Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Học Viện Đào Tạo ATI - GiversGain

Học Viện Đào Tạo ATI - GiversGain

Organizer Page
 • 2

  Followers

 • 1

  Upcoming Events

 • 46

  Past Events

Get Email Updates
Subscribe to Event Updates
About

ATI là Học Viện Đào Tạo Cao Cấp chuyên Training cho doanh nhân, nhân sự các doanh nghiệp về kỹ năng và kiến thức mới trong thời đại hội nhập toàn cầu

Spread the word

Upcoming Events From Học Viện Đào Tạo ATI - GiversGain

There are no Upcoming Events right now ! Follow Học Viện Đào Tạo ATI - GiversGain to get updates of coming events.

Past Events

 • Kha Online 2 - K nng giao tip chuyn nghip

  Khóa Online 2 - Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp

  Tue Sep 22 2020 at 12:00 pm
  Online
 • Kha Online K nng giao tip chuyn nghip

  Khóa Online Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp

  Fri Sep 11 2020 at 12:00 pm
  Online
 • i Mi Chin Lc M Hnh Kinh Doanh v Marketing sau Covid19

  Đổi Mới Chiến Lược, Mô Hình Kinh Doanh và Marketing sau Covid19

  Sat Aug 08 2020 at 08:00 am
  Học Viện Đào Tạo ATI - GiversGain, Tầng 5, 69 Quang Trung, TP. Đà Nẵng, Da Nang, Vietnam
 • K Nng Thit Lp Quy Trnh

  Kỹ Năng Thiết Lập Quy Trình

  Sat Aug 01 2020 at 08:00 am
  Học Viện Đào Tạo ATI - GiversGain, Tầng 5, 69 Quang Trung, TP. Đà Nẵng, Da Nang, Vietnam
 • K nng Thit lp quy trnh

  Kỹ năng Thiết lập quy trình

  Sat Jul 25 2020 at 08:00 am
  Học Viện Đào Tạo ATI - GiversGain, Tầng 5, 69 Quang Trung, TP. Đà Nẵng, Da Nang, Vietnam
 • K Nng Qun L Thi Gian

  Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian

  Sun Jul 19 2020 at 08:00 am
  Học Viện Đào Tạo ATI - GiversGain, Tầng 5, 69 Quang Trung, TP. Đà Nẵng, Da Nang, Vietnam
 • K Nng Thuyt Trnh

  Kỹ Năng Thuyết Trình

  Sat Jul 18 2020 at 08:00 am
  Học Viện Đào Tạo ATI - GiversGain, Tầng 5, 69 Quang Trung, TP. Đà Nẵng, Da Nang, Vietnam