Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement
Oh Snap, this is a past event! 😵

Do you want to get notified when this event happens again?

Music&Sciences

Advertisement

Music&Sciences


Call for Papers

Music, musiki, musica, mousike... The inspirational endeavors of the Muses; the grandchildren of Kronos – the time - and the daughters of Mnemosyne – the memory… Yet the endavours are not only of poetry and song, but span all the intellectual activities ranging from tragedy and dance to history, and astronomy. For some people, a poetic activity of creating the “new”, for others, an “unfolding” of what is hidden, though always present. For some, it is “movement”, for some, it is “tranquility”, and for some, the one and only tool that can bring together the opposites to a common ground and harmoniously blend them: shortly, music. The constant guide, the true companion and the joyful accompanist of our quests for physical, cognitional, social and ontological inquiries. Perhaps, the exact state of this quest itself...

Istanbul Technical University, Turkish Music State Conservatory,
Musicology Department invites you to the “Music and Sciences”
symposium. The symposium intends to bring together a wide array of different disciplines ranging from social sciences and humanites to engineering and natural sciences, reinforce and expand the interdisciplinary research fields that have intersections with music and allow inspirations for new musical quests.

Keynote Speakers: Thomas Christensen, Lydia Goehr, Ian Cross

We invite scholars to submit their proposals (oral/poster presentation, lecture recital, panel) to bXVzaWNhbmRzY2llbmNlcyB8IGl0dSAhIGVkdSAhIHRy
by December 1st, 2018.

http://www.musicandsciences.itu.edu.tr/en
https://twitter.com/2019_music

*****

Sempozyum Çağrısı

Müzik, musiki, musica, mousike… Zaman Kronos’un torunları, hafıza Mnemosyne’nin kızları Mousa’ların esin veren uğraşları. Uğraş derken, sadece şiir ve şarkı değil; tragedyadan dansa, tarihten astronomiye; sanat, ilim ve bilimin içiçe geçtiği tüm entelektüel aktiviteler. Kimilerine göre “yeni”yi yaratmaya, kimilerine göre “saklı olanı açığa çıkartmaya” yönelik bir eylem. Kimilerine göre “hareket”, kimilerine göre “sükunet”, kimilerine göre ise farklılıkları aynı zeminde buluşturacak ve ahenk ile harmanlayabilecek yegâne araç: müzik. Çağlar boyunca fiziksel, bilişsel, toplumsal ve varoluşsal sorgulamalarımıza cevap arayışlarımızın değişmez rehberi, yoldaşı, eşlikçisi. Belki de arayış halimizin ta kendisi…

İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı,
Müzikoloji Bölümü sizleri uluslararası “Müzik ve Bilimler”
sempozyumuna davet ediyor. Sempozyum, sosyal ve beşeri bilimlerden mühendislik ve doğa bilimlerine, farklı disiplinlerden müzik ve bilim insanlarını aynı zeminde buluşturarak bilgi alış-verişi sağlamayı, müziğin kesişimde yer aldığı disiplinlerarası araştırma alanlarını pekiştirmeyi, genişletmeyi ve yeni müzikal arayışlara esin vermeyi amaçlamaktadır.

Davetli Konuşmacılar: Thomas Christensen, Lydia Goehr, Ian Cross

Başvurular (Sözlü/poster sunum, sunumu konser, panel) 1 Aralık 2018 tarihine kadar bXVzaWNhbmRzY2llbmNlcyB8IGl0dSAhIGVkdSAhIHRy adresine gönderilmelidir.

www.musicandsciences.itu.edu.tr
https://twitter.com/2019_musicMap İTÜ Maçka Kampüsü, 34367 İstanbul, Türkiye, Istanbul, Turkey
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement