X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
The event you are looking at is a past event. Check out this upcoming event Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege happening on Thu Sep 28 2017 at 08:00 am at Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana, Slovenia

Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege

Advertisement


Event Details

Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege


Program
08.00–08.30 Registracija udeležencev
08.30–08.45 Uvod v seminar, Marina Velepič, viš. med. ses.
08.45–10.30 Načela, standardi in kršitve kodeksov etike v praksi zdravstvene in babiške nege, Marina Velepič, viš. med. ses.
10.30–10.40 Odmor
10.40–11.20 Odgovornost v zdravstveni negi, mag. Darja Ovijač, viš. med. ses., univ.dipl.org., viš. pred.
11.20–11.50 Odmor
11.50–12.35 Ustvarjanje etičnega okolja, mag. Darja Ovijač, viš. med. ses., univ.dipl.org., viš. pred.
12.35–12.50 Razprava, Marina Velepič, viš. med. ses., Darja Ovijač, viš. med. ses., univ. dipl. org., viš. pred.
12.50–13.00 Odmor
13.00–14.30 Meje mojega jaza so meje mojega komuniciranja, Vera Štebe, viš. med. ses., prof. ped., pred.
14.35–15.10 Predstavitev etičnih problemov v praksi, Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.
15.10–15.25 Evalvacija in zaključek seminarja, Marina Velepič, viš. med. ses., Vera Štebe, viš. med. ses., prof. ped., pred., Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Organizator: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Več: http://www.zbornica-zveza.si/sl/strokovna-srecanja/poklicna-etika-v-praksi-zdravstvene-babiske-nege-29You may also like the following events from the same organizer:

Also check out other Workshops in Ljubljana.

Liked this event? Spread the word :

Map Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana, Slovenia
Loading venue map..
Questions or Comments? Post them here.
Event details from Report a problem
This event is listed in

Are you going to this event?

Yes
Who's going?
Login to see participants.
Advertisement
Create an Event