X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Problem Çözme ve Karar Verme

Advertisement

Problem Çözme ve Karar Verme


Programın İş Sonuçlarına Faydaları?:

Zekanın ölçüsü, gerektiğinde düşüncelerini değiştirebilmekte yatar.”

Albert Einstein
(1879 – 1955)

Bir problemle karşılaştığımızda şu cümleyi ne kadar sık duyuyoruz?: “Yapacak bir şey yok”. Bu cümleyi bu kadar sık duyunca ne yazık ki algımız kapanıyor, sorunlar karşısında kitleniyor ve alternatif çözümleri göremiyoruz.

Einstein’ın dediği gibi, düşünme biçimimizi değiştirirsek eğer, her zaman, farklı çözüm yollarının olduğunu görürüz. İnsanlığın gelişimini borçlu olduğu neredeyse tek gerçek vardır: Farklı olanı arama merakı.

Çünkü gelişim, bir şeyin daha iyisinin olabileceğinin farkında olmayı, bunun nasıl olabileceğini merak etmeyi ve üzerinde düşünmeyi gerektirir. İnsanların, kurumların ve toplumların geleceğini, aldıkları kararlar belirler.

Ve bilim bize, insan beyninin, %60 oranında gördükleri ile karar verdiğini ileri sürmektedir. Öyleyse düşünce üretiminde en büyük kaynak gözümüzün gördüğüdür.

O halde daha etkili kararlar verebilmek için görüşümüzü genişletmek, daha fazlasını görebilmekve hatta görünenin dışında kalanları da görebilmek önemli bir beceri haline gelmektedir.

Bu da ancak çok boyutlu bakabilmek, çok boyutlu düşünebilmekle mümkündür. Kaldı ki insanlığın gelişimine katkıda bulunan üstün yaratıcılığa sahip insanlar da;
Ortada olan ama kimsenin göremediğini görürler,
Çünkü çok iyi gözlem yaparlar,
Bunun için de odaklanmış bir beynin değerini bilirler,
Görebilmek için çok farklı düşünce tarzlarını kullanabilir, farklı bakış açılarından bakabilirler,
Meraklıdırlar ve çok sorgularlar,
Yeni deneyimler ve değişik duygular yaşamaktan hoşlanırlar, bu da yaratıcı üretkenliği artıran önemli derecede öngörü kazanmalarını sağlar, Ve zorluklardan yılmaz, başarısızlıktan korkmazlar.

İşte bu programda, bu becerileri ve bütünsel beyin gücümüzü kullanarak,
Amaca ulaşmak için alternatif yolların risklerini değerlendirerek karar verme,
Önümüze çıkan problemleri çok boyutlu düşünerek, iletişim ve ekip sinerjisini kullanarak çözme
Ve kaynakları etkili yönetme becerilerimizi geliştireceğiz.

Neler Paylaşacağız?:

► Tanışma, Öntest ve Takım Kurma Oyunu
► Problemli Durumlara Bakış Açımız
Neler Problemdir? Neler Değildir?
Müşteri Şikayetinin Anlamı Nedir?
Bir Problemin Yapısında Neler Vardır?
Problemlere ve Müşteri Şikayetlerine Bakış Açımız
Kültür
Kalıp Düşünceler ve Etkileri
Suçlamadan Önce Durumu Anlamak Gerek
Durum Üzerinde Çekişmemek ve İnsanları Problemlerden Ayrı Tutmak
Örnek Olay: “Apartman Sakini ve Yönetici” – Kişiselleştirme
Kurumlarda Problemleri Çözebilmek İçin Gerekenler
Örnek Olay: Olumsuz Hayalim
Kelimelerin Gücü
Kalıplarımızı Yıkmak
Problem Çözme Yoluyla Sürekli Gelişim Süreci
Düşünmek Ne Demek?
Beynimiz Nasıl Çalışır?
Test: Kişiliklerimiz Düşünce Tarzımızı Nasıl Etkiler?
Örnek Olay: “Arabam Neden Çalışmıyor?” – Analitik Düşünceye Önem Vermek
Örnek Olay: “9,5 TL’ye…” – Yaratıcı Düşünmek
Yaratıcı Problem Çözme
Beynin Katmanları ve İkiz Çalışma
Genç Beyinler Neden Daha Esnektir?
Her Şey Hayal Etmekle Başlar
Salvador Dali Gibi Düşünmek
Düşünmede Akıcılık ve Uygulamaları
Düşünmede Esneklik ve Uygulamalar
Picasso ve Velazquez’den Öğrenmek
Karmaşanın İçindekini Görebilmek - Uygulamalar
Takım Oyunu: Çölde Yaşam Savaşı
Yalnız Olmak Daha mı İyi?
Hiçbirimiz Hepimiz Kadar Akıllı Değiliz
Her Yerden Gelen Bilgiye Açık Olmak – Objektiflik
Örnek Olay: Bilge –Köpek ve Gölet -Her Yerden Gelen Bilgiye Açık Olmak – Objektiflik
► Problem Çözme Basamakları ve Her Adımda Kullanılabilecek teknikler
Problemin Belirtilerini Algıla
Problemi ve Amacını Doğru Tanımla
Probleme İlişkin Her Türlü Veriyi Topla ve Analiz Et
Örnek Olay: Kül Yutmamak - Ne Kadar Kolay Aldatılabiliyoruz
Örnek Olay: Basit Düşünmek
Nedenlerin Analizi
Teyit Etme Tuzağı
Seçenekleri Belirle
Ortak Kazanç İçin Ortak Seçenekler Üretmek
Her Seçeneği Değerlendir
Kullanılabilecek Tekniklerden Örnekler (Beyin Fırtınası, Nominal Grup Tekniği, Balık Kılçığı, Pareto, Kepner Tregoe, Phillps 66 Buzz, Güç Alanı Analizi v.b.)
Örnek Uygulamalar: Takım Halinde Problem Çözme
► Karar Verme Süreci
Kararsızlık Nedenleri
Başarılı Karar Vermenin Önündeki Engeller
Takım Oyunu: Kazan – Kazan ve Ortak Çözüm Üzerinde Durmak
Karar Vermede Kullanılabilecek Teknikler (Dengeleme, Etkinlik Analizi v.b.)
Karar Vermede İlke ve Değerler
Kararın İçine Eylemi Dahil Etmek
► Uygulamaya Geçiş
Uygulamaya Hazırlık
Uygulamanın Başlatılması
Sonucun Takip Edilmesi ve Değerlendirmesi
Sürekli iyileşme
► Değerlendirme ve Kapanış
Sontest
Öntest – Sontest Sorularının Yanıtlanması ve Gelişimin Değerlendirilmesi
Eğitim Programı Değerlendirme ve Katılım Belgelerinin Dağıtımı

Kimler Katılmalı?:

Problemli durumları etkili yönetmek ve daha etkili, başarılı ve mutlu olmak isteyen herkes

Materyaller:

Programın sonunda katılımcılara konuyla ilgili bilgiler içeren birer “KİTAP” ve “KATILIM BELGESİ” verilecektir.Liked this event? Spread the word :

Tags
art
Map POET Eğitim DanışmanlıkPOET EĞİTİM DANIŞMANLIK MERKEZİ, 34153 Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Organizer

POET Eğitim Danışmanlık
Advertisement