Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
Konsultacja prawna    Legal advice

Konsultacja prawna// Юридическая консультация//Юридична консультація// Legal advice

Tue Mar 02, 2021

Konsultacja prawna// Юридическая консультация//Юридична консультація// Legal advice

Time Tue Mar 02 2021 at 04:00 pm to 08:00 pm

(add to calendar)

Migrant Info Point, Collegium Historicum ul. Sw. Marcin 78, room 423, Poznan, Poland

Advertisement

Konsultacja prawna// Юридическая консультация//Юридична консультація// Legal advice, 2 March Konsultacja prawna// Юридическая консультация//Юридична консультація// Legal advice
? Potrzebujesz pomocy prawnej?

Masz trudną sytuację dotyczącą legalizacji pobytu lub zatrudnienia? Jesteś zdezorientowany/a przez zawiłości polskiego prawa? Masz problemy z umową o pracę lub pracodawca nie chce Ci wypłacić należne wynagrodzenie? Czy potrzebujesz pomocy w wypełnieniu dokumentów / formularzy/ wniosków? ? Jest wiele spraw gdzie wsparcie prawnika jest potrzebne.

✔Nasi specjaliści są gotowi Ci pomóc!

Nasze wsparcie jest bezpłatne. Żeby skorzystać z bezpłatnych konsultacji, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/RfVMnmCyEzUkMgNG7
---
Działanie w ramach projektu #AKTYWATORWLKP – Wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim.
Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

---------
? Вам нужна юридическая помощь?

У вас сложная ситуация с легализацией пребывания или работы? Вас смущают сложности польского законодательства? У вас есть проблемы с трудовым договором или работодатель не хочет выплатить вам причитающееся вознаграждение? Вам нужна помощь в заполнении документов / форм / заявлений? ? Во многих случаях требуется адвокатская/юридическая поддержка.

✔ Наши специалисты готовы помочь вам!

Наша помощь бесплатна. Чтобы воспользоваться бесплатной консультацией, пожалуйста, заполните регистрационную форму: https://forms.gle/RfVMnmCyEzUkMgNG7
---
Инициатива в рамках проекта #AKTYWATORWLKP - Поддержка интеграции мигрантов в Великопольском воеводстве.
Проект софинансируется Национальной программой Фонда убежища, миграции и интеграции.
---------
? Чи потрібна вам юридична допомога?

У вас складна ситуація щодо легалізації перебування чи працевлаштування? Вас бентежать складності польського законодавства? У вас проблеми з трудовим договором або роботодавець не хоче виплачувати вам належну винагороду? Вам потрібна допомога у заповненні документів / форм / заяв? ? Є багато випадків, коли потрібна підтримка юриста.

✔ Наші спеціалісти готові вам допомогти!

Наша підтримка безкоштовна. Щоб скористатися безкоштовними консультаціями, заповніть реєстраційну форму: https://forms.gle/RfVMnmCyEzUkMgNG7
---
Ініціатива в рамках проєкту #AKTYWATORWLKP - підтримка інтеграції мігрантів у Великопольському воєводстві. Проєкт дофінансований із Програми Національного Фонду Притулку, Міграції та Інтеграції.

----

? Need a legal advise?

Do you have a specific question regarding the legalization of stay and employment? Are you confused by the polish law? Have problems with your work contract or your employer does not want to pay you? Do you need help to fill out some documents/forms?? There are many situations where lawyers support is needed.

✔Our professionals are here to help you!

Our services are free of charge, to register for the consultation, please complete the registration form: https://forms.gle/RfVMnmCyEzUkMgNG7

---
This activity is a part of the #AKTYWATORWLKP project - Support for the integration of migrants in the Wielkopolska Voivodeship
The project is co-financed by the National Asylum, Migration and Integration Fund Program.You may also like the following events from Migrant Info Point:

Event Photos
Hosted by
About The Host: Informacja i wsparcie dla imigrantów w jednym miejscu Информация и поддержка для иммигрантов в одном месте Information and support for immigrants
Website Link: http://www.migrant.poznan.pl
Are you the host?
Nearby Hotels Migrant Info Point, Collegium Historicum ul. Sw. Marcin 78, room 423, Poznan, Poland
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Tue Mar 02 2021 at 04:00 pm to 08:00 pm
Add to Calendar

Location

Migrant Info Point, Collegium Historicum ul. Sw. Marcin 78, room 423, Poznan, Poland

Advertisement
Advertisement
Make Your Events Easy to Discover

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events

More events from Migrant Info Point