X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events

Dr. ADAM ZARETSKY / 22.11. Demonstracija projekta + 24.11 Performans


Event Details

Dr. ADAM ZARETSKY / 22.11. Demonstracija projekta + 24.11 Performans


dr. ADAM ZARETSKY

DEMONSTRACIJA PROJEKTA: 'Izolacija hibridnega DNK' / sobota, 22.11.2014, ob 12h
Vodnikov trg (ljubljanska tržnica), Ljubljana

Notorični enfant terrible mednarodne umetniške scene, ki ga gostimo ta vikend v Ljubljani, se v okviru svojega umetniškega delovanja posveča raziskovanju živih sistemov. Pred leti (2009) je ustanovil VivoArts šolo za transgensko estetiko (VASTAL – VivoArts School for Transgenic Aesthetics Ltd.), pod okriljem katere izvaja umetniške akcije, delavnice in predavanja z namenom, da bi z neposrednim vključevanjem javnosti demistificiral procese v znanstvenih laboratorijih in jo seznanjal z aktualnimi vprašanji, ki jih pred nas postavlja transgenska tehnologija. S svojim drznim in provokativnim angažmajem Zaretsky stremi k destabiliziranju vseh fiksnih predstav o človeku kot dominantni živalski vrsti in poziva k premisleku o vrednotah, ki človeka abstrahirajo v razmerju do narave.

Pred ponedeljkovim performansom bo v soboto opoldne na ljubljanski tržnici izvedel demonstracijo ekstrahiranja hibridnega DNK. Vabimo vas, da se nam v začasnem javnem laboratoriju pridružite in prispevate svoj vzorec živega materiala (npr. jogurt, kvas, sadje, rože, tofu, gobe …) za DNK izolacijo.

Povezava: http://metroland.net/back_issues/vol29_no37/arts_feature.html
https://itp.nyu.edu/classes/germline-spring2013/
----------------------------------------------------------------------------

dr. ADAM ZARETSKY

PERFORMANS: 'mutaFelch – Metode nadgeneze: Genska puška (biolistika)' / ponedeljek, 24. novembra 2014, ob 20. uri
Galerija Kapelica, Kersnikova 4, Ljubljana

'mutaFelch' je inspirativno predavanje, v katerem umetnik mešanico človeške sperme, krvi in dreka z naredi-sam gensko puško bombardira s surovim, hibridnim DNK namočenim v zlate nano delce. To naredi-sam-gensko-modificiranje človeškega genoma je le delček projekta VASTAL šole, ki se s celim imenom (ne brez ironije in sarkazma) glasi: Metode transgeneze z vključevanjem intracelične transgenske infekcije; Biolaboratorij in mikroinjektiranje; Elektroporacija in biolistika.
V polemikah o genskem spreminjanju človeka se največje nestrinjanje vrši prav okrog posledic, ki bi jih to povzročilo človeški anatomiji in še posebej glede posledic, ki bi jih tak poseg povzročil v novi genski sliki. Vprašanja so preprosta: Kje vriniti spremembe v gene? Kako vriniti spremembe v gene? Katere gene izbrati in zakaj? Kaj bomo ustvarili?

Povezava: www.emutagen.com

Projekt je podprla Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo.

_____________________________________________
ENG

dr. ADAM ZARETSKY

PROJECT DEMONSTRATION: 'Food Art DNA: Hybrid DNA Isolation -- an all ages Bioart Lab' / Saturday, 22 Nov 2014, 12 noon
Vodnikov trg (Ljubljana Food Market), Ljubljana

The goal of this course is to create an open ended interface between life and the arts. To keep all expressive options dilated, the focus of the demonstration is not on the logic of the biologic. Instead, our cultural relationships to the world of life are exposed in their contradictory and slippery illogics. The interfaces between human society and the ecosphere are identified, rethought and collaged together to form signs of definitional breakdown. Some initial categories for treating to artistic xenophilia: Food, Nature, Laboratory, Our Bodies and other non-humans. By defining where and how we interface with all lifeforms and by mixing these logics into art media instead of fact production, we arrive at unusual conceptual reevaluations… towards a kinship with biodiversity and general life as complex for appreciation.

Link: http://metroland.net/back_issues/vol29_no37/arts_feature.html
https://itp.nyu.edu/classes/germline-spring2013/

----------------------------------------------------------------------------

dr. ADAM ZARETSKY

PERFORMANCE: 'mutaFelch – Methods of Transgenesis: Genegun (Biolistics)' / Monday, 24 Nov 2014, 8 p.m.
Kapelica Gallery, Kersnikova 4, Ljubljana

In the case of humans as GMOs, the sites of contention are based on human anatomy and, in particular, hereditary cascade entry points for novel gene constructs. The questions are simply: Where to get genes in? How to get genes in? Which genes to pick and why? Who is produced?
In mutaFelch- a DIY (Do It Yourself) genegun is used to bombard a mixture of human sperm, blood and shit with raw hybrid DNA soaked in gold nano mirocarriers. This is a part of a DIY-IGM (Do It Yourself Inherited Genetic Modification of the Human Genome) Vastalschool project called Methods of Transgenesis including Intranuclear Transgene Infection Bioart labs in Microinjection, Electroporation and Biolistics.

Link: www.emutagen.com

Project is supported by Municipality of Ljubljana - Department for CultureLiked this event? Spread the word :

Map Galerija Kapelica / Kapelica Gallery, Kersnikova 4, Ljubljana, Slovenia
Loading venue map..
Questions or Comments? Post them here.
Event details from Report a problem
Create an Event