X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

II Poznańska Wiosna Sarmacka

Advertisement

II Poznańska Wiosna Sarmacka


Zakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Zakład Historii Nowożytnej do XVIII wieku Wydziału Historycznego UAM, a także Studenckie Koło Naukowe Miłośników Literatury Dawnej przy Instytucie Filologii Polskiej UAM i Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Prof. Gerarda Labudy przy Instytucie Historii UAM mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów wszystkich kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt.: „Znowu chciałby być przedmurzem i w pogańskiej krwi się pławić" – o roli i historii sarmackiego mitu Polski jako przedmurza, która odbędzie się w dniach 8-9 maja 2014 roku w Instytucie Filologii Polskiej UAM przy ulicy Fredry 10 oraz Instytucie Historii przy ulicy Św. Marcin 78.
Konferencję rozpocznie uroczysta inauguracja w czwartek, 8 maja o godzinie 9.30 w auli im. Kazimierza Tymienieckiego (331) mieszczącej się w Collegium Historicum przy ulicy Św. Marcin 78 w Poznaniu. Gośćmi specjalnymi będą:
- Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej (UAM) Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
- Dziekan Wydziału Historycznego (UAM) Prof. dr hab. Kazimierz Ilski
- Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej (UAM) prof. dr hab. Krzysztof Trybuś
- Dyrektor Instytutu Historii (UAM) prof. dr hab. Józef Dobosz

Podczas oficjalnej inauguracji zostanie wygłoszony referat Kierownika Zakładu Bałkanistyki Pani Prof. dr hab. Ilony Czamańskiej pt. "Między politycznym realizmem a ideą świętej wojny. 600 Lat stosunków polsko–tureckich"PROGRAM II POZNAŃSKIEJ WIOSNY SARMACKIEJ
STUDENCKO-DOKTORANCKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
„Znowu chciałby być przedmurzem
i w pogańskiej krwi się pławić" – o roli i historii sarmackiego mitu Polski jako przedmurza.


Obrady:

8.V.2014

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, salon Mickiewiczowski (IV piętro).

Moderator: Mgr Tomasz Grala, Mgr Adam Szabelski
12.00- 12.40 dr Bernadeta Manyś (WH UAM),
12.50-13.10 Mgr Marcin Pełka (UMK); Przedmurze chrześcijaństwa jako obiegowy motyw w polskiej filozofii.
13.10-13.30 Mgr Wojciech Paszyński (UAM); Polska jako „Antemurale” i „ojczyzna świętych”. Motyw przedmurza w „Nowych Atenach” księdza Chmielowskiego.
13.30-13-50 Mgr Michał Skoczyński (UAM); Średniowieczni polscy dominikanie na przedmurzu chrześcijaństwa – działalność misyjna i męczeństwo.

Dyskusja. Przerwa Obiadowa.


Moderator: Mgr Paulina Grobelna
16.00-16.20 Nikodem Lipiński(UAM); Polityka religijna Stefana Batorego.
16.20-16.40 Mgr Adam Szabelski (UAM); Nie tylko Rzeczpospolita…, Węgry bastionem. chrześcijaństwa.
16.40-17.00 Mikołaj Wojciechowski (UAM); Saul Wahl - król jednej nocy. Między fikcją a prawdą.

Dyskusja.

17.40-18.00 Kamil Michaluk (UMCS); Zgubił wiarę z Repninem król nie do ostatka … . Wewnętrzni wrogowie Polski – przedmurza chrześcijaństwa w świetle poezji barskiej.
18.00-18.20 Patrycja Bąkowska (UAM); Ów naród, który przedtem był obrońcą wiary, teraz od dysydentów udręczon bez miary… - antemurale christanitatis w literaturze okresu konfederacji barskiej
18.20-18.40 Anna Lepalczyk(UAM); Wilki między owcami. Problem równości szlachty dysydenckiej w opinii konserwatywnej opozycji katolickiej w mowach sejmowych z 1766 roku i w towarzyszących im pismach polemicznych.
Dyskusja. Zakończenie obard.

9.V.2014

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, salon Mickiewiczowski (IV piętro).
Moderator: Mgr Joanna Szpendowska, Mgr Kacper Gis
10.00-10.40 Dr Aleksander Małecki,(WH UAM).
10.50-11.10 Mgr Kamil Kosztowny(UAM); Problem absencji szlachty w pospolitym ruszeniu na przykładzie wyprawy mołdawskiej 1497.
11.10-11.30 Mgr Tomasz Grala (UAM); Przedmurze Rzeczypospolitej - Wielkie Księstwo Litewskie w latach 1654-55.
11.30-11.50 Mgr Tomasz Wojczak (UAM); Oświecony król Sarmata. Wizerunek Jana III Sobieskiego w przemowie zapisanej w najdawniejszej wielkopolskiej kronice szkolnej.

11.50-12.10 Mgr Aleksandra Ziober (UWR); Rzeczypospolita przedmurzem chrześcijaństwa - mit „oczami umarłych”. Dialog Jana III Sobieskiego i Jermiego Wiśniowieckiego.

12.10 – Dyskusja. Przerwa kawowa.
12.40-13.00 Mgr Marcin Mikusek (UWR); Funkcja mitu antemurale christianitatis w kształtowaniu świadomości geograficznej elit Rzeczpospolitej XVIII w.
13:00-13.20 Mgr Kacper Gis (UAM); Świat poza chrześcijańskimi murami – Andrzej Taranowski i jego ekskursja do Turcji i Tatarii w 1569 roku.
13.20-13.40 Mgr Katarzyna Grzegorek (UAM); Figura przedmurza w języku polityki dwudziestolecia międzywojennego.

Dyskusja. Przerwa Obiadowa.

Collegium Historicum ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań. Sala im. Jerzego Topolskiego (118)
Moderatorzy: Dr Maciej Parkitny.
15.30 - 16.00 Dr Maciej Parkitny (WFPIK UAM),
16.00-16.20 Mgr Aleksander Stankiewicz (UJ); Stemmata Marcjana Aleksandra Ogińskiego
16.20-16.40 Sylwia Borowska (UKSW); Sarmatyzm wczoraj i dziś – dwie strony narodowego mitu w literaturze i malarstwie
16.40-17.00 Mgr Witold Kubicki (UAM); Dyskurs sarmatyzmu w easternach Jacka Komudy – Edukacyjne szanse i pułapki współczesnej polskiej powieści historycznej.
Dyskusja.
17.20-17.40 Mgr Dariusz Piotrowiak (UG), Wespazjana Kochowskiego „wymyślanie wrogów.
17.40-18.00 Adam Andrzejewski (UAM); Paszkowski „Energiczny” – enargeia i energeia w Posiłku Bellony słowieńskiej. Na odpór nieprzyjaciołom Krzyża Świętego.
18.00-18.20 Tomasz Wojnowski (UAM); Millenaryzm i Misjonizm w dziełach Wespazjana Kochowskiego „Dzieło Boskie” a „Psalmodia”.
Dyskusja, Zakończenie obrad.Liked this event? Spread the word :

Map Wydział Historyczny UAM, Święty Marcin 78, Poznan, Poland
Loading venue map..
Event details from Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Adam Andrzejewski
Advertisement