X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Advertisement


Event Details

Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED


Program
08:00–08:30 Registracija

Teoretična znanja za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja
08:30 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
08:50 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
09:10 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
09:25 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
09:40 Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO
09:50 Razprava, izmenjava mnenj
10:00 Odmor – priprava na delavnice

Praktične veščine za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja
10:30 TPO odraslih z AED, tujki v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
11:10 TPO otrok, tujki v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
11:50 Odmor – priprava na izvedbo scenarijev
12:00 Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti
/skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/
/udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij traja 15 min/
Preverjanje znanja in veščin za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja
13:00 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
13:30 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
14:30 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
Zaključna razprava in podelitev potrdil o udeležbi

Organizator: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Zbornico – Zvezo, Sekcijo reševalcev v zdravstvu

Več: http://www.zbornica-zveza.si/sl/strokovna-srecanja/temeljni-postopki-ozivljanja-z-vkljucenim-aed-45You may also like the following events from the same organizer:

Liked this event? Spread the word :

Map Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana, Slovenia
Loading venue map..
Questions or Comments? Post them here.
Event details from Report a problem
This event is listed in

Are you going to this event?

Yes
Who's going?
Login to see participants.
Advertisement

More Events in Ljubljana

Explore More Events in Ljubljana
Create an Event