Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
Studium Psychoterapii Par i Maestw

Studium Psychoterapii Par i Małżeństw

Apr 16, 2021 - Apr 17, 2021

Studium Psychoterapii Par i Małżeństw

Time Fri Apr 16 2021 at 02:00 am to Sat Apr 17 2021 at 06:00 am

(add to calendar)

Online

Find Tickets
Advertisement

Studium Psychoterapii Par i Małżeństw, 16 April | Online Event | AllEvents.in Studium Psychoterapii Par i Małżeństw
ABCD PSYCHOTERAPII PAR I MAŁŻEŃSTW obejmuje najczęściej diagnozowane problemy i objawy, z którymi zgłaszają się pary do terapii.
Szkolenia nastawione są na rozwój umiejętności praktycznych w pracy z parami.
Podbudowa teoretyczna odwołuje się do intergacji podejść:systemowo - ericksonowskiego.
Szkolenie skierowane jest dla osób z wykształceniem wyższym, zajmujących się na co dzień pomocą psychologiczną, psychoterapią.
O przyjęciu na cykl szkoleń decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy przyjmowane są zarówno na poszczególne szkolenia jak i na cały cykl.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Instytutu mailowo bądź telefonicznie.

Warsztaty odbędą się w formie ONLINE, na platformie ZOOM.

Warsztat A - Strategiczna praca psychoterapeutyczna z parą w kryzysie - metody i narzędzia

Termin: 16-17.04.2021r
Cena: 490 zł

Celem tego szkolenia jest zdobycie umiejętności:
?diagnozowania różnego rodzaju kryzysów, z którymi zgłaszają się pary do terapii,
?rozpoznawania utrwalonych reguł, które podtrzymują kryzysy w parach,
?szukania dróg wyjścia z kryzysów,
?znalezienia dla każdej pary indywidualnej strategii, żeby para mogła poradzić sobie z kryzysem i jego skutkami – „kryzys jak zasób”.
?Prowadząca:
Elżbieta Czapiewska-Zejden - specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową oraz terapię par i małżeństw. Kieruje Zespołem Specjalistycznych Ośrodków Psychoterapii i Szkoleń Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii (WIP). W swojej pracy integruje podejście systemowe
z pragmatyką ericksonowską Od wielu lat specjalizuje się i prowadzi szkolenia z psychoterapii par i małżeństw. Bazuje na doświadczeniach znanych na świecie terapeutów, zajmujących się tą problematyką, takich jak Cloe Madaness,
J. J. Gottman.

?Szkolenie odwołuje się do prezentacji przykładów pracy psychoterapeutycznej z parami oraz uczenia się metod i strategii postępowania poprzez ćwiczenia i nowe doświadczenia.

Warsztat B – Psychoterapia zaburzeń seksualnych w pracy z parami

Termin: 14-15.05.2021r
Cena: 490 zł

Oto cztery najważniejsze założenia warsztatu:
?Problem lub dysfunkcja seksualna może być objawem zaburzonych relacji w związku.
? Podjęcie takiej terapii wymaga od terapeuty wiedzy seksuologicznej łącznie ze znajomością fizjologii czynności seksualnej, patologii i specyficznych technik stosowanych w terapii seksuologicznej.
? Dysfunkcja seksualna u jednego z partnerów wymaga dokładnej diagnozy relacji w związku.
? Problemy seksualne wpływają na relacje w związku oraz mogą skutkować różnymi objawami (depresja, zaburzenia nerwicowe, dysfunkcje seksualne u partnera).

?Prowadzący: Sławomir Jakima - dr n med. Sławomir Jakima jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie seksuologii i psychoterapii. Obecnie jest superwizorem aplikantem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Rozwoju Psychoterapii jako wykładowca, prowadzi także autorskie szkolenia
z psychoterapii par i małżeństw. Jest autorem praktycznego przewodnika diagnostyki i leczenia zaburzeń seksualnych pt.: „Dysfunkcje seksualne”. Pełni funkcję redaktora naczelnego „Seksuologii Polskiej” - oficjalnego czasopisma naukowego Polskiego Towarzystwa Seksualnego

?Szkolenie odwołuje się do prezentacji przykładów pracy psychoterapeutycznej z parami oraz uczenia się metod i strategii postępowania poprzez ćwiczenia i nowe doświadczenia.

Warsztat C - Naruszona więź - problemy emocjonalne w relacjach małżeńskich i partnerskich

Termin: 28-29.05.2021r
Cena: 490 zł

Celem tego szkolenia jest:
?zdobycie umiejętności wykorzystywania wiedzy o relacjach, przydatnej często w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej,
?poznanie, jak czynniki relacyjne mogą wpływać na obraz zaburzeń psychopatologicznych, takich jak: kryzysy tożsamości, zaburzenia nerwicowe (lękowe), zaburzenia depresyjne itp.,
?przećwiczenie możliwości patrzenia na spory partnerskie zarówno z perspektywy kobiety i mężczyzny,
?pogłębienie rozumienia tego, jak relacje między rodzicami wpływają na funkcjonowanie związków w kolejnych pokoleniach,
?możliwość odniesienia poznanych zjawisk relacyjnych do osobistych związków, a więc także umiejętności wpływania na poprawę swoich relacji partnerskich.

?Prowadzący:
Mariusz Szuta - specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W swej pracy stosuje zasadę integracji w psychoterapii, łącząc przede wszystkim podejście ericksonowskie, psychodynamiczne oraz pracę z ciałem (metoda A. Lowena). Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w poradni zdrowia psychicznego, na oddziale psychiatrycznym oraz prowadząc praktykę prywatną.

?Szkolenie odwołuje się do prezentacji przykładów pracy psychoterapeutycznej z parami oraz uczenia się metod i strategii postępowania poprzez ćwiczenia i nowe doświadczenia.

Warsztat D - "Praca terapeutyczna z parą w przebiegu uzależnienia"

Termin: 18-19.06.2021r.
Cena: 490 zł

Celem szkolenia jest:

? pokazanie pracy nad problemem uzależnienia jako objawem,
? pokazanie narzędzi do pracy z parą w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu,
? praca nad wspieraniem zmiany związanej z decyzją o zaprzestaniu używania alkoholu i/lub innej substancji psychoaktywnej,
? praca nad poprawą wzajemnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, pomocą nad konstruktywnym rozwiązaniu konfliktów, rozpoznawaniem i wyrażaniem uczuć, odnajdywaniem pozytywnych uczuć względem siebie wzajemnie, wzięciem odpowiedzialności za własne funkcjonowanie w związku.

?Prowadzący:
Julita Doktór - specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta, psycholog. Ukończyła studia podyplomowe z psychodietetyki. Posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestniczyła w 4-letnim kursie Psychoterapii Ericksonowskiej atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w szpitalach psychiatrycznych na oddziale leczenia uzależnień oraz na oddziale psychiatrycznym. Pracowała również w Zakładzie Karnym we Wronkach (oddział leczenia uzależnień), w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradniach Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu oraz gabinecie prywatnym. Cały czas podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w różnych szkoleniach i warsztatach. Pracuje w podejściu integracyjnym: systemowo-ericksonowskim z uwzględnieniem elementów podejścia poznawczo-behawioralnego.

Cały czas Sekretariat Instytutu pozostaje do Państwa dyspozycji – zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub telefoniczną.

ABCD PSYCHOTERAPII PAR I MAŁŻEŃSTW obejmuje najczęściej diagnozowane problemy i objawy, z którymi zgłaszają się pary do terapii.Szkolenia nastawione są na rozwój umiejętności praktycznych w pracy z parami.Podbudowa teoretyczna odwołuje się do intergacji podejść:systemowo - ericksonowskiego.
Szkolenie skierowane jest dla osób z wykształceniem wyższym, zajmujących się na co dzień pomocą psychologiczną, psychoterapią.O przyjęciu na cykl szkoleń decyduje kolejność zgłoszeń.Zapisy przyjmowane są zarówno na poszczególne szkolenia jak i na cały cykl. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Instytutu mailowo bądź telefonicznie.

Zapisy:
?aW5mbyB8IHdpcCAhIHBvem5hbiAhIHBs
☎️61 862 98 99
?www.wip-poznan.pl/szkolenia/szkolenia-z-psychoterapii.html

Link do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/178085756732651/Tickets

Tickets for Studium Psychoterapii Par i Małżeństw can be booked here.

Get Tickets

Event Photos
Hosted by
About The Host: Zespół Specjalistycznych Ośrodków Psychoterapii, Szkoleń i Coachingu
Website Link: http://www.wip.poznan.pl
Are you the host?
Advertisement
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Fri Apr 16 2021 at 02:00 am to Sat Apr 17 2021 at 06:00 am
Add to Calendar

Location

Online

Advertisement
Advertisement
Make Your Events Easy to Discover

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events