Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Opieka, stymulacja i terapia rozwojowa w oddz. neonatologicznych

Advertisement

Opieka, stymulacja i terapia rozwojowa w oddz. neonatologicznych


Zapraszamy na kurs OPIEKA, STYMULACJA I TERAPIA ROZWOJOWA W ODDZIAŁACH NEONATOLOGICZNCH,
który odbędzie się w Instytucie Edukacji - Szpital Położniczo - Ginekologiczny "Ujastek" SP. z o.o. (Kraków, ul. Ujastek 3).

Organizatorzy:
• Instytut Edukacji przy Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym UJASTEK
• Akademia Pawła Zawitkowskiego

Termin kursu:
21-24 listopada 2019 r.
(4 dni / 32h w godzinach 8:30-16:30)

Prowadzący:
• Paweł Zawitkowski (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytut Matki i Dziecka i Szpital Bielański Warszawa)
• Wykładowcy i prowadzący zajęcia: Wykładowcy i prowadzący zajęcia: Anna Szozda-Bugajska, Magdalena Bednarczyk i Marcelina Przeździęk (zespół terapeutów Instytutu Matki i Dziecka), Dorota Pawlik, Agnieszka Nowicka (lekarze neonatolodzy).Koszt uczestnictwa: 2470 zł

Aby zapisać się na kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: https://bit.ly/2MPGZSz
oraz wpłacić bezzwrotną zaliczkę w kwocie co najmniej 1270 zł
na konto: 87 1160 2202 0000 0000 1063 8586
tytułem: Kurs STYMULACJA.2019 - [imię i nazwisko uczestnika]
odbiorca przelewu: POLEK Poradnia Diagnostyki i Terapii Neurologicznej Paweł Zawitkowski (00-132 Warszawa, ul. Grzybowska 9/819, NIP 5251285853)

Kolejność księgowania środków na koncie organizatora będzie decydowała o kwalifikacji na kurs w przypadku zbyt dużej liczby chętnych. Osoby niezakwalifikowane na kurs ze względu na zbyt dużą liczbę zgłoszeń otrzymają zwrot zaliczki.


Kurs przeznaczony jest dla:
Fizjoterapeutów, Neurologopedów, Położnych i Pielęgniarek oraz Lekarzy i Psychologów pracujących w Klinikach Neonatologicznych i Pediatrycznych, pracujący z niemowlętami w opiece ambulatoryjnej.

Tematy:
• uwarunkowania rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie i długotrwale hospitalizowanych
• asystowanie w dojrzewaniu, opieka, pielęgnacja, stymulacja i terapia dzieci w klinikach neonatologicznych oraz w opiece ambulatoryjnej do 1r.ż.
• asystowanie i wspieranie rodziców
• metody oceny poziomu rozwoju i jego zagrożeń u dzieci na oddziałach neonatologicznych
• opieka „ukierunkowana”, strategie, formy stymulacji i terapia neurorozwojowa
• organizacja i integracja kompetencji sensorycznych, funkcjonalnych i relacyjnych małego dziecka
• asystowanie w dojrzewaniu umiejętności jedzenia, wsparcie karmienia naturalnego, systemy oceny dojrzałości i zaburzeń, stymulacja i terapia w zakresie umiejętności jedzenia,
• terapie zespołów i jednostek chorobowych dzieci urodzonych przedwcześnie
• współpraca w ramach zespołów neonatologicznych i terapeutycznych
• postępowanie w warunkach intensywnej terapii

Wykłady:
• Odrębności fizjologiczne dzieci urodzonych przedwcześnie. Jak znajomość fizjologii i uwarunkowań rozwoju i dojrzewania wpływa na decyzje w postepowaniu terapeutycznym
• Etapy, uwarunkowania i specyfika dojrzewania kompetencji funkcjonalnych dziecka urodzonego przedwcześnie (aktywność spontaniczna, oddychanie, jedzenie, strategie zachowania i relacje z otoczeniem)
• Uwarunkowania, strategie oraz techniki obserwacji, opieki, pielęgnacji, stymulacji oraz terapii rozwoju psychomotorycznego dzieci urodzonych przedwcześnie
• Skale oceny gotowości do jedzenia doustnego. Karmienie naturalne i alternatywne.
• Ocena komfortu, bólu, stresu dziecka hospitalizowanego. Wpływ stresu na dojrzewanie kompetencji funkcjonalnych
• Higiena otoczenia, emocji i relacji dziecka i rodziców.

Praktyka:
• „Dynamiczne, rozwojowe pozycje ułożeniowe” („pozycjonowanie”) dziecka. Strategie i techniki ułożeniowe dziecka jako forma stymulacji rozwoju, wspierania kompetencji oddechowych, jedzenia, behawioralnych i samoregulacji dziecka.
• Handling terapeutyczny – techniki obsługi, opieki i pielęgnacji dziecka jako forma: podstawowej opieki medycznej; neutralizacji traumy leczenia; stymulacji prawidłowego toru rozwoju oraz neutralizacji konsekwencji niektórych jednostek chorobowych; przygotowania do terapii różnych jednostek i zespołów chorobowych. Adaptacja technik handlingu do wykonywania podstawowych procedur medycznych.
• Techniki wspomagania dojrzewania kompetencji jedzenia; Techniki neutralizacji i terapii zakłóceń w zakresie funkcji jedzenia; Skale oceny gotowości do jedzenia doustnego. Wspieranie karmienia naturalnego w warunkach intensywnej terapii i patologii noworodka.
• Problemy i podstawowe techniki wspierania kompetencji oddechowych
• Higiena otoczenia dziecka i rodziców. Kultura relacji. Dotyk i inne zmysły – prewencja odroczonych zakłóceń w rozwoju małego dziecka. Ochrona emocjonalna rodziców i dzieci. Podstawowe problemy etyczne związane z intensywną terapią małego dziecka.
• Uwarunkowania dojrzewania i rozwoju małego dziecka po okresie hospitalizacji.
• Fakty i mity dotyczące rozwoju niemowląt, małych i tych większych dzieci. Rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z opieką, pielęgnacją, stymulacją i terapią dziecka w opiece ambulatoryjnej i w domu.


Uczestnicy otrzymają materiały z kursu (w wersji elektronicznej) oraz certyfikat potwierdzający jego ukończenie.
Po ukończeniu kursu, jego absolwenci będą mieli możliwość odbycia praktyk lub doskonalenia swoich umiejętności w Instytucie Matki i Dziecka i/lub Szpitalu Bielańskim w Warszawie.
Wyżywienie i zakwaterowanie w trakcie kursu po stronie uczestników.


W kursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które:
• opłaciły w terminie całą należność za kurs w kwocie 2470 zł
• posiadają aktualne badania lekarskie uprawniające do pracy w jednostkach klinicznych i placówkach służby zdrowia,
• posiadają aktualne ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) dla osób wykonujących zawody medyczne.
W razie pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji

Akademia Pawła Zawitkowskiego
YWthZGVtaWEgfCB6YXdpdGtvd3NraSAhIHBs
tel. 530 21 22 23


--
Organizatorem kursu i administratorem Państwa danych osobowych przesyłanych na potrzeby rekrutacji, organizacji kursu oraz czynności rozliczeniowych jest POLEK Poradnia Diagnostyki i Terapii Neurologicznej Paweł Zawitkowski (00-132 Warszawa, ul. Grzybowska 9/819, NIP 5251285853).


#AkademiaPawłaZawitkowskiegoYou may also like the following events from Paweł Zawitkowski:

Map Szpital Położniczo - Ginekologiczny "Ujastek" SP. z o.o., ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków, Poland, Krakow, Poland
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement