Event

CONCURS LOPATEGUI 2023 | LLIURAMENT DE PREMIS + CARDOSO & DAGNAC

Advertisement

CONCURS JUVENIL DE GUITARRA JOSÉ LUIS LOPATEGUI + CONCERT CLOENDA

Lliurament de premis + Jorge Cardoso & Silvie Dagnac

About this Event

—cat—

1a PART: Lliurament de premis de la 12 edició del Concurs Juvenil de Guitarra José Luis Lopategui

2a PART: Des de 2010 el duet de guitarres format per Jorge Cardoso i Silvie Dagnac participen internacionalment amb orquestres i diferents conjunts instrumentals i corals. Formen l'octet vocal mixt Aguira que han creat a la regió francesa de Provença. Presenten el seu darrer treball "Música de países lejanos", amb obres pertanyents al seu particular repertori integrat per música llatinoamericana, turca, armènia, hongaresa, russa, japonesa, europea i d'altres cultures. Ferms defensors de les tradicions folklòriques, de la transmissió oral i de l'ensenyament d'oïda, recolzant-se sobre bases històriques i científiques, dirigeixen un seminari de guitarra anual al sud de França.

En col·laboració amb l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i el Conservatori Municipal de Música de Barcelona. https://mllobet.com/artllobet/20231104/

—es—

1ª PARTE: Entrega de premios de la 12 edición del Concurso Juvenil de Guitarra José Luis Lopategui

2ª PARTE: Desde 2010 el dúo de guitarras formado por Jorge Cardoso y Silvie Dagnac participan internacionalmente con orquestas y diferentes conjuntos instrumentales y corales. Forman el octeto vocal mixto Aguira que han creado en la región francesa de Provenza. Presentan su último trabajo "Música de países lejanos", con obras pertenecientes a su particular repertorio integrado por música latinoamericana, turca, armenia, húngara, rusa, japonesa, europea y otras culturas. Firmes defensores de las tradiciones folclóricas, de la transmisión oral y de la enseñanza de oído, apoyándose sobre bases históricas y científicas, dirigen un seminario de guitarra anual en el sur de Francia.

En colaboración con el Institut Municipal d’Educació de Barcelona y el Conservatori Municipal de Música de Barcelona. https://mllobet.com/es/artllobet/20231104/

—eng—

1st PART: Awards ceremony for the 12th edition of the José Luis Lopategui Youth Guitar Contest

2nd PART: Since 2010 the guitar duo formed by Jorge Cardoso and Silvie Dagnac participate internationally with orchestras and different instrumental and choral groups. They form the mixed vocal octet Aguira which they have created in the French region of Provence. They present their latest work "Music from distant countries", with works belonging to their particular repertoire made up of Latin American, Turkish, Armenian, Hungarian, Russian, Japanese, European music and other cultures. Firm defenders of folk traditions, oral transmission and teaching by ear, relying on historical and scientific bases, they run an annual guitar seminar in the south of France.

In collaboration with the Institut Municipal d’Educació de Barcelona and the Conservatori Municipal de Música de Barcelona. https://mllobet.com/en/artllobet/20231104/


Ticket Information Ticket Price
Entrada libre Free

Advertisement
Share with someone you care for!

Best of Barcelona Events in Your Inbox