Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
ChiangKhong Ultra Marathon 2022 4

ChiangKhong Ultra Marathon 2022 #4

Dec 03, 2022 - Dec 04, 2022

ChiangKhong Ultra Marathon 2022 #4

Time Sat Dec 03 2022 at 05:00 pm to Sun Dec 04 2022 at 06:00 pm

(add to calendar)

ท่าผาถ่าน Tha Pha Tan Riverfront, Lampang, Thailand

Advertisement

ChiangKhong Ultra Marathon 2022 #4, 3 December | Event in Lampang | AllEvents.in ChiangKhong Ultra Marathon 2022 #4
ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพอำเภอเชียงของร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเชียงของ (พชอ.เชียงของ)และเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพอำเภอเชียงของ จัดกิจกรรมวิ่งทางไกล
เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอำเภอเชียงของ ปี 2566 ด้วยวิถี New normal Running ตามเส้นทางสายใหม่จากเชียงรายสู่เชียงของและร่วมฉลองเส้นทางเดินวิ่งใหม่ ระเบียงโขงเชียงของ

ระยะวิ่ง 104 กม.

เส้นทางวิ่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย-ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน-บ้านกิ่วกาญจน์-ท่าผาถ่าน ระเบียงโขงเชียงของ

1.ปล่อยตัววันเสาร์ที่ 3 ธค.65 เวลา 17.00 น.ที่ลานหน้าเสาธง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วิ่งข้ามคืน
ถึงเชียงของ ท่าผาถ่าน ระเบียงโขงเชียงของ วันอาทิตย์ที่ 4 ธค.65 (ช่วง 01.00-17.00 น.)ภายใน 24 ชั่วโมง

2.รับสมัครทั้งแบบวิ่งเดี่ยวและวิ่งผลัดทีม 2 คนและ 3 คน (ทีมวิ่งผลัดแต่ละคนจะวิ่งกี่กิโลเมตรกี่รอบก็ได้ เน้นความร่วมมือร่วมแรงและความสำเร็จร่วมกัน)
กรณีวิ่งเดี่ยว 104 กม.นักวิ่งควรผ่านการวิ่งระยะ 50 กม.มาอย่างน้อย 2 สนาม

3.นักวิ่งทุกคนต้องมีทีมพี่เลี้ยงหรือทีมเซอร์วิทของตัวเอง รับผิดชอบเรื่องน้ำ อาหารระหว่างทาง และประเมินสุขภาพของนักวิ่งในทีมตัวเอง

4.ส่วนกลางจะดูแลเรื่อง พยาบาลฉุกเฉิน,กู้ภัยฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน โดยจะมีเบอร์โทรฉุกเฉินติดอยู่ในBib

5. มีจุดบริการน้ำดื่ม ทุกๆ 10 กิโลเมตร(ต้องนำภาชนะรองน้ำมาเอง)
จุดพัก,พยาบาลและจุด check point (CP)
CP1จุดปล่อยตัว อบจ.เชียงราย , CP2 หน้าห้างบิ๊กซี สนามบิน CP3 รพ.สต.บ้านแซว (กม. 56) ,CP4 รพ.สต.บ้านไร่ (กม.72), CP5 จุดชมวิวห้วยทรายมาน (กม.89 )CP6 วัดหาดไคร้(กม.103) และ CP 7 ท่าผาถ่าน ระเบียงโขงเชียงของ (กม.104)

6.วิ่งฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (มีค่าประกันเข้าร่วมวิ่ง)

นักวิ่งและทีมงานเซอร์วิททุกคนจะได้รับใบประกาศเกียรติบัตร ระบุชื่อและเวลาถึงเส้นชัย
กรณีต้องการเสื้อ Finsher 104 Km. และเหรียญที่ระลึก แยกซื้อต่างหาก

มีโล่ห์รางวัลปลาบึกสำหรับนักวิ่งที่เข้าเกณฑ์กติกาที่จะประกาศต่อไป

7.กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
บริเวณลานเสาธง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

10.00 -16.00 น. นักวิ่งลงทะเบียนรับBibและผ่านการคัดกรองตามมาตราการของ ศบค.จังหวัดเชียงรายแล้วแสกนQR.code CP.1 ณ.จุดปล่อยตัวลานเสาธง อบจ.เชียงราย

16.40 น. พิธีปล่อยตัวนักวิ่ง
17.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง โดยนักวิ่งต้องวิ่งผ่านจุดเช็คพอยค์ระหว่างทางรวม 7 จุด (โดยใช้วิธีแสกนQR Code ทุกจุด)

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2564

01.00-17.00 น. นักวิ่งแต่ละประเภท วิ่งถึงท่าผาถ่าน ระเบียงโขงเชียงของ
08.00 - 17.00 น. นักวิ่งและทีมเซอร์วิททุกท่านจะรับใบประกาศเกียรติคุณ
และนักวิ่งทั้งที่วิ่งถึงเส้นชัยและไม่ถึงเส้นชัยรับเสื้อ Finisher และเหรียญรางวัล(สำหรับนักวิ่งที่สั่งทำ)

17.30 น. ประกาศผลรางวัลนักวิ่งที่ผ่านเกณฑ์กติกาที่กำหนดและนักวิ่งรับรางวัลโลห์ปลาบึกเชียงของ จำนวน 40 รางวัล

18.00 น.เสร็จสิ้นกิจกรรม


8.การลงทะเบียน
เพื่อการเตรียมความพร้อมและจัดการอย่างเหมาะสม
ผู้สมัครต้องประกันการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมคนละ 500 บาท (กรณีสมัครทีมวิ่่งผลัดคนละ 500 บาทเช่นกัน)และโครงการฯจะคืนเงินให้เต็มจำนวนภายใน 7 วันเมื่อผู้สมัครรายงานตัวในวันวิ่งจริง กรณีไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการฯจะไม่คืนเงินประกันการสมัคร

บัญชีโอนเงินประกันการสมัคร
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 4530361241 โครงการ Free Run Sunday at Chiangkhong

หลังโอนเงินต้องส่งภาพถ่ายสลิปลงในใบสมัครลงทะเบียน

9. เสื้อที่ระลึก Finisher104 km.และเหรียญที่ระลึกจำหน่ายรวมกันราคา 500 บาท(ชำระเงินวันวิ่งและรับเมื่อถึงเส้นชัย และ/หรือหักจากเงินประกัน )
-สำหรับนักวิ่งเดี่ยว 104 กิโลเมตร บนเสื้อจะระบุชื่อผู้วิ่งและเวลาถึงเส้นชัย
-สำหรับนักวิ่งแบบทีม ระบุชิ่อนักวิ่งและชื่อทีมวิ่งพร้อมเวลารวม
-สำหรับนักวิ่งที่วิ่งไม่ถึงเส้นชัย104km. ระบุชื่อ ระยะทางและเวลาที่วิ่งได้จริง

10. สิทธ์การสมัครไม่สามารถส่งต่อหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้วิ่งได้ หากไม่ได้มาวิ่งถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ และเงินประกันการวิ่งจะนำไปสมทบการจัดงาน

11. การรับสมัคร
1-7 เมษายน 2565 รับสมัครนักวิ่งเก่า ปี 2021
10 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น. รับสมัครนักวิ่งใหม่
จำนวนรวม 600 ท่าน

การกรอกข้อมูลรับสมัคร
-ผู้สมัครต้องจัดเตรียมสลิปโอนเงินค่าประกันการเข้าร่วมวิ่ง
-ชื่อนักวิ่งและชื่อทีมวิ่งที่ต้องการให้พิมพ์บนเสื้อ Finisher 104 Km.(กรณีสั่งทำเสื้อ)

สมัครได้ที่
https://forms.gle/wEvafTyJcdaDiT9g7

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l5cHuPqZOjjQWcaOJUeBBYKiflaIQxBR1obpaViWXFg/edit?resourcekey&fbclid=IwAR0pyGWns-uK0fZ4q4AzHfp-u1Fis3CI-ErORVefWlWh216IFxcpfcKS8wo#gid=1096994318

12.นักวิ่งเก่าปี 2021 ตรวจสอบรายชื่อเดิม และเลขBibเดิมที่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JyRPlCUAXfC1Ikyluh3nSj_xNXJFBtlUCLtGOWAWOs4/edit#gid=0


13.เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว ในกรณีสั่งทำเสื้อ สามารถแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงไซด์เสื้อและข้อความที่จะพิมพ์บนเสื้อ Finisher ได้อีก ทั้งนี้ให้ดำเนินการแจ้งภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่
https://docs.google.com/forms/d/1086eroTVfSCZ1IY2LXTMgrB5ChCUK4Zw8TNS0CAul1c/editAlso check out other Sports Events in Lampang.

Search by related topics in Lampang
Event Photos
Hosted by
Are you the host?
Nearby Hotels ท่าผาถ่าน Tha Pha Tan Riverfront, Lampang, Thailand
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Sat Dec 03 2022 at 05:00 pm to Sun Dec 04 2022 at 06:00 pm
Add to Calendar

Location

ท่าผาถ่าน Tha Pha Tan Riverfront, Lampang, Thailand

Advertisement
Advertisement

Event Marketing