X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Zakonodaja s področja zdravstva

Advertisement


Event Details

Zakonodaja s področja zdravstva


Izobraževanje v organizaciji DMSBZT Ljubljana zajema vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja pravne ureditve zdravstvene dejavnosti, delovnih razmerij ter kazenske in materialne odgovornosti.

Program
07.30–08.00 Registracija udeležencev
08.00–08.10 Pozdrav in predstavitev programa, Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana
08.10–10.05 Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti, mag. Peter Požun, viš. med. teh, univ. dipl. ekon. (UN)
10.05–10.15 Odmor
10.15–11.15 Pravice pacientov, Jožica Trošt Krušec, mag. prava
11.15–11.35 Odmor
11.35–13.05 Kazenska in odškodninska odgovornost, David Premelč, dipl. iur.
13.05–13.10 Odmor
13.10–14.40 Delovnopravno področje in preprečevanje nasilja v družini, Marko Špoljarič, dipl. iur.
14.40–15.10 Preverjanje znanja
15.10–15.20 Zaključek izobraževanja

Več: http://www.zbornica-zveza.si/sl/strokovna-srecanja/zakonodaja-s-podrocja-zdravstva-19You may also like the following events from the same organizer:

Liked this event? Spread the word :

Map Uradni list Republike Slovenije d.o.o., Dunajska c. 167, Ljubljana, Slovenia
Loading venue map..
Questions or Comments? Post them here.
Event details from Report a problem
This event is listed in

Are you going to this event?

Yes
Who's going?
Login to see participants.
Advertisement

More Events in Ljubljana

Explore More Events in Ljubljana
Create an Event