X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki

Advertisement


Event Details

Strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki


Z dodatno kvalifikacijo »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji« smo v ospredje postavili upoštevanje in uporabo temeljnih načel javnega naročanja vseh javnih subjektov skozi zakonska določila, ki urejajo sistem javnega naročanja. Zagotavljanje učinkovitega upravljanja z javnimi finančnimi sredstvi, transparentnost in gospodarno ravnanje so ključni dejavniki za učinkovito delovanje sistema.

Celotna izvedba programa je zasnovana na razumljiv način ter vključuje vaje in delavnice. Zagotavljamo strokovnost vseh sodelujočih predavateljev, ki imajo izkušnje v praksi, pravilno izbiro pa ob zaključku usposabljanja izmerimo z anketo. Na podlagi analize anket po potrebi uvajamo tako vsebinske kot kadrovske spremembe. Po zaključenem 35-urnem programu kandidati lahko pristopijo k izpitu, če so izpolnili pogoj, to je 75-odstotno udeležbo na predavanjih. Preverjanje znanja (izpit) poteka najprej s pisnim delom in nato z ustnim zagovorom pred tričlansko komisijo.

Po uspešno opravljenem izpitu kandidati prejmejo certifikat/potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji«, ki ga izda izvajalec dodatne kvalifikacije v skladu s Pravilnikom o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije, izdanem pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Uradni list RS, št. 28/16).

Učni izidi, ki jih kandidat osvoji:

kandidat zna pripraviti razpisno dokumentacijo
kandidat pozna sistem in načela javnega naročanja
kandidat pozna vse postopke oddaje javnih naročil
kandidat pozna vsebino in pomen vseh obrazcev v postopkih javnega naročanja
kandidat pozna razloge za izključitev ponudb
kandidat je informiran o pogodbah in drugih zahtevah
kandidat zna izvesti praktično odpiranje ponudb
kandidat zna pregledati in oceniti ponudbe
kandidat pozna roke in sistem pravnega varstva v postopkih javnega naročanja
kandidat pozna faze izvajanja pogodbe
kandidat je seznanjen s prekrški izvajalcev in podizvajalcev
kandidat zna uporabljati portal javnih naročil
kandidat je usposobljen samostojno voditi postopke oddaje javnih naročil
Z dodatno kvalifikacijo »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji« smo v ospredje postavili upoštevanje in uporabo temeljnih načel javnega naročanja vseh javnih subjektov skozi zakonska določila, ki urejajo sistem javnega naročanja. Zagotavljanje učinkovitega upravljanja z javnimi finančnimi sredstvi, transparentnost in gospodarno ravnanje so ključni dejavniki za učinkovito delovanje sistema.Celotna izvedba programa je zasnovana na razumljiv način ter vključuje vaje in delavnice. Zagotavljamo strokovnost vseh sodelujočih predavateljev, ki imajo izkušnje v praksi, pravilno izbiro pa ob zaključku usposabljanja izmerimo z anketo. Na podlagi analize anket po potrebi uvajamo tako vsebinske kot kadrovske spremembe. Po zaključenem 35-urnem programu kandidati lahko pristopijo k izpitu, če so izpolnili pogoj, to je 75-odstotno udeležbo na predavanjih. Preverjanje znanja (izpit) poteka najprej s pisnim delom in nato z ustnim zagovorom pred tričlansko komisijo.Po uspešno opravljenem izpitu kandidati prejmejo certifikat/potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji«, ki ga izda izvajalec dodatne kvalifikacije v skladu s Pravilnikom o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije, izdanem pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Uradni list RS, št. 28/16).

Postanite stokovnjak za javna naročila še danes!

Več o izobraževanju si preberite na naši spletni strani: https://www.uradni-list.si/izobrazevanja/dodatna-kvalifikacija/strokovnjakstrokovnjakinja-za-oddajo-javnih-narocil-v-republiki-sloveniji

Vabljeni!Liked this event? Spread the word :

Map Uradni list Republike Slovenije d.o.o., Dunajska c. 167, Ljubljana, Slovenia
Loading venue map..
Questions or Comments? Post them here.
Event details from Report a problem
This event is listed in

Are you going to this event?

Yes
Who's going?
Login to see participants.
Advertisement

More Events in Ljubljana

Explore More Events in Ljubljana
Create an Event