Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Koen van den Broek - WALL WORKS

Booking Inquiry
Request a callback from the organizer.
Advertisement

Koen van den Broek - WALL WORKS


Koen van den Broek (°1973, BE) creëert ruimtes op doek vol suspense met een sterk gevoel voor contrast, compositie en kleur. Zijn schilderkunstige oeuvre geniet reeds twee decennia internationale bekendheid. Alledaagse thema’s als de straat, stoepranden, weidse landschappen en bruggen verweeft hij tot een geheel eigen beeldtaal door de cinematografische manier waarop hij de werkelijkheid kadreert en een vernuftig spel met abstractie en referentie. Als bronmateriaal gebruikt de kunstenaar foto’s die hij maakt op reis of onderweg. Van den broek zoekt de details op, zoals barsten, architecturale elementen en de slagschaduw, die op een natuurlijke en puur toevallige manier zijn ontstaan. Licht, ruimte en focus zijn de noodzakelijke voorwaarden om tot zijn bijzondere beelden te komen.

De tentoonstelling WALL WORKS legt het accent op een ander aspect van zijn parcours: kunst in opdracht voor de publieke ruimte, in situ werk en samenwerkingen. Van den Broek verwezenlijkte onder meer het monumentale werk “Sampled” in opdracht van het AZ Sint – Maarten (BE, Mechelen) dat de kunstenaar uitdaagde zijn archieven digitaal te samplen. Hij beschilderde de Hofkamer te Antwerpen, een 18de -eeuwse pronkruimte waar muren, inclusief plafond, bekleed werden met doek. Het werk “Solution” verbindt de volledige kamer tot één synthese met een compilatie van sleutelwerken uit zijn oeuvre. Voor Opera Ballet Vlaanderen leverde hij de affichecampagne voor het seizoen met als thema “Borderline”. Een sculptuur voor de openluchttentoonstelling “De Blik van Bruegel: reconstructie van het landschap”, platenhoezen, boekcovers, een schilderkunstige ingreep en de borden voor Restaurant ’t Zilte op de bovenste verdieping van het MAS zijn slechts een greep uit wat de voorbije jaren is ontstaan. WALL WORKS onderzoekt hoe dit onderdeel van zijn traject Van den Broek uitdaagt op gebied van dimensies, schaal, verhouding tot de locatie, materialen, texturen, het gevoel voor veranderlijkheid en reflectie en de verrijkende wisselwerking met de praktijk in het atelier. Deze projecten illustreren de originele kijk van de kunstenaar en zijn visie op kunst als een essentieel onderdeel van de maatschappij. Zowel permanente, als tijdelijke, als niet uitgevoerde projecten komen aan bod in deze tentoonstelling die is opgevat als één coherente installatie. Aan de hand van ontwerpen, maquettes, foto’s, afgewerkte objecten, en nieuwe ingrepen wordt voor het eerst, en op een unieke manier, inkijk gegeven in het totale universum van de kunstenaar.

Koen van den Broek studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen (BE), Sint-Joost te Breda (NL) en het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (BE).

Courtesy Studio Koen van den Broek, Galerie Greta Meert (Brussel, BE), Philipp von Rosen Galerie (Keulen, DE) en Gallery Baton (Seoul, KR)

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap

The exhibition "WALL WORKS" highlights commissioned art in public space, art in situ and collaboration projects. Van den Broek created the monumental piece “Sampled” on behalf of the AZ Hospital St. Maarten (Mechelen, Belgium), a project that made him digitally sample his archives. He also painted the Hofkamer in Antwerp, an eighteenth-century salon were walls, ceiling included, were covered with fabric. The work “Solution” connects the whole room into one synthesis with a compilation of key works from his oeuvre. For Opera Ballet Vlaanderen he created the poster campaign for the season on the theme of “Borderline”. A sculpture for the open air exhibition “Bruegel’s Eye: Reconstructing the Landscape”, album covers, book covers, an artistic intervention and plates for Restaurant ‘t Zilte on the top floor of the MAS are just some examples of the past few years’ creations.

WALL WORKS investigates how this part of his career challenges Van den Broek in terms of dimensions, scale, relationship with the location, materials, textures, sense of changeability and reflection and the enriching interplay with working in the studio. These projects illustrate the artist’s original view on art as an essential part of society. Permanent, temporary as well as non-executed projects are subjects of this show, which is construed as one coherent installation. Sketches, scale models, photographs, finished objects and new interventions offer a unique insight into the whole universe of Van den Broek.Map DE GARAGE, ONDER DEN TOREN 12 A, 2800 Mechelen, Belgium, Mechelen, Belgium
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Mechelen

Explore More Events in Mechelen