Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Roadmapping Business during COVID-19 & Beyond an Interactive Online Session

May 05, 2020 - Jul 21, 2020
Roadmapping Business during COVID-19 & Beyond an Interactive Online Session

Time Tue May 05 2020 at 10:00 am to Tue Jul 21 2020 at 12:00 pm

Online

Advertisement

Roadmapping Business during COVID-19 & Beyond an Interactive Online Session Roadmapping Business during COVID-19 & Beyond an Interactive Online Session
An online participative group session on business resilience & the effects of Covid19 facilitated by an experienced NWBA Business Mentor.

About this Event
https://cdn-az.allevents.in/events1/banners/af6fb990-bb3f-11ea-b6a9-95e2c8fe65d5-rimg-w720-h162-gmir.jpg

(Scroll down for the English translation)

NWBA - Mapio eich Busnes yn ystod pandemig Covid-19 a Thu Hwnt AM DDIM

Wedi ei anelu at berchnogion busnes, arweinwyr a rheolwyr yng Ngogledd Cymru. Bydd y sesiwn yn rhoi cyfle i chi adolygu eich sefyllfa gyfredol gan ddefnyddio ein proses Mapio NWBA arloesol.

Bydd y sesiwn 2 awr yn cynnwys:

 • Beth yw'r tueddiadau a'r dyfodol ar gyfer eich busnes yn eich sector
 • Archwilio segmentau marchnad newydd i ehangu eich sylfaen cwsmeriaid
 • Cadw cwsmeriaid a meithrin perthynas dda â chwsmeriaid posib
 • Sut allech chi ddatblygu newidiadau arloesol / addasiadau i'ch cynnyrch, gwasanaethau, platfformau
 • Archwilio cyfleoedd i gyfarfod a disgwyliadau cwsmer yn well drwy gydweithio gyda chyd gyfranogwyr
 • Pwyso a mesur opsiynau a phosibiliadau nawr ac yn y dyfodol

"Ces hyn yn ddefnyddiol a diddorol iawn o bersbectif ymarfer meddwl ar gyfer Covid-19, pan ewn yn ol i'r gwaith ac o bersbectif sut allai busnes ddatblygu yn y dyfodol".

Tristan Dever, A Dever Construction Ltd

Gall pob sesiwn fod yn wahanol gan y bydd y mentor Busnes yn gweithio ar yr hyn sy'n dod i'r amlwg o bob grŵp.

Mae llefydd yn gyfyngedig i 12 busnes y sesiwn.

Ymunwch â ni am y cyfle i gysylltu â busnesau eraill ynghyd â mentoriaid busnes profiadol ar-lein, ac archwilio eich map busnes.

Mae'r sesiynau AM DDIM hyn yn agored i holl berchnogion Busnes Gogledd Cymru.

..........................................................................................................................

Pryd?Ddydd Mawrth o 5 Mai o 10.00 GMT

Ble?Ar lein, drwy Zoom. Danfonir gwahoddiad ynghyd â chyfarwyddiadau ar sut i ymuno cyn y digwyddiad, unwaith i ni dderbyn eich archeb.

Beth fydd arnaf ei angen er mwyn cymryd rhan yn y digwyddiad?Cyfrifiadur, Gliniadur neu Ffôn Clyfar. Os byddwch yn defnyddio cyfrifiadur neu liniadur - bydd arnoch angen seinyddion, gwe-gamera a microffon.

Sut mae archebu ar gyfer y digwyddiad hwn?Archebwch le yn y digwyddiad hwn yma ar Eventbrite a thrwy gyfrwng y gwahoddiad a ddanfonwn atoch.

Dyddiadau'r dyfodol: Dydd Mawrth Mai 12, 19 a 26, Mehefin 2, 9, 16, 23 a 30, yr holl sesiynau wedi eu rhedeg o 10-12 pm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NWBA - FREE Roadmapping Your Business During Covid-19 & Beyond

Aimed at business owners, leaders and managers in North Wales, the session will give you the opportunity to review your current position using our innovative NWBA Roadmap process.

The 2 hour session will cover:

 • What are the potential trends and futures for your business in your sector
 • Exploring new market segments to widen your customer base.
 • Retaining customers and building relationships with potential customers
 • How might you develop innovative changes/ adaptations to your products, services, platforms
 • Exploring opportunities to better meet customer expectations through collaborations with fellow participants
 • Weighing up options and possibilities now and in the future

Each session may be different as the mentor will work with what's emerging from each group.

Places are limited to 12 businesses per session.

Join us for the opportunity to connect with other businesses & experienced business mentors online to explore your business roadmap.

"I found this very useful and interesting from the perspective of a thought exercise for Covid-19, both for when we get back to work and from a perspective of how business might develop in the future".

Tristan Dever, A Dever Construction Ltd

These FREE sessions are open to all North Wales Business owners.

...................................................................................................

When?

Tuesdays from 5th May from 10:00 GMT

Where?

Online, by Zoom. You will be sent an invite and joining instructions before the event, once we receive your booking.

What do I need to attend the event?

Computer, Laptop or Smartphone. If using a computer or laptop - you will need speakers, webcam and microphone.

How do I book onto this event?

Please book onto this event here on Eventbrite and via the invitation we will send you.

Future dates:

Tuesday 12th, 19th & 26th May, 2nd, 9th, 16th 23rd and 30th June, all sessions run from 10-12 pm

Prefer to Bring a Friend? You are welcome to, we often learn better together.You may also like the following events from Busnes at LlandrilloMenai:

Also check out other Virtual Events in Online.

Tickets

Tickets for Roadmapping Business during COVID-19 & Beyond an Interactive Online Session can be booked here.

Ticket Information Ticket Price
General Admission Free
Search by related topics in Online
Hosted by
About The Host: Busnes@LlandrilloMenai is the employer-facing service of Grŵp Llandrillo Menai. We are a one-stop-shop for all your training and development needs.
Website Link: https://www.gllm.ac.uk/busnes/
Advertisement
Event details from Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Tue May 05 2020 at 10:00 am to Tue Jul 21 2020 at 12:00 pm

Location

Online

Advertisement
Advertisement

Planning for an event?

List your events for free and make sure your audience never miss an event from you!

Create Events