Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Akreditovaný kurz: Jednoduché účtovníctvo - Košice

Mar 05, 2020 - Mar 06, 2020

Akreditovaný kurz: Jednoduché účtovníctvo - Košice

Time Thu Mar 05 2020 at 09:00 am to Fri Mar 06 2020 at 04:00 pm

Košice Centrum, 04001 Kosice, Slovakia, Kosice, Slovakia

Advertisement

Akreditovaný kurz: Jednoduché účtovníctvo - Košice


Absolvent modulu má odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti jednoduchého účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením jednoduchého účtovníctva na počítači. Ovláda odbornú terminológiu a zásady vedenia jednoduchého účtovníctva, systém a zásady organizácie účtovníckych prác a získa zručnosti na koordinovanie prác a nadväzujúcich činností. Je schopný vypracovať interné doklady, interné smernice a iné písomnosti v rámci účtovnej jednotky, viesť účtovnú dokumentáciu, spracovávať a kontrolovať účtovné doklady, viesť peňažný denník, uzatvárať účtovné knihy, vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov, zostavovať účtovnú uzávierku, základné daňové povinnosti, vypracovať daňové priznanie k dani z príjmov PO a FO. Je schopný vypracovať a predkladať formuláre, tlačivá a iné písomnosti pri styku účtovnej jednotky s externým prostredím v zmysle príslušných právnych predpisov a požiadaviek daňového úradu a splniť požiadavky na štruktúru a obsah prezentovaných informácií z účtovnej uzávierky.Tickets

Tickets for Akreditovaný kurz: Jednoduché účtovníctvo - Košice can be booked here.

Hosted by
About The Host: Vzdelávanie na mieru s profesionálmi.
website Link: http://www.ivorsk.sk
Nearby Hotels Košice Centrum, 04001 Kosice, Slovakia, Kosice, Slovakia
Report a problem

Date & Time

Thu Mar 05 2020 at 09:00 am to Fri Mar 06 2020 at 04:00 pm

Location

Košice Centrum, 04001 Kosice, Slovakia, Kosice, Slovakia

Advertisement

More Events in Kosice

Explore More Events in Kosice