Search results for:
No result found! Try with different keywords!

STS Turkey 2019

Advertisement

STS Turkey 2019


Son 20 yılda başdöndürücü hızla gelişen ve etkisini tüm alanlarda gösteren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki büyük ve hızlı dönüşümler, emek ve üretim süreçlerinden tüketim alışkanlıklarına kadar tüm yaşam biçimimizi dönüştürmekle kalmamış, bilim ve teknolojinin alışılmış düşünce kalıplarını zorlayan yepyeni soru ve sorunları da ortaya koymuştur. Bu sorunların tartışılması ve çözüm önerilerinin oluşturulması, yalnız teknik bilgiye sahip kişileri değil, bilim ve teknolojinin toplumsal, etik, felsefî, siyasal ve kültürel yanıyla ilgili bütün paydaşları ilgilendirmektedir.
Bilim, teknoloji ve insan ve toplum bilimleri arasında köprü oluşturarak, ufuk açıcı bir diyaloga zemin hazırlamak üzere 2017 yılında kurulan Turkish Scholarly Network for Science and Technology Studies (STS TURKEY) adını taşıyan araştırma ve eğitim ağının ikinci büyük kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Bilim ve teknoloji alanında yaşanan dönüşümlerin, sanal gerçeklikten, tıbba, şehir ve çevreden, yapay zekâya, tasarımdan, gıda teknolojisine kadar olan toplumsal yansımalarını ve Türkiye’de bilim ve teknolojinin ufuklarını, çok çeşitli perspektiflerden tartışmak üzere farklı disiplinlerden akademisyen, öğrenci ve bağımsız araştırmacıları 10-11-12 Eylül 2019 yaprak dökümünde İstanbul Teknik Üniversitesi‘ne çağırıyoruz.

Gelen istek üzerine bildiri özeti teslim tarihi güncellenmiştir. Değerlendirme süreçlerinin aksamaması için ikinci bir uzatma yapılmayacaktır.

7 Nisan 2019: Bildiri özeti son teslim tarihi
20 Nisan 2019: Kabul edilen bildirilerin açıklanması
Konferans dili: Türkçe

Bildiri teslimi hakkında ayrıntılı bilgi aşağıda verilmektedir. STS TURKEY hakkında detaylı bilgi ve üyelik için ststurkey.net adresine girebilir, sorularınızı a29uZmVyYW5zIHwgc3RzdHVya2V5ICEgbmV0 adresine gönderebilirsiniz.

STS TURKEY 2019 TOPLUM İÇİN BİLİM VE
TEKNOLOJİ ÇALIŞMALARI KONFERANSI

Etkinlik düzenleme kurulu �Prof. Dr. Aydan Turanlı, İstanbul Teknik Üniversitesi (Düzenleme Kurulu Başkanı) �Dr. Öğretim Üyesi Aslı Çalkıvik, İstanbul Teknik Üniversitesi (Düzenleme Kurulu)�Dr. Özlem Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi (Düzenleme Kurulu)�Dr. Melike Şahinol, Orient-Institut İstanbul (STS TURKEY Koordinasyon)�Dr. Öğretim Üyesi Arsev Umur Aydınoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (STS TURKEY Koordinasyon)
Dr. Öğretim Üyesi Harun Kaygan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (STS TURKEY Koordinasyon)

Konferans ekibi
Grafik: İstanbul Teknik Üniversitesi-Kurumsal İletişim
Mali İşler: İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı

Ev sahipleri:
İstanbul Teknik Üniversitesi, “Bilim, Teknoloji ve Toplum” Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Yüksek Lisans Programı
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

Destek verenler:
STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Ağı

STS TURKEY iletişim
ststurkey.net
facebook.com/ststurkey
twitter.com/sts_turkey

Konferans hakkında iletişime girmek için: a29uZmVyYW5zIHwgc3RzdHVya2V5ICEgbmV0
Konferans hakkında ayrıntılı bilgiler için: http://ststurkey.net/ststurkey2019/


BİLDİRİ ÖZETİ BAŞVURU KRİTERLERİ

Çağrı metniyle uyumlu olacak bazı konular aşağıda sıralanmakla birlikte, bunların dışında kalan ve ilişkili konularda da özet gönderilebilir:

• İnternet güvenliği, sosyal medya ve büyük veri
• Bilgi teknolojileri ve E-Devlet
• Bilim, teknoloji ve şehir
• Bilim, teknoloji ve çevre
• Bilim, teknoloji ve feminizm
• Tasarım, teknoloji ve toplum
• Katılımcı tasarım ve örnekler
• Sanat, zanaat ve teknoloji
• Biyosanat ve toplum
• Sosyal girişimcilik ve yenilikçilik
• Gözetim toplumu ve biyopolitika
• İnsan ve robot etkileşimi
• Yapay zekâ: avantajlar ve tehditler
• Gıda teknolojisi ve problemler
• Bilim ve teknoloji etiği
• Biyoetik
• Bilim iletişiminin epistemik boyutları
• Bilim felsefesi
• Biyoloji felsefesi
• Teknoloji felsefesi
• Bilim-kurgu edebiyatı ve sineması
• Artırılmış insan: avantajlar ve tehditler
• Tıp, teknoloji ve toplum
• Teknoloji, güvenlik politikaları ve savunma sanayii
• Bilişim çağında insan hakları
�Tam bildiri
• 500 kelimelik bildiri özeti,
• Bildiri başlığı, yazar isimleri ve kurumları 5 anahtar kelime içerecek şekilde
• DOC, DOCX, ODT, RTF dosya formatlarından birinde hazırlanarak
a29uZmVyYW5zIHwgc3RzdHVya2V5ICEgbmV0 adresine
• e-posta başlığında “[STS TURKEY 2019 Bildiri özeti]” ifadesi bulunacak şekilde gönderilir.

Hakem değerlendirmesi süreci sonunda tam bildiriye uygun görülmeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir. Tam bildiri yerine poster sunumu yapmayı tercih eden başvurular e-postada bunu belirtmelidir.

Özel oturum önerisi
STS TURKEY 2019 konferansı çağrı metnindeki konulara ek olarak veya bu konuların bir alt başlığına yönelik olarak özel oturum yapmak isteyen katılımcılar, katılacakları kişilerle birlikte hazırladıkları aşağıda özetlenen özel oturum metin özetini gönderir.
• 1000 kelimelik özel oturum özet metni,
• Özel oturum başlığı, özel oturumda sunulacak bildiri başlıkları,
• Oturum başkanı ismi ve oturuma katılacak kişilerin isim ve kurumlarını,
• DOC, DOCX, ODT, RTF dosya formatlarından birinde hazırlanarak
a29uZmVyYW5zIHwgc3RzdHVya2V5ICEgbmV0 adresine
• e-posta başlığında “[STS TURKEY 2019 Özel oturum]” ifadesi bulunacak şekilde gönderilir.
Tags
Art
Map İstanbul Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Senato ve Seminer Odası, Istanbul, Turkey
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Istanbul

Explore More Events in Istanbul