szkolenie: Dziecko z autyzmem w przedszkolu

Sat Oct 03, 2020
Szkolenie: Dziecko z autyzmem w przedszkolu

Time Sat Oct 03 2020 at 09:00 am to 05:00 pm

Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne SpektrumAutyzmu.pl, Poznan, Poland

Advertisement

Szkolenie Dziecko z autyzmem w przedszkolu Szkolenie: Dziecko z autyzmem w przedszkolu
TEMAT SZKOLENIA: „Dziecko z autyzmem w przedszkolu”

ADRESACI: nauczyciele, specjaliści, rodzice, opiekunowie i inne osoby zainteresowane

SZKOLENIE DOTYCZY wprowadzenia do tematyki związanej z organizacją zajęć w przedszkolu, elementami terapii w zabawach, motywowaniem dziecka, wprowadzeniem dziecka do grupy rówieśniczej, współpracy z rodzicem oraz przeprowadzeniem wywiadu z rodzicem

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNIK otrzymuje pakiet niezbędnych informacji praktycznych dotyczących: zasad pracy z dzieckiem, motywowania dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w grupie integracyjnej, form zajęć rozbudzających ciekawość dziecka i zainteresowanie światem, oraz rozwiązań w jaki sposób można wprowadzać elementy terapii do zabaw.
Po szkoleniu uczestnik potrafi skonstruować arkusz wywiadu z rodzicem, potrafi wprowadzić dziecko do grupy integracyjnej, zaplanować zajęcia motywujące dziecko do udziału w nich

PROGRAM SZKOLENIA
 wywiady z rodzicami,
 rodzaje zabaw dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym,
 dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej,
 motywowanie dziecka,
 rodzaje zabaw i zajęć rozbudzających ciekawość dziecka otoczeniem.

MIEJSCE SZKOLENIA: Poznań

CZAS TRWANIA: 10 h szkoleniowych

KOSZT: 350 zł

Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu szkolenia, gdyby nie zebrała się odpowiednio liczna grupa.You may also like the following events from Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne SpektrumAutyzmu.pl:

Tickets

Tickets for Szkolenie: Dziecko z autyzmem w przedszkolu can be booked here.

Hosted by
About The Host: Prowadzimy kursy, szkolenia, rady pedagogiczne, konsultacje indywidualne, edukujemy nauczucieli / terapeutów, pomagamy rodzicom chorych dzieci
Website Link: www.spektrumautyzmu.pl
Nearby Hotels Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne SpektrumAutyzmu.pl, Poznan, Poland
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Location

Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne SpektrumAutyzmu.pl, Poznan, Poland

Advertisement
Discover more events
Advertisement

Planning for an event?

List your events for free and make sure your audience never miss an event from you!

Create Events