Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Kuukauden kuvat / Attila, Sainio ja Tossavainen: Suon tuntu

Advertisement

Kuukauden kuvat / Attila, Sainio ja Tossavainen: Suon tuntu


(in English below)

Kuukauden kuvat
Riitta Attila, Linda Sainio ja Anu Tossavainen
Suon tuntu
10.2.-8.3.2020
Pohjoinen valokuvakeskus, Aulagalleria

Suo on suomalaista lähellä, mutta se ei houkuttele uljaudellaan tai mahtipontisuudellaan. Se on jäänyt metsän ja järven tarinoiden varjoon, vaikka peittääkin Suomen pinta-alasta kolmannesosan. Unohdettu suo on luonnontuotteiden aarreaitta, hiilinielu, kansantarinoiden ja loitsujen tyyssija sekä ympäristössä ja luonnossa tapahtuvan muutoksen varasto. Suon voi nähdä kuvastavan kerroksellisuudessaan myös ihmisen alitajuntaa.
Suo on kolmen taiteilijan, Riitta Attilan, Linda Sainio ja Anu Tossavaisen innoituksen lähde. Suon tuntu on syntynyt suokertomusten ja suokokemusten laajasta mosaiikista. Se on jatkumoa Suo Parantaa -nimiselle taideperustaiselle projektille, jonka pohjalta on syntynyt kaksi näyttelyä. Suossa on kerroksia ja myös nämä näyttelyt ovat jatkaneet kerrostumistaan. Taiteilijat tarkastelivat aluksi viiden perinnehoitajan suokokemuksia, ja inspiroituivat tutkimaan omia suokokemuksiaan.
Suo sisältää runsaasti erilaisia elementtejä. Se hoitaa, ravitsee, pelottaa ja on samaan aikaan paljas ja tiheä. Suon tuntu tarkastelee suon moninaista kohtaamista: sen kiehtovaa, omalakista veden ja maan välitilaa sekä yksityiskohtia, jotka paljastuvat sille, joka antautuu suolle.

Äiti meni rämeelle, suolle, käveli niin kauas suolle kuin pääsi ja huusi ääneen.


www.lindasainio.com
www.anutossavainen.com

---


Pictures of the Month
Riitta Attila, Linda Sainio ja Anu Tossavainen
Sense of Swamp
10.2.–8.3.2020
Northern Photographic Centre, Lobby Gallery

Swamps are close to Finnish people but they don´t attract with their gracefulness or grandness. They have remained in the shadows of the tales about forests and lakes even though swamps cover one third of Finland’s surface. Forgotten swamp is the treasury of natural products, the nest of folktales and spells and a storage for all the changes that are happening in the environment and nature. Swamp with all of its layers can also be seen as a metaphor for the subconsciousness of human mind.
Swamp is the source of inspiration for the three artists, Riitta Attila, Linda Sainio and Anu Tossavainen. Sense of Swamp was born from a collection of swamp stories and experiences. At the same time, it is a continuation to an art-based action research project called Suo parantaa (Swamp Heals) during which the three artists have created two exhibitions. The first exhibition was about five traditional healers and their stories about swamp. Now the focus has shifted towards the personal perception of the three artists.
Swamp has many different elements. It is healing, nourishing, scary and at the same time bare and dense. Sense of Swamp examines the diverse encounter with swamp: intriguing world of water and land and the fascinating hidden details.
Mother went to swamp, walked as far as she could and cried out loud.


www.lindasainio.com
www.anutossavainen.comYou may also like the following events from Pohjoinen valokuvakeskus / Northern Photographic Centre:

Map Pohjoinen valokuvakeskus / Northern Photographic Centre, Hallituskatu 7, 90100 Oulu, Finland, Oulu, Finland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Oulu

Explore More Events in Oulu