Event

BEETHOVEN VIOOLCONCERT | Young Talent Orchestra o.l.v. Mikhail Zemtsov | solist Diana Tishchenko

Advertisement

✨ Klassiek op het Amstelveld 2023 | PROGRAMMA | 15-16 september ✨

Zaterdag 16 september | BEETHOVEN VIOOLCONCERT | 15:00 uur
Young Talent Orchestra o.l.v. Mikhail Zemtsov | solist Diana Tishchenko

L. van Beethoven (1770-1827) | Vioolconcert in D-Majeur, Op.61 | solist Diana Tishchenko

L. van Beethoven (1770-1827) | Symfonie nr.7 in A-Majeur, Op.92 (2e en 3e deel)


​Beethoven schreef in zijn leven maar één vioolconcert, maar is het een van de meest bekende en gespeelde vioolconcerten. Het Young Talent Orchestra heeft recentelijk de eerste prijs gewonnen van het Europees Muziek Festival Jeugd in België. Op het programma van dit jeugdorkest stond al muziek van Beethoven, maar nog nooit het vioolconcert. Toen de dirigent hoorde dat het orkest mocht spelen met niemand minder dan violist Diana Tishchenko, heeft hij deze kans met beide handen aangegrepen.


??‍♀️ Tatiana Chevtchouk, artistiek leider:

''Voor mij als artistiek leider is het belangrijk om het verschil te kunnen maken in de ontwikkeling van jonge musici. Het Vioolconcert van Beethoven is een flinke uitdaging voor zowel de solist als het orkest. Hiermee bewijst het Young Talent Orchestra dit hoge niveau aan te kunnen. Tijdens een benefietconcert voor Oekraïne op 6 maart 2022 in het Concertgebouw hoorde ik violiste Diana Tishchenko voor het eerst spelen. Ik wist direct dat ik haar wilde uitnodigen voor Klassiek op het Amstelveld. Diana wist met haar hartverscheurende spel het hele publiek tot tranen toe te roeren. Diana komt speciaal uit Berlijn om met het YTO te kunnen spelen.''Check het volledige programma op de website stichtingkoha.nl ?EN -- EN -- EN -- EN -- EN -- EN --EN✨ Klassiek op het Amstelveld 2023 | PROGRAM | 15-16 September ✨


Saturday 16 September | BEETHOVEN VIOOLCONCERT | 3pm
Young Talent Orchestra conducted by Mikhail Zemtsov | soloist Diana Tishchenko

L. van Beethoven (1770-1827) | Violin Concerto in D Major, Op.61 | soloist Diana Tishchenko

L. van Beethoven (1770-1827) | Symphony No.7 in A Major, Op.92 (2nd and 3rd movements)


Beethoven wrote only one violin concerto in his lifetime, but it is one of the most widely known and played violin concertos. The Young Talent Orchestra recently won first prize at the European Music Festival Youth in Belgium. The programme of this youth orchestra already included music by Beethoven, but never before the violin concerto. When the conductor heard that the orchestra could play with none other than violinist Diana Tishchenko, he seized the opportunity with both hands.


??‍♀️ Tatiana Chevtchouk, artistic director:

''For me as artistic director, it is important to be able to make a difference in the development of young musicians. Beethoven's Violin Concerto is quite a challenge for both the soloist and the orchestra. With this, the Young Talent Orchestra proves it can handle this high level. At a benefit concert for Ukraine on 6 March 2022 in the Concertgebouw, I heard violinist Diana Tishchenko play for the first time. I knew immediately that I wanted to invite her for Klassiek op het Amstelveld. Diana managed to move the entire audience to tears with her heartbreaking playing. Diana came specially from Berlin to play with the YTO.''Check the full program on the website stichtingkoha.nl ?Advertisement
Share with someone you care for!

Best of Weesp Events in Your Inbox