Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

IAESTE Dni Príležitostí Košice

Tue Nov 19 2019 at 09:00 am to 04:00 pm

IAESTE Dni Príležitostí Košice

Time Tue Nov 19 2019 at 09:00 am to 04:00 pm

Univerzitná Knižnica Technickej Univerzity v Košiciach, Boženy Němcovej 7, 04200 Kosice, Slovakia, Kosice, Slovakia

Advertisement

IAESTE Dni Príležitostí Košice


Pracovný veľtrh IAESTE Dni Príležitostí je jedinečná možnosť, ako sa môžeš neformálnym spôsobom porozprávať s predstaviteľmi firiem a nájsť si dobrý job. Mladšie ročníky si môžu dohodnúť bakalárske či diplomové práce, nájsť si stáž počas školy, či profilovať svoje zameranie už počas štúdia. Starší si tu môžu priamo nájsť svojho zamestnávateľa.

Využi túto príležitosť a príď 19. novembra 2019 od 9 hod. do Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach.

Veľtrh ti prináša medzinárodná študentská organizácia IAESTE Slovakia.

------------------------------------------------------------------------------------------

The "IAESTE Dni Príležitostí" career fair is a unique opportunity to meet the representatives of companies in an informal manner and find great job. Younger students can make arrangements for their bachelor or diploma thesis, find an internship or narrow down their specialization while still studying. Older students can find their employer.

Use this opportunity and come visit the fair on November of 19th 2019, starting at 9 am to the University Library of Technical University of Košice.

The career fair is brought to you by IAESTE Slovakia.

------------------------------------------------------------------------------------------

Na veľtrh prídu: / Career fair are attending:Hosted by
About The Host: The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE)
website Link: www.iaeste.sk
Nearby Hotels Univerzitná Knižnica Technickej Univerzity v Košiciach, Boženy Němcovej 7, 04200 Kosice, Slovakia, Kosice, Slovakia
Report a problem

Date & Time

Date & Time

Location

Univerzitná Knižnica Technickej Univerzity v Košiciach, Boženy Němcovej 7, 04200 Kosice, Slovakia, Kosice, Slovakia

Advertisement

More Events in Kosice

Explore More Events in Kosice