X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Meet the artist: Milton Guillén

Advertisement


Event Details

Meet the artist: Milton Guillén


»Milton Guillén je študent vizualne antropologije v Mainu v ZDA. V preteklih letih je sodeloval pri številnih avdiovizualnih produkcijah, in sicer pri fotografskih instalacijah, reklamah, kratkih filmih, dokumentarcih in eksperimentalnih filmih v Braziliji, Nikaragvi, ZDA, Češki republiki in Sloveniji. Med svojim delom se je osredotočal na tematiko minljivosti v svetu sanj in v obujenih/pozabljenih spominih. V času rezidence v Mariboru bo Milton nadaljeval razvijanje interaktivnega dokumentarca o mariborskih vstajah, kjer igrata ključno vlogo problematiki reprezentacije in kriminalizacije. Produkcija interaktivnega dokumentarca predstavlja odprto vprašanje o kolektivnem spominu in njegovo povezavo s trenutnimi okoliščinami v Mariboru tako v smislu forme kot sprejemanja. Rezidenca je del trenutno trajajočega sodelovanja z različnimi skupinami ljudi na mednarodni ravni in vključuje igralce, programerje in direktorje fotografije, ki želijo podati svoje mišljenje in sodelovati v projektu z Miltonom in sodelavci.«

"Milton Guillén is a Visual Anthropology student in Maine, US. In the past years he has worked in several audiovisual productions such as photo installations, commercials, short films, documentaries, and experimental films in Brazil, Nicaragua, US, Czech Republic, and Slovenia. Throughout his work he has focused on the theme of the ephemeral like the dreamed world and the remembered/forgotten memories. While in Maribor Milton will continue developing an interactive documentary of the Maribor Uprisings in which issues of representation and criminalization play a key role. The production of the interactive documentary is an open-ended question about collective memory and its relationship to the present circumstances of Maribor both in its form and reception. The residency is part of an ongoing collaboration with various groups of people internationally and invites actors, programmers, and cinematographers that wish to include their voices into the project to join in with Milton and company."Liked this event? Spread the word :

Map SALON UPORABNIH UMETNOSTI, Glavni trg 1, Maribor, Slovenia
Loading venue map..
Questions or Comments? Post them here.
Event details from Report a problem
This event is listed in

Are you going to this event?

Yes
Who's going?
Login to see participants.
Advertisement
Create an Event