Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
8 Oglnopolski Konkurs Poetycki Erotyk na krech im T Stirmera

8 Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Erotyk na krechę" im T Stirmera

Sun Jan 17, 2021

8 Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Erotyk na krechę" im T Stirmera

Time Sun Jan 17 2021 at 12:00 am to 03:00 am

(add to calendar)

FONT - fundacja & wydawnictwo, 60-694 Poznan, Poland, Poznan, Poland

Advertisement

8 Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Erotyk na krechę" im T Stirmera | Event in Poznan | AllEvents.in 8 Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Erotyk na krechę" im T Stirmera
♥ ♥ ♥ Serdecznie zapraszamy do udziału już w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Erotyk na krechę" im. T. Stirmera.
To konkurs na tyle wymagający jak intrygujący i żenujący, że trudno mu się oprzeć :D ;) i warto się w nim sprawdzić. Jesteśmy dumni z naszych laureatów, a posiadających już dorobek literacki zapraszamy do jurorowania w następnej edycji. Obecnie dzieje się to pod przewodnictwem Uty Przyboś.

WAŻNE !!!
Prosimy wysłać nienagradzany, niepublikowany JEDEN wiersz związany z tematem konkursu (nieodebranym oczywiście dosłownie ;)
na mail Z3J1cGEgISBuYWtyZWNoZSB8IGdtYWlsICEgY29t do godz. 00:00 dnia 17.01.2021 roku –
w TYTULE MAILa proszę umieścić KATEGORIĘ i GODŁO (pod którym ukrywa się autor)
– 1 załącznik zawierający erotyk PROSZĘ OZNACZYĆ najpierw GODŁEM i TYTUŁEM WIERSZA
– 2 załącznik zawierający rozwiązanie godła – dane autora, wiek (I kat. - zgoda rodziców), adres, dorobek twórczy, kontakt – PROSZĘ OZNACZYĆ tylko GODŁEM

WYSYŁAMY w jednym z FORMATÓW doc, docx, rtf
Maile źle oznaczone mogą się nam „pogubić”. Sądzimy, że formuła wysyłania na mail jest dla państwa wygodniejsza, łatwiejsza. Jednak dla organizatora jest bardziej pracochłonna jak i skomplikowana do „ogarnięcia”, bo maile trudno rozszyfrować (jeśli każdy tytułuje tak samo, podobnie) trudno więc znaleźć rozwiązanie godła, gdyż wiersze i tak są drukowane. Dlatego bardzo prosimy o dostosowanie się do wyżej wymienionej zasady oznaczania.

Kategorie:
I. Młodzież (do 18 roku życia)
II. Dorośli
III. Członkowie Grupy Literycznej NA KRECHĘ
(ta kategoria decyzją Jury może zostać połączona z kat. II)

Kapituła JURY:
przewodnicząca: Uta Przyboś
członkowie: Jadwiga Włudarczyk, Anna Luberda Kowal, Paweł Biliński (laureaci 2020)
sekretarz: Łucja Dudzińska

NAGRODY:
Główne Trofeum - statuetka wykonana przez poznańskiego artystę Kazimierza Rafalika
- miejsce w jury w konkursie za rok
- preferencyjne warunki wydania własnej książki poetyckiej
- udział w ogólnopolskiej akcji
- umieszczenie w galerii – WierszYstawka artystyczna (jeśli warunki pozwolą na jej przygotowanie)
- recenzje – jeśli zauważony autor ma dorobek w postaci wydanej książki i nam ją przekaże.
- publikacje – w pismach literackich i na stronie.
- spotkanie autorskie, możliwe że znów online – e-pidemia poezji
- dyplomy, komplet pocztówek z erotykami, nagrody książkowe, inne...
- nagrody prywatne (zapraszamy do uczestnictwa)
- możliwe nagrody pieniężne, wydruk okolicznościowego almanachu
- nagroda publiczności – zdecyduje ilość „lubików” na wydarzeniu utworzonym przez fan page FONT & Grupy Na Krechę – wybieramy z nominowanych do nagrody przez jury
--------------------

Podstawowe Informacje regulaminowe:
1) Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatną publikację nagrodzonych, zauważonych wierszy i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, które to będą przetwarzane w celu promocji uczestnika oraz tej i kolejnych edycji konkursu, zgodnie z aktualnymi przepisami RODO.
2) Uczestnicy wysyłając wiersz na konkurs oświadczają, że jest on wyłącznie ich autorstwa.
3) O przyznaniu nagród (werdykt jest ostateczny) decyduje powołana Kapituła Jury – zobowiązana jest dotrzymać terminu, jaki umożliwi opracowanie i ewentualny wydruk pocztówek
4) Nagrody, Statuetkę Kazimierza Rafalika należy odebrać osobiście.
5) Laureaci zostaną poinformowani o nagrodach telefonicznie lub przez e-mail.
6) Organizator – FONT & Grupa Literyczna Na Krechę nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegu.
7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niezależne od niego sytuacje i nie potwierdza otrzymania maila (zgłoszenia na konkurs).
.
Zapraszamy osoby, firmy do wspierania naszego przedsięwzięcia, a przede wszystkim ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo poezji – kontakt: ZnVuZGFjamEgISBmb250IHwgZ21haWwgISBjb20=
Liczy się każda złotówka, każda wpłata na konto banku Pekao Fundacji Otwartych Na Twórczość z adnotacją: darowizna na cel statutowy
29 1240 6524 1111 0010 7559 8517

.

pomysłodawca, organizator: Łucja Dudzińska, FONT & Grupa Literyczna Na Krechę
informacja o konkursie – mail: bHVjamEgISBkIHwgb3AgISBwbA==
Konkurs pod patronatem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
i kwartalnika literackiego FRAZA

.......................
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Otwartych Na Twórczość.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: bHVjamEgISBkIHwgb3AgISBwbA==
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i promocji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Erotyk na krechę" im. T. Stirmera.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak brak zgody może skutkować odmową uczestnictwa w Konkursie.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów albo podjętej współpracy przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia.
8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.Also check out other Arts Events in Poznan.

Event Photos
Hosted by
About The Host: Grupa literacko-artystyczna NA KRECHĘ jest ogólnopolska, niezrzeszona, stawia przed sobą wiele wyzwań i zamierza działać, łącząc ponad różnymi podziałami.
Website Link: powinna być i będzie :)
Nearby Hotels FONT - fundacja & wydawnictwo, 60-694 Poznan, Poland, Poznan, Poland
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Sun Jan 17 2021 at 12:00 am to 03:00 am
Add to Calendar

Location

FONT - fundacja & wydawnictwo, 60-694 Poznan, Poland, Poznan, Poland

Advertisement
Discover more events
Advertisement
Make Your Events Easy to Discover

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events