Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
 AutoCAD  45

คอร์ส AutoCAD เพื่องานเขียนแบบก่อสร้าง 45 ชั่วโมง

Tue Mar 02, 2021

คอร์ส AutoCAD เพื่องานเขียนแบบก่อสร้าง 45 ชั่วโมง

Time Tue Mar 02 2021 at 06:00 pm to 09:00 pm

(add to calendar)

CMAT:Chiangmai AutoCAD Training, Phitsanulok, Thailand

Advertisement

คอร์ส AutoCAD เพื่องานเขียนแบบก่อสร้าง 45 ชั่วโมง, 2 March คอร์ส AutoCAD เพื่องานเขียนแบบก่อสร้าง 45 ชั่วโมง
คอร์ส AutoCAD เพื่องานเขียนแบบก่อสร้าง 45 ชั่วโมง
เข้าห้องเรียนสด เชียงใหม่
เนื้อหาเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้โปรแกรม ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็เรียนได้ ถ้าต้องการมีความสามารถ เรียนซ้ำได้ไม่จำกัดรอบ ทักษะทั้งหมดที่สอน หลักสูตรเดียวกันกับที่สอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท ฤทธา จำกัด สำนักงานใหญ่ ด้วยประสบการณ์งานสอน 15ปี รับรองไม่ผิดหวัง
.
วันเรียน อังคาร พุธ พฤหัส
รอบค่ำ 18.00-21.00น.
เริ่มเรียน 5 มกราคม 2564
.
รอบเสาร์ - อาทิตย์
รอบกลางวัน 09.00-16.00น.
เริ่ม 6 ก.พ. 2564
รับแค่ 4-6ที่งนั่ง
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางข้อความ หรือ โทร 089-6320232
AutoCAD เขียนแบบก่อสร้าง เรียนออนไลน์
คอร์สเดียวทำงานอย่างมืออาชีพ ไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ได้ ผู้สอนประสบการณ์สูงสอนมาแล้วกว่า 15 ปี ทั้งใบบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทย เช่น บริษัท ฤทธา จำกัด และ มหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะเวลาในการเรียน : วีดีโอยาวกว่า 18 ชั่วโมง (เข้าเรียนได้ไม่จำกัด)
วิทยากร : นายรัฐวิสุทธิ์ กล่อมจิตต์ (อาจารย์โฟม)
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจการใช้ลักษณะการใช้ AutoCAD เพื่องานเขียนแบบก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
2. สามารถประยุกต์หลักคณิตศาสตร์เพื่อใช้ระบบออกคำสั่งได้
3. สามารถใช้ AutoCAD ได้อย่างคล่องแคล่ว
4. สามารถปรับแต่งโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมในการทำงาน
5. สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์และเป็นไฟล์ .PDF ตามสเกลที่ถูกต้องได้
.
หัวข้อที่ 1 แนะนำให้รู้จักโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ AutoCAD
.
– การเรียกใช้โปรแกรม AutoCAD
– ส่วนประกอบบนหน้าจอของโปรแกรม AutoCAD
– การสร้างพื้นที่ทำงาน(Workspace)
– วิธีการปรับสภาพแวดล้อมใน AutoCAD ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
– การปรับค่า Object Snap
– การปรับค่าของ Cross-Hair
– ลักษณะการใช้งานของปุ่ม Function Key ต่างๆ
– ลักษณะการใช้งานคีย์บอร์ด(Keyboard)และเมาส์(Mouse)ร่วมกับโปรแกรม AutoCAD
– แนวคิดเกี่ยวกับระบบพิกัดของผู้ใช้งาน(UCS : User Co-ordinate System)
– ระบบพิกัดแบบสัมบูรณ์ Absolute Co-ordinate System
– ระบบพิกัดแบบสัมพัทธ์ Relative Co-ordinate System
– ระบบพิกัดแบบสัมพัทธ์แบบโพล่า Polar Relative Co-ordinate System
– แนวคิดของระบบมุม การหมุน และกฎมือขวา
– การตั้งค่าหน่วยวัด
– กลุ่มคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบ Distance , Identifies , Area
– แนวคิดและลักษณะทั่วไปของวัตถุ
– จุดเกาะ (Grip point)
– การเรียกใช้คำสั่งทาง Menu Bar
– การเรียกใช้คำสั่งทาง Button Command
– การเรียกใช้คำสั่งทาง Command Line
– การแก้ไขข้อผิดพลาดในขณะใช้คำสั่ง
– การเลือกวัตถุ (SELECTION)
– การใช้คำสั่ง ย่อ/ขยายมุมมอง(ZOOM)
– การควบคุมการแสดงผลบนหน้าจอ(ZOOM) การเลื่อนมุมมองบนหน้าจอด้วยเม้าส์(MOUSE)
– การเลือกใช้ออฟเจ็คท์สแน๊ป(Object snap) และออโต้สแน๊ป (Auto snap)
– เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องระบบพิกัดโดยใช้คำสั่ง
– การใช้คำสั่ง line เพื่อเขียนภาพที่ประกอบด้วยเส้นตรง
– เรียนรู้คำสั่ง LINE, RECTANGLE แนวคิด, คุณสมบัติ, ทำความเข้าใจในการออกคำสั่ง
– ใช้คำสั่ง LINE, RECTANGLE ร่วมกับ OTRACT, AUTOSNAP
.
หัวข้อที่ 2 การใช้คำสั่งเพื่อวาดรูป ปรับแต่ง และ แก้ไข
.
– เรียนรู้คำสั่ง แนวคิด, คุณสมบัติ, ทำความเข้าใจในการออกคำสั่ง
– รู้จักคุณสมบัติต่างๆของ Object Snap
– การเลือกใช้และตั้งค่า Auto Snap เพื่อความแม่นยำในการเขียนแบบ
– CIRCLE, ELLIPSE, ARC, POLYGON, ARC,
– ใช้คำสั่ง CIRCLE, ELLIPSE, ARC, POLYGON, ARC, ร่วมกับ OTRACT, AUTOSNAP
.
หัวข้อที่ 3 กลุ่มคำสั่งในการ แก้ไข ปรับแต่ง
.
– เรียนรู้แนวคิดในการใช้คำสั่ง OFFSET, EXTEND, STRECH, TRIM, FILLET, CHAMFER,
– ใช้คำสั่ง OFFSET, EXTEND, STRECH, TRIM, FILLET, CHAMFER,
– ทดสอบความเข้าใจในการใช้คำสั่ง OFFSET, EXTEND, STRECH, TRIM, FILLET, CHAMFER,
– เรียนรู้แนวคิดในการใช้คำสั่ง COPY,ROTATE, MIRROR, ARRAY, MOVE,
– ใช้คำสั่ง COPY,ROTATE, MIRROR, ARRAY, MOVE,
.
หัวข้อที่ 4 การกำหนดขนาด(DIMENSION) และการกำหนดมาตราส่วน(SCALE)
.
– เรียนรู้แนวคิดในการกำหนดขนาด รูปแบบการกำหนดขนาด
– เรียนรู้แนวคิดในการกำหนดมาตราส่วน การปรับมาตราส่วน
– ใช้คำสั่งในการกำหนดขนาด รูปแบบการกำหนดขนาด เทคนิคการปรับมาตราส่วน
.
หัวข้อที่ 5 เตรียมกรอบแบบในสเกลต่างๆ การเขียนข้อความในโปรแกรม AutoCAD
.
– รู้จักและทำความเข้าใจกับระบบสเกลในงานแบบก่อสร้าง
– การตั้งค่า Text style สเกล (1:100 , 1:75 , 1:50 ฯลฯ)
– การตั้งค่า Dimensions style สเกล (1:100 , 1:75 , 1:50 ฯลฯ)
– การตั้งค่า Multi Leader styleสเกล (1:100 , 1:75 , 1:50 ฯลฯ)
– ทำความเข้าใจการใช้ และ เตรียมกรอบแบบตามสเกล (1:100 , 1:75 , 1:50 ฯลฯ)
– ทำความเข้าใจกับแนวคิดของการเขียนข้อความลงในโปรแกรม AutoCAD
– ใช้คำส่งในการเขียนข้อความและปรับแต่งรูปแบบเบื้องต้น
– ฝึกเขียนข้อความ
.
หัวข้อที่ 6 รู้จักแบบก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม และ การเริ่มเขียนแปลน
.
– การอ่านแบบ ทำความเข้าใจกับแบบ
– เรียนรู้หลักการเขียนแบบ
– องค์ประกอบของแบบสถาปัตยกรรม
– สัญลักษณ์กำกับแบบ
– เทคนิคการเริ่มเขียนแปลน
– การพิจารณาใช้คำสั่ง Line Type Scale
– การสร้าง การกำหนดสถานะ และ ปรับใช้ Layer
– การตั้งค่า การวาดผนัง และปรับแต่ง ด้วยคำสั่ง Multi Line
– เรียนรู้การใช้ ตั้งค่า ปรับแต่ง คำสั่ง Hatch
– การคำนวณหาค่า Hatch scale ที่เหมาะสมและมีขนาดเท่าลวดลายเท่าขนาดจริง
– การใช้คำสั่ง Block การ Insert (แทรก) Block เข้ามาในแปลน
– การแก้ไข Block
.
หัวข้อที่ 7 การใส่สัญลักษณ์กำกับ และ กำหนดขนาดลงบนแบบ
.
– การใช้ Attribute blocks ของสัญลักษณ์กำกับแบบ
– กำหนดสัญลักษณ์บนแปลน
– การใส่เส้นแนวตัดและความหมายของสัญลักษณ์
– เรียนรู้การกำหนดขนาดแบบก่อสร้าง
– กำหนดขนาดแปลนตามมาตราส่วนที่ถูกต้อง ด้วย DimLinear , Dimcontinue , Dimbaseline
– ใส่ป้ายกำกับแนวเสาทั้ง 2 แนว
.
หัวข้อที่ 8 การเขียนแปลนหลังคา
.
– เรียนรู้เกี่ยวกับหลังคา
– ทิศทางลาดเอียงของหลังคา
– การใช้คำสั่ง Hatch เพื่อสร้างลวดลาย
– ใส่สัญลักษณ์ที่ใช้กับแปลนหลังคา
.
หัวข้อที่ 9 การเขียนภาพตัดแนวที่1
.
– เรียนรู้หลักการเขียนและเทคนิคการเขียนภาพตัด
– แนวคิด เทคนิคการเขียนภาพตัดแนวที่ 1 (แนว A – A)
– เทคนิคการใส่เส้นระดับที่สำคัญ
– เทคนิคการจัดแนวอักษร
– การใช้ Multi Leader เพื่อชี้อธิบายส่วนต่างๆที่สำคัญในแบบ
– กำหนดขนาดภาพตัด A – A
.
หัวข้อที่ 10 การเขียนภาพตัดแนวที่ 2
.
– เรียนรู้หลักการเขียนและเทคนิคการเขียนภาพตัด
– แนวคิด เทคนิคการเขียนภาพตัดแนวที่ 2 (แนว B – ?
– เทคนิคการใส่เส้นระดับที่สำคัญ
– เทคนิคการจัดแนวอักษร
– การใช้ Multi Leader เพื่อชี้อธิบายส่วนต่างๆที่สำคัญในแบบ
– กำหนดขนาดภาพตัด B – B
.
หัวข้อที่ 11 การเขียนรูปด้านที่ 1 และ 2
.
– เรียนรู้แนวคิดในการทำภาพด้าน การฉายภาพ (Projection)
– เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพด้านอย่างละเอียด องค์ประกอบที่สำคัญ
– การใส่เส้นบอกระดับที่สำคัญ
.
หัวข้อที่ 12 การเขียนรูปด้านที่ 3 และ 4
.
– เรียนรู้แนวคิดในการทำภาพด้าน การฉายภาพ (Projection)
– เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพด้านอย่างละเอียด องค์ประกอบที่สำคัญ
– การใส่เส้นบอกระดับที่สำคัญ
.
หัวข้อที่ 13 การเขียนแปลนโครงสร้าง
.
– เรียนรู้ และ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแปลนโครงสร้าง
– เขียนแปลนฐานราก
– เขียนแปลนโครงสร้างพื้น
– เขียนแปลนโครงสร้างหลังคา
– กำหนดสัญลักษณ์กำกับแบบ
.
หัวข้อที่ 14 การเรียบเรียงแบบด้วยวิธี Sheet set
.
– ทำความเข้าใจหลักการในการเรียบเรียงแบบ
– สร้างข้อมูลใน Drawing properties
– แทรกข้อมูลจาก Drawing properties เข้าสู่ Attribute block ของ Title block
– จัดหน้า เรียบเรียงแบบโดยแยกเป็นแบบสถาปัตยกรรม และ แบบโครงสร้าง
.
หัวข้อที่ 15 การพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์หรือออกเป็นไฟล์ .PDF
.
– ทำความเข้าใจในแนวคิดของการพิมพ์
– การตั้งค่า PLOT STYLE
– การตั้งค่าในการพิมพ์
– การตั้งค่าเครื่องพิมพ์
– การตั้งค่าการพิมพ์ออกเป็นไฟล์ .PDFAlso check out other Arts Events in Phitsanulok, Fine Arts Events in Phitsanulok, Music Events in Phitsanulok.

Tickets

Tickets for คอร์ส AutoCAD เพื่องานเขียนแบบก่อสร้าง 45 ชั่วโมง can be booked here.

Get Tickets

Search by related topics in Phitsanulok
Event Photos
Hosted by
About The Host: ศูนย์พัฒนาทักษะการออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (AutoCAD)
Website Link: http://www.autocadcm.com
Are you the host?
Nearby Hotels CMAT:Chiangmai AutoCAD Training, Phitsanulok, Thailand
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Tue Mar 02 2021 at 06:00 pm to 09:00 pm
Add to Calendar

Location

CMAT:Chiangmai AutoCAD Training, Phitsanulok, Thailand

Advertisement
Advertisement
Make Your Events Easy to Discover

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events