Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
7. konference Nae proda Vyteno  a co dl Rekultivace tebnch prostor

7. konference Naše příroda: Vytěženo – a co dál? Rekultivace těžebních prostorů

Nov 23, 2021 - Nov 23, 2021

7. konference Naše příroda: Vytěženo – a co dál? Rekultivace těžebních prostorů

Time Tue Nov 23 2021 at 10:00 am

(add to calendar)

Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 1082/36, 77900 Olomouc, Czech Republic, Olomouc, Czech Republic

Find Tickets
Advertisement

7. konference Naše příroda: Vytěženo – a co dál? Rekultivace těžebních prostorů, 23 November | AllEvents.in 7. konference Naše příroda: Vytěženo – a co dál? Rekultivace těžebních prostorů
Zúčastněte se naší tradiční konference časopisu Naše příroda, tentokrát na téma rekultivace těžebních prostorů. Letos se snad opět sejdeme osobně v Olomouci, v hotelu Clarion u hlavního nádraží. Nevíme, jak vy, ale my se nemůžeme dočkat!
Více informací a registrace na www.konferencepriroda.cz

O tématu:
Lomy, doly, cihelny, pískovny. Těžba nerostných surovin je vždy větším či menším (v současné době převážně větším) zásahem do krajiny. Co s takovou jizvou v krajině? „Uvést do původního stavu!“ tvrdilo se celá desetiletí. Tak se nejlépe eliminuje negativní vliv těžby. (A ještě se v té jámě uklidí nějaká ta skládka, dalo by se dodat.)

Jenže ono je ve skutečnosti všechno jinak. Ty „jizvy v krajině“ bezděky vytvářejí unikátní stanoviště, kterých je dnes již v naší přírodě nedostatek. Skalní stěny a suťoviska, otevřené písčiny, tůně… I na místech, která na první pohled vypadají jako to nejzdevastovanější, co si lze představit – výsypky, odkaliště či popílkoviště – se záhy objeví desítky vzácných druhů rostlin a živočichů. Někdy se staré lomy paradoxně stávají jedinými oázami „divočiny“ uprostřed nekonečných lánů polí či v urbanizované krajině.

Ne, rozhodně nenabádáme ke zvýšení těžby. Jsme si samozřejmě vědomi všech negativ s tím spojených. Ale když už někde těžba probíhá či probíhala, využijme tuto příležitost. Klasické technické rekultivace – zavezení a obnova pole či osázení nějakou monokulturou – jsou ve svém důsledku jen další devastací, promarněnou šancí. Přírodovědci dávno vědí, jak zajímavé mohou být staré lomy ponechané přírodě. Vědí to i turisté – nejeden z takových lomů je poutavým cílem vycházek. Přesvědčme o tom i ty, kteří o rekultivacích rozhodují. Sedmá konference Naší přírody vám přinese řadu pádných argumentů i příkladů, co už se kde podařilo.Also check out other Business Events in Olomouc, Conferences in Olomouc.

Tickets

Tickets for 7. konference Naše příroda: Vytěženo – a co dál? Rekultivace těžebních prostorů can be booked here.

Get Tickets

Search by related topics in Olomouc
Event Photos
Hosted by
About The Host: Časopis Naše příroda: Neziskový projekt populárně naučného přírodovědného časopisu se zaměřením na flóru, faunu a zajímavá místa České republiky i nejbližších států.
Website Link: www.nasepriroda.cz
Are you the host?
Nearby Hotels Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 1082/36, 77900 Olomouc, Czech Republic, Olomouc, Czech Republic
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Tue Nov 23 2021 at 10:00 am
Add to Calendar

Location

Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 1082/36, 77900 Olomouc, Czech Republic, Olomouc, Czech Republic

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events