Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Yoga Vietnam

Yoga Vietnam

Organizer Page
 • 1

  Followers

 • 1

  Upcoming Events

 • 32

  Past Events

Get Email Updates
Subscribe to Event Updates
Spread the word

Upcoming Events From Yoga Vietnam

There are no Upcoming Events right now ! Follow Yoga Vietnam to get updates of coming events.

Past Events

 • 200 hours Teacher Training Course 6 months - A lifelong journey

  200 hours Teacher Training Course 6 months - A lifelong journey

  Fri Sep 11 2020 at 12:00 pm
  Zenith Teacher Training, 99B, 275 Au Co, Ha Noi, Hanoi, Vietnam 10000, Hanoi, Vietnam
 • 20h Thc Hnh Sng To Chui Vinyasa Cng C Thng Nguyn

  20h Thực Hành Sáng Tạo Chuỗi Vinyasa Cùng Cô Thường Nguyễn

  Sat Aug 29 2020 at 12:00 pm
  Zenith Teacher Training, 99B, 275 Au Co, Ha Noi, Hanoi, Vietnam 10000, Hanoi, Vietnam
 • 12 gi gii thiu v nguyn l Pilates

  12 giờ giới thiệu về nguyên lý Pilates

  Sat Aug 15 2020 at 09:00 am
  Yoga Sức Sống Mới, Danang, Vietnam
 • Essential Weekdays Yoga TTC in June 2020

  Essential Weekdays Yoga TTC in June 2020

  Fri Jul 10 2020 at 08:30 am
  Zenith Teacher Training99B, 275 Au Co, Ha Noi, Hanoi, Vietnam 10000, Vietnam
 • 5H Tri nghim THC T kha o to Gio vin Yoga THU NH

  5H Trải nghiệm THỰC TẾ khóa Đào tạo Giáo viên Yoga THU NHỎ

  Sun Jul 05 2020 at 01:00 pm
  Zenith Teacher Training, 99B, 275 Au Co, Ha Noi, Hanoi, Vietnam 10000, Hanoi, Vietnam
 • 20h thc hnh Yoga AN TON vi dng c h tr

  20h thực hành Yoga AN TOÀN với dụng cụ hỗ trợ

  Sat Jun 27 2020 at 12:00 pm
  Zenith Teacher Training99B, 275 Au Co, Ha Noi, Hanoi, Vietnam 10000, Vietnam
 • Yoga Fundamentals - online course

  Yoga Fundamentals - online course

  Tue May 19 2020 at 02:00 pm
  Zenith Yoga & Pilates Hanoi, 1st & 2nd flr Westlake Suite Building, No 99B, Lane 275 Au Co, Tay Ho, Ha Noi, Hanoi, Vietnam