X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Perspektiver på det globale rum

Advertisement

Event Details

Perspektiver på det globale rum


Folkeuniversitetet på Ærø og Marstal Søfartsmuseum har i fællesskab arrangeret tre højskoledage i oktober. Arrangementet er tænkt som et tilbud til både lokale og udenøs. Overskriften er ”Perspektiver på det globale rum”.
”Vækst, mere vækst, endnu mere vækst!” glammer det i det globale medierum, især økonomisk vækst er et af det moderne samfunds ypperste succeskriterier og utrættelige mantra, men også vækst i de videnskabelige landvindinger er blevet et must. De fleste af verdenshistoriens op- og nybrud har i udgangspunktet været kendetegnet ved en næsten urokkelig fremtidsoptimisme, der efterhånden, som virkeligheden har sneget sig ind på eksistensen, er blevet afløst af kulturel pessimisme og fremtidsangst – ikke mindst har det udmøntet sig i ”populisme” og elitens intellektuelle sammenbrud. Der er tale om en dobbelthed der har tegnet den vestlige kultur i årtusinder, og som netop nu trænger sig på med fornyet kraft. På foredragsdagene vinkler vi fremskridtstænkningen og dens tro følgesvende, pessimisme og angst, ved at spørge ind til det globale rums vildtvoksende, og til tider monstrøse, forgreninger i kunst, videnskab og det moderne menneskes selvforståelse."

Fredag d. 27. oktober
Kl. 16.30: Velkomst

Indledningsforedrag ved idehistoriker Ole Morsing: ”Fra eksistens til cellehob – fremtidens udfordring for mennesket: Goethe, Kierkegaard, Mann og Knausgård.”

Kl. 18.00: Middag

Kl. 19.30: Foredrag ved Instruktør og journalist Anders Riis-Hansen: ”Dokumentarfilmen ”Blekingegadebanden” - om en gruppe unge danske idealister, der mistede grebet om deres egen moral.”

Lørdag d. 28. oktober
Kl. 9.30: Foredrag ved biomedicinsk ingeniør Emil Boye Kromann: ”International forskning: udfordringer og oplevelser med det globale forskningsmiljø.”

Kl. 12.00: Frokost

Kl. 14.00: Foredrag ved astrofysiker Jophiel Nyman Wiis: ”Astrofysikken lige nu.”

Kl. 16.00: Foredrag ved terrorforsker Simone Molin Friis: ”Sammenhængen mellem radikaliseret islam, terror og medierne.”

Kl. 18.00: Middag

Kl. 20.00: *Event/show ved brødrene Anders & Peter Lund Madsen: ”Bliv klogere og bliv bekræftet i, at alting bliver bedre i morgen”. (Foredrag til støtte for Marstal Motorfabrik).

Søndag d. 29. oktober
Kl. 10.00: Foredrag /event ved digter Claus Handberg Christensen: ”Den abstrakte ærlighed: digtoplæsning og noget om skriveprocesser.”

Kl. 13.00: Frokost

Kl. 16.00: Koncert: ved sanger og guitarist Peter Hall

Ret til ændringer forbeholdes.

Tilmelding:
Samlet pris for alle foredrag, alle måltider (ekskl. drikkevarer), kaffe og kage:
kr. 1400,- pr. person.


Man kan også købe billet til et enkelt foredrag:


kr. 70,- pr. person.
*kr. 200,- pr. person.


Overnatning indgår ikke i prisen. Bindende tilmelding sker til Marstal Søfartsmuseum, Prinsensgade 1, 5960 Marstal. Man kan ringe til museet på telefon 62 53 23 31 eller skrive til aa | marmus ! dk, herefter modtager man et kontonummer til indbetaling.
Tilmeldingsfristen er 19. oktober 2017.
DER SÆLGES BILLETTER TIL DE ENKELTE FOREDRAG VED INDGANGEN!Also check out other Arts Events in Bagenkop, Entertainment Events in Bagenkop, Music Events in Bagenkop.

Liked this event? Spread the word :

Map Marstal Søfartsmuseum, Prinsensgade 1, Marstal, Denmark
Loading venue map..
Questions or Comments? Post them here.
Event details from Report a problem

Are you going to this event?

Who's going?
Login to see participants.
Advertisement
Create an Event