Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Introduksjon til helheltig og proaktiv risikostyring

Advertisement

Introduksjon til helheltig og proaktiv risikostyring


Kjernen i god governance er risikostyring. Med risikostyring forstår vi prosesser for å identifisere, evaluere og håndtere risiko i virksomheten. En sentral utfordring i virksomheten er å ha god forståelse for risikobildet og finne den rette balansen mellom hensynet til effektivitet og kontroll, samt kunne gripe muligheter identifisert gjennom denne prosessen.

God risikostyring skal skape trygghet for at virksomhetens strategi operasjonaliseres på best mulig vis samtidig som gjeldende interne og eksterne krav ivaretas. Funksjoner som compliance, risiko og internrevisjon opererer alle ut fra en risikobasert tilnærming.

Kurset gir en innføring i proaktiv og helhetlig risikostyring og består av praktiske foredrag samt caser fra privat og offentlig sektor.Map IIA Norge - God virksomhetsstyring, Haakon VII gate 9 (6.etasje), 0161 Oslo, Norway, Oslo, Norway
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Oslo

Explore More Events in Oslo