Search results for:
No result found! Try with different keywords!

Yöneticiler için Koçluk Becerileri

Advertisement

Yöneticiler için Koçluk Becerileri


Yöneticiler için Koçluk Becerileri

Süre: 2 gün (09:30 – 16:30)
Katılımcı Sayısı : 16 kişi

Eğitimin amacı orta ve üst kademe yöneticilerin; iletişim, yöneticilik ve koçluk becerilerini geliştirmek ve etkin koçluk yöntemleri kullanarak, çalıştıkları jenerasyonun ve rekabet koşulları altındaki piyasaların gereği doğrultusunda bireysel ve ekip başarılarını artırmaktır. Bu program ile katılımcılar,
• Yöneticilik becerilerine koçluk becerilerini de ekleyerek koçvari duruşu edinecek,
• Başarılı bir koç olmak için gereken becerileri tanımlayabilecek ve geliştirebilecek,
• Koçluk kavramı ve yönetim uygulamaları içindeki yeri ile ilgili yaklaşımları irdeleyebilecek,
• Başarılı koçluğun önündeki engelleri değerlendirebilecek,
• Koçluk tarzları hakkında bilgi sahibi olabilecek ve kendi koçluk tarzlarını geliştirebilecek,
• Koçluk fırsatlarını tanımlayabilecek,
• Koçluk sürecini açıklayabilecek ve uygulayabilecek ,
• Koçluk görüşmesi öncesi hazırlık çalışmaları ve görüşme sırasında kullanabileceği iletişim becerileri hakkında bilgi sahibi olabilecek,
• Performans sorunlarının iyileştirme yöntemlerini çalışana farkettirme ve hedef belirleme farkındalığı yaratacaklar ve bunun aksiyona dönüşmesine aracılık etme becerilerini geliştireceklerdir.
Hedef Kitle: Orta ve Üst Kademe Yöneticiler
Süre: 2 gün
İçerik: Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:
• Koçluğa Kurumsal Yaklaşım
• Yönetici –Koç-Mentor Kavramlarının İrdelenmesi
• Kişisel Analiz
• Koçluğun Tanımı ve Faydaları
• Koçluk Duruşu
• Koçluk Genel Esasları ve Koçun Sahip Olması Gereken Niteliklerin İrdelenmesi
• Koçluk Görüşmesi Ön Hazırlık
• Keşif Görüşmesi Yönetimi
• Koçluk Görüşmesi Sırasında Uygulanan Beceriler ve Süreç Yönetimi
• Yetişkinlerin Öğrenme Prensipleri
• Sorularla Düşünmek
• Öğrenen Yargılayan Zihniyet
• Koçlukta Etkin Dinleme
• İlgi –Takdir
• Meydan Okuma
• Geri Bildirim Esasları
• Olası Koçluk Engelleri
• Koçluk Becerilerini Geliştirme Teknikleri
• Başlıca Koçluk Enstrümanları
• Görüşme Sırasında Koçun Gözetecekleri
• Görüşme Sonrası Durum Yönetimi ve Dikkat Edilecek Hususlar
Eğitim Stili:
• Kapsamlı ve etkileşimli bilgi paylaşımı
• Vaka çalışmaları
• Egzersizler, oyunlar
• Rol canlandırma ve değerlendirme ile aktif öğrenme
Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle aW5mbyB8IHBkcmludGVybmF0aW9uYWwgISBjb20gISB0cg== e-posta adresinden temasa geçin.
Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.You may also like the following events from PDR Open Platform:

Map PDR Open Platform, Paşa Korusu Sitesi B2 Villa 19 Mayıs Mahallesi Sinan Ercan Cad.no:18 B2 Blok Kadıköy /İstanbul, 34662 Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Istanbul

Explore More Events in Istanbul