Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Söyleşi: Jean Radvanyi - Parajanov, Kafkasların Yaramaz Çocuğu

Advertisement

Söyleşi: Jean Radvanyi - Parajanov, Kafkasların Yaramaz Çocuğu


Coğrafyacı ve film eleştirmeni Jean Radvanyi, “Parajanov, Sarkis ile” sergisinin bir parçası olarak, Sovyetler bağlamında Parajanov sinemasını inceleyen bir sohbet gerçekleştirecek. Sergey Parajanov, 1924 yılında Gürcistan’ın başkenti olan Tiflis’te tüccarlıkla uğraşan Ermeni bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Büyüdüğü mahalle, bu şehre özgü olan çok kültürlülüğü yansıtıyordu. En çok konuşulan diller, Ermenice ve bölgenin pek çok diğer diliyle karışık Rusça ve Gürcüceydi. Çok erken yaşlarda, VGIK’te (Moskova Sinema Araştırmaları Enstitüsü’nde) eğitim alması ve Ukrayna’da uzun yıllar kalması nedeniyle eğitiminde Rusça ağırlığını hissettirdi. Ukrayna’da geçirdiği süre boyunca ilk filmlerini ve 1965’te ilk başyapıtı olan Unutulmuş Ataların Gölgeleri’ni (Daha sonra Wild Horses of Fire -Ateşin Vahşi Atları- olarak yeniden isimlendirilecektir) çekti. Bu benzersiz yönetmenin filmlerinde iki kurucu özellik göze çarpar. İlki, sosyalist gerçekçiliğin bütün yerleşik yapılarından kopuşu ifade eden estetik boyut. İkincisi ise kendini daha zor belli eden ancak ülkesindeki sansür nedeniyle aynı ölçüde katlanılmaz olan bir başka boyut. Çok etnili ve çok kültürlü bir ortamda yetişmiş olan Parajanov, başyapıtlarının tamamında sorgulamaktan ve hararetli tartışmalar açmaktan asla vazgeçmedi.

Jean Radvanyi bir coğrafyacı ve film eleştirmeni olmasının yanı sıra Paris’teki Institut National des Langues et Civilisations Orientales’de (INALCO) dersler vermektedir. Sovyetler Birliği sonrası dönemde Rus nüfuzunun devam ettiği topraklar, özellikle Rusya ve Kafkaslar konusunda uzmanlaşmıştır. Yayınlanan yapıtları arasında, Le cinéma géorgien (Centre Georges Pompidou, 1988), Le cinéma d'Asie centrale soviétique (Centre Georges Pompidou, 1991), Le cinéma arménien (Centre Georges Pompidou, 1993), La Nouvelle Russie (A. Colin, 2010) Atlas géopolitique du Caucase (with N. Beruchashvili), (Autrement, 2010); La Russie entre peurs et défis (M. Laruelle ile birlikte), (A. Colin, 2016) sayılabilir. Aynı zamanda “Parajanov- Sarkis ile” (Pera Müzesi, 2018) sergi kataloğuna da katkıda bulunmuştur.

Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek etkinlik ücretsizdir. Yerler sınırlıdır, rezervasyon alınmamaktadır. Etkinlik dili İngilizcedir, simültane tercüme yapılacaktır.
---
Talk
Jean Radvanyi
“Parajanov, Troublemaker from the Caucasus”

13 February 2018, 18:30

Geographer and film critic Jean Radvanyi is giving a talk as part of “Parajanov with Sarkis” exhibition, exploring Parajanov’s cinema in the Soviet context. Sergey Parajanov was born in 1924, in a family of Armenian merchants in Tbilisi, the capital of Georgia. His neighborhood was a multicultural bath typical of this city. The dominant languages were Russian and Georgian, mixed with Armenian and many other languages of the region. Very early, Russian dominated his education, due to his studies at the VGIK (the Moscow film Institute) and his long stay in Ukraine where he shot his first films and his first masterpiece, Shadows of Forgotten Ancestors (renamed Wild Horses of Fire) in 1965. Two founding elements characterize the films of this unique director. The first is its aesthetic, breaking with all the established frameworks of socialist realism. The second is more subtle, but equally unbearable because of the censorships of this country. Born into a multiethnic and multicultural environment, he never stopped questioning and provoking fierce discussions with each masterpiece.

Jean Radvanyi is a geographer and film-critic, professor at the Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) in Paris. He specialised in geopolitical studies on Post-Soviet Space, specially Russia and the Caucasus. Among his publications, Le cinéma géorgien (Centre Georges Pompidou, 1988), Le cinéma d'Asie centrale soviétique (Centre Georges Pompidou, 1991), Le cinéma arménien (Centre Georges Pompidou, 1993), La Nouvelle Russie (A. Colin, 2010) Atlas géopolitique du Caucase (with N. Beruchashvili), (Autrement, 2010); La Russie entre peurs et défis (with M. Laruelle), (A. Colin, 2016). He also contributed to the exhibition catalogue “Parajanov with Sarkis” (Pera Museum, 2018).

The talk will be in English with simultaneous translation to Turkish.You may also like the following events from Pera Müzesi-Museum:

Liked this event? Spread the word :

Map Pera Müzesi-MuseumMeşrutiyet Caddesi No: 65 Tepebaşı, Beyoğlu, 34443 Beyoglu, Istanbul, Turkey
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

Pera Müzesi-Museum
Advertisement