Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

PRIDE -ennakkovalmennus

Advertisement

PRIDE -ennakkovalmennus


PRIDE -valmennus on sijaisvanhemmuutta harkitsevan ennakkovalmennus. Sijaisperhettä tarvitsevalla lapsella on oikeus päästä hyvin valmentautuneeseen perheeseen ja sijaisvanhemmaksi ryhtyvällä on oikeus hyvään ennakkovalmennukseen.

Tilaa infopaketti sijaisvanhemmuudesta ja valmennukseen hakeutumisesta sähköpostitse cGVyaGVob2l0byB8IHBoaHlreSAhIGZp

Lisätiedot valmennuksesta:

Sosiaalityöntekijä Pirjo Seppälä, p. 050-3987602
cGlyam8gISBzZXBwYWxhMSB8IHBoaHlreSAhIGZp

tai

Sosiaalityöntekijä Saara Tuori, p. 044-4163696
c2FhcmEgISB0dW9yaSB8IHBoaHlreSAhIGZp

***

ILMOITTAUTUMISET 15.12.2019 MENNESSÄ

VALMENNUKSEN SISÄLTÖ:

Torstai 9.1.2020 klo 16 -19
1. Lapsen oikeus perheeseen – perheen oikeus valmennukseen
Mitä on PRIDE-valmennus?
PRIDE-valmennuksen yhteys lastensuojeluun
Mitä on perhehoito ja mitä valmiuksia sijaisvanhemmalta edellytetään?

Keskiviikkoi 22.1.2020 klo 16 -19
2. Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen - perheen oikeus tukeen
Pysyvyyden ja jatkuvuuden merkitys sijoitetulle lapselle
Yhteistyön ja tiimityön merkitys perhehoidossa
Sijaissisaruus

Torstai 6.2.2020 klo 16 -19
3. Lapsen tarve kiintymykseen
Kiintymyksen syntyminen ja sen merkitys lapsen kehitykselle
Kehitykselliset viiveet – syitä ja vaikutuksia

Torstai 5.3.2020 klo 16 -19
4. Lapsen mahdollisuus selviytyä menetyksistä
Millaisia menetyksiä sijoitetut lapset ovat kokeneet?
Millaisia tunteita ja reaktioita menetyksen kokemukseen liittyy?
Lapsen tukeminen suremisessa

Torstai 19.3.2020 klo 16 -19
5. Lapsen oikeus perhesuhteisiin
Lapsi ja perhesuhteet
Tietoa siitä miten lapsen perhesuhteita ylläpidetään ja tuetaan sijaisperheessä

Torstai 2.4.2020 klo 16 -19
6. Lapsen oikeus hoivaan, huolenpitoon ja turvallisiin rajoihin
Lapsen hoidon ja kasvatuksen tarkoitus ja tavoite
Kasvatuksen haasteellisuuden ymmärtäminen
Toimiva kasvatus

Torstai 23.4.2020 klo 16.30-18.30
7. Tietoa perhehoidon käytännöistä

Torstai 7.5.2020 klo 14-19
8. Tietoa ja kokemuksia perhehoidosta ja sijaisvanhemmuudesta
Tapaaminen, jossa osanottajilla on mahdollisuus keskustella perhehoidon asiantuntijoiden kanssa ja esittää kysymyksiä perhehoidosta ja sijaisvanhemmuudesta.

9. Muutokseen valmistautuminen
Mietitään muutoksia, joita lapsi tuo mukanaan
Miten perhettä ja lasta tuetaan?
Yhteiseen arviointiin ja päätöksen tekoon valmistautuminen

Valmennuskokonaisuus sisältää ryhmätapaamisten lisäksi perhekohtaisia keskusteluja ja kotikäynnin, joiden ajankohdat sovitaan erikseen. Aikataulumuutokset ovat mahdollisia.Map Päijät-Hämeen perhehoito, Rengaskatu 10, 15610 Lahti, Finland, Lahti, Finland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Lahti

Explore More Events in Lahti