Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Novosti Zakona o izvršbi in zavarovanju (seminar s knjigo)

Advertisement

Novosti Zakona o izvršbi in zavarovanju (seminar s knjigo)


Namen seminarja

Udeleženci bodo pridobili znanja in izmenjali izkušnje o:
• novih priložnostih za blokado denarnih sredstev v tujini – evropski nalog za zamrznitev bančnih računov kot oblika začasne odredbe s čezmejnim učinkom
• spremembah pri izvršbi na podlagi tujega izvršilnega naslova
• novi vlogi centrov za socialno delo pri izvršbah na hiše in stanovanja, v katerih dolžniki živijo
• razširjenih možnostih za odlog izvršbe na nepremičnino v primeru izdelave načrta odplačila dolga
• spletnem iskalniku prodaj premičnin in nepremičnin
• elektronskih dražbah premičnin in nepremičnin
• prekluzijah glede razveljavitve potrdila o pravnomočnosti in izvršljivosti
• povečani transparentnosti dolžnikovega premoženja (informativni seznam premoženja, nova vloga izvršitelja pri pridobivanju podatkov o dolžnikovem premoženju)
• novostih, povezanih z izvršbo na podlagi verodostojne listine (COVL)
• smiselni uporabi Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v izvršilnih postopkih
• možnosti vložitve revizije v izvršilnih zadevah
• novi možnosti umika predloga za izvršbo z ohranitvijo prisilne zastavne pravice
• razširjenih možnostih za izdajo predhodne odredbe
• spremembah v zvezi z izvršbo na nematerializirane vrednostne papirje (sistem T2S)

Seminar je namenjen:
• bankam, ki imajo nove dolžnosti pri izvrševanju evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov
• odvetnikom, gospodarskim družbam in zavarovalnicam, ki jim novela ZIZ-L ponuja nove priložnosti za izterjavo in zavarovanje terjatev
• centrom za socialno delo, ki imajo pri izterjavi terjatev nizke vrednosti novo vlogo in pristojnosti pri izvršbi na dolžnikov dom
• zaposlenim na sodiščih
• izvršiteljem in njihovim pomočnikom

Kotizacija
Kotizacija za seminar znaša 240,00 EUR (292,80 EUR z DDV). Redna cena knjige znaša 133,33 EUR (146,00 EUR z DDV). Dogodek je vključen na storitev, ki vključuje izobraževalni paket (o tem nas prosimo obvestite).

UGODNOST
Popust pri kotizaciji ob nakupu knjige:
Kotizacija s knjigo Zakon o izvršbi in zavarovanju z razširjenimi uvodnimi pojasnili s podrobnim prikazom evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov z novelo ZIZ-L znaša 340,00 EUR (brez DDV, od tega seminar 206,67 EUR brez DDV, knjiga 133,33 EUR brez DDV).

Informacije
• po elektronski pošti: c2VtaW5hciB8IGd2emFsb3piYSAhIHNp
• po telefonu: 01 30 91 816You may also like the following events from GV Založba:

Map Best Western Premier Hotel Slon, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement