Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
Basic Public Rights of Way Training - (delivered on a Virtual basis)

Basic Public Rights of Way Training - (delivered on a Virtual basis)

Thu May 20, 2021

Basic Public Rights of Way Training - (delivered on a Virtual basis)

Time Thu May 20 2021 at 01:30 pm to 04:30 pm

(add to calendar)

Online

Find Tickets on eventbrite.c...
Advertisement

Basic Public Rights of Way Training - (delivered on a Virtual basis), 20 May | Online Event | AllEvents.in Basic Public Rights of Way Training - (delivered on a Virtual basis)
Are you interested in learning about the Public Rights of Way?

About this Event

Are you interested in learning about the Public Rights of Way?

Are you interested in getting involved with the processes involved with Public Rights of Way?

If so, come along to this course, delivered by Ramblers Cymru, the charity dedicated to protecting and maintaining our footpaths in Wales.

Course outline

This course will give you:-

  • the basic knowledge about Public Rights of Way and your rights as a user.

  • A little history as to how Public Rights of Way came about.

  • knowledge about who is responsible for maintaining the paths. 

Attendees

This course is aimed at individuals who have little or no prior knowledge about Public Rights of Way.

This training session is open to all individuals and members of charities who are looking to increase their knowledge of Public Rights of Way.  Places for Ramblers members and volunteers are free, non members places are £15.00

Logistics

The course will start at 1.30, please arrive 5-10 minutes before for registration etc. 

FAQs

How do I join an online event?

We will be using Teams and you will be sent a link to join the session a few days before the event.

How can I contact the organiser with any questions?

Any questions or issues, please contact the team on Y2VyZGR3eXIgfCByYW1ibGVycyAhIG9yZyAhIHVr

Can I update my registration information?

Yes of course, if need be contact Y2VyZGR3eXIgfCByYW1ibGVycyAhIG9yZyAhIHVr for support.

 

CYMRAEG

 

Hyfforddiant Sylfaenol Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu am Hawliau Tramwy Cyhoeddus?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y prosesau sy'n gysylltiedig â Hawliau Tramwy Cyhoeddus?

Os felly, dewch draw i'r cwrs hwn, a gyflwynir gan Ramblers Cymru, yr elusen sy'n ymroddedig i amddiffyn a chynnal ein llwybrau yng Nghymru.

Amlinelliad y cwrs

Bydd y cwrs hwn yn darparu: -

• y wybodaeth sylfaenol am Hawliau Tramwy Cyhoeddus a'ch hawliau fel defnyddiwr.

• Ychydig o hanes o ran sut y creuwyd Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

• gwybodaeth am bwy sy'n gyfrifol am gynnal a chadw'r llwybrau.

Mynychwyr

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at unigolion sydd ag ychydig neu ddim gwybodaeth flaenorol am Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

Mae'r sesiwn hyfforddi hon yn agored i bob unigolyn ac aelod o elusennau sy'n edrych i gynyddu eu gwybodaeth am Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

Ar gyfer aelodau cyfredol Cerddwyr, mae'r sesiwn hyfforddi am ddim. Os nad ydych chi'n aelod cyfredol o Ramblers, mae'r sesiwn yn costio £15 y pen.

Logisteg

Bydd y cwrs yn cychwyn am 1.30, mi fyddwn yn gwerthfawrogi os gallwch cyrraedd 5-10 munud cyn cofrestru ac ati.

 

Cwestiynau Cyffredinol

Sut mae ymuno â chwrs ar-lein?

Byddwn yn defnyddio Timau ac anfonir dolen atoch i ymuno â'r cwrs ychydig ddyddiau cyn y digwyddiad.

Sut alla i gysylltu â'r trefnydd gydag unrhyw gwestiynau?

Unrhyw gwestiynau neu faterion, cysylltwch â'r tîm ar Y2VyZGR3eXIgfCByYW1ibGVycyAhIG9yZyAhIHVr

A allaf ddiweddaru fy ngwybodaeth gofrestru?

Gallwch, wrth gwrs, os oes angen, cysylltwch â Y2VyZGR3eXIgfCByYW1ibGVycyAhIG9yZyAhIHVr i gael cefnogaeth.You may also like the following events from Ramblers Cymru:

Also check out other Workshops in Online, Nonprofit Events in Online.

Tickets

Tickets for Basic Public Rights of Way Training - (delivered on a Virtual basis) can be booked here.

Get Tickets

Ticket Information Ticket Price
Ramblers Member or Volunteer Free
Non member ticket GBP 15
Search by related topics in Online
Event Photos
Hosted by
About The Host: The Ramblers helps everyone, everywhere enjoy walking and protects the places we all love to walk. Mae'r Cerddwyr yn helpu pawb, ym mhobman i fwynhau cerdded ac yn amddiffyn y lleoedd rydyn ni i gyd wrth ein bodd yn cerdded.
Website Link: http://www.ramblers.org.uk/wales https://twitter.com/RamblersCymru http://instagram.com/ramblers_cymru/
Are you the host?
Advertisement
Event details from Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Thu May 20 2021 at 01:30 pm to 04:30 pm
Add to Calendar

Location

Online

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events