Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Blått karbon - Et faglig dypdykk om taredyrking og karbonlagring

Advertisement

Blått karbon - Et faglig dypdykk om taredyrking og karbonlagring


Bli med på et faglig dypdykk om taredyrking og karbonlagring!

Taredyrking pekes på en som en av vekstnæringen i havbrukbransjen, men kan taredyrking også bidra til at Norge reduserer sine klimagassutslipp? Med storskalaproduksjon av rasktvoksende tare i høyproduktive havområder ligger det et stort potensiale til å fjerne klimagassutslipp fra atmosfæren. Bli med på fagkveld med Tekna Havbruk og fiskehelse, Tekna Klima og SINTEF OCEAN å lær mer om taredyrking og blått karbon!


Program:

Jorunn Skjermo fra SINTEF Ocean skal fortelle om forskningsprosjektet MACROSEA som er inne i sitt siste år. - MACROSEA har som mål å etablere en tverrfaglig kunnskapsplattform for industriell dyrking av makroalger under en rekke klimatiske, økologiske og fysiske forhold.

Kasper Hancke er senior forsker på NIVA i seksjon for marinbiologi, og utdannet innen biologisk oseanografi (PhD, NTNU, 2007). Han har spesialkompetanse innen mikro- og makroalgers rolle i marine økosystemer, og hvordan disse regulerer omsetning og transport av energi og karbon i næringsnettet

Stefan Erbs fra Bellona kommer. Bellona er en av stifterne og medeier i Ocean Forest som vil løse havbruksnæringens miljøutfordringer, bidra til å fjerne CO2 fra atmosfæren og samtidig være økonomisk bærekraftig. Ocean Forest bruker saltvann, alger og CO2, til å produsere ren mat, fôr, energi og drivstoff.


Møte streames, og er åpent for alle.You may also like the following events from Tekna Havbruk og fiskehelse:

Tags
Map Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo, Norway, Oslo, Norway
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Oslo

Explore More Events in Oslo