Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

MuKeDer Grooming Semineri

Advertisement

MuKeDer Grooming Semineri


MuKeDer | Mutlu Kediler Derneği
“Başka Bir Dünya”
MuKeDer | Grooming Semineri 2019
Siz değerli kedi yetiştiricilerinin profesyonel konuda eğitim alabileceği Dünyanın önde gelen sayılı Grooming Eğitimcilerinden Sayın Youthana Ton Chantrkeird’ın vereceği 1 gün sürecek anlatımlı ve uygulamalı kedi bakım semineri kayıtları başlamıştır.
Seminerimiz 31 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Güneşli Retaj Royale Otel’de gerçekleştirilecektir. Anlatım ve uygulama üzerine yapılacak seminerimizde kısa tüylü ve uzun tüylü kedi bakımı, yıkanması, taranması, kıtık açma, yarışmaya hazırlama, ırk çeşitlerine göre tıraş teknikleri, ürün kullanım sıralamaları konularında genel bilgiler verileceği gibi katılımcılarımızın sahip oldukları ırklar hakkında da detaylı bilgi paylaşılacaktır. Ayrıca katılacak yetiştirici arkadaşlarımızın evlerindeki ırklara yönelik uygulamalı eğitim de yapılacaktır. Özellikle British Longhair & Shorthair, Exotis Shorthair & Longhair, Persian , Scottish Fold SH LH & Scottish Straight SH LH ırkları üzerinde durulacak olan seminerimize sınırlı sayıda katılım alınacak ve bazı köpek ırkları da dahil edilecektir. Tüm ırklar hakkında bilgi paylaşımının yanı sıra soru cevap bölümlerimiz ile aklınızdaki sorulara cevap bulabileceğiniz her yetiştiricinin kendisine bir şeyler katıp profesyonellik yolunda adımlarını güçlendirebileceği seminerimize katılmak isteyen herkesi memnuniyetle ağırlamaktan mutluluk duyacağız.
MuKeDer | Grooming Semineri 2019
Tarih : 31 Ekim 2019
Eğitim Süresi : 10:00 - 18:00
Yer : IFM Istanbul Fuar Merkezi
Katılım Ücreti : 1000 TL Nakit

* Başvuru Sonrası kayıt iptal edilemez, ücret iadesi yapılamaz, bir hafta önceden haber verilecek başka bir katılımcıya devir edilebilir.
* Katılım ücretine ikramlar öğlen yemeği eğitim bedeli dahil konaklama hariçtir.

*********

MUKEDER | HAPPY CATS CLUB
”ANOTHER WORLD“
MUKEDER | GROOMİNG SEMİNAR 2019
YOUR ESTEEMED CAT BREEDERS WİLL BE ABLE TO TRAİN ON PROFESSİONAL SUBJECTS. THE TWO-DAY NARRATİVE AND APPLİED CAT CARE SEMİNAR RECORDS, WHİCH WİLL BE GİVEN BY MR. YOUTHANA TON CHANTRKEİRD, ONE OF THE WORLD'S LEADİNG GROOMİNG EDUCATORS, HAVE STARTED.
OUR SEMİNAR WİLL BE HELD ON 31 OCTOBER 2019 AT GÜNEŞLİ RETAJ ROYAL. IN THE SEMİNAR THERE WİLL BE EXPLANATİON AND APPLİCATİON FOR BOTH SHORT HAİRED AND LONG HAİRED CATS. CARE, WASHİNG, SCREENİNG, TOWİNG, PREPARİNG FOR COMPETİTİON, SHAVİNG TECHNİQUES ACCORDİNG TO RACE TYPES WİLL BE GİVEN AS WELL AS DETAİLED İNFORMATİON ABOUT THE RACES OF OUR PARTİCİPANTS.
THERE WİLL ALSO BE APPLİED TRAİNİNG FOR THE RACES İN THE HOMES OF OUR FELLOW FARMERS. THE SEMİNAR WİLL FOCUS ON BRİTİSH LONGHAİR & SHORTHAİR, EXOTİS SHORTHAİR & LONGHAİR, PERSİAN, SCOTTİSH FOLD SH LH & SCOTTİSH STRAİGHT SH LH.
MUKEDER | GROOMİNG SEMİNAR 2019
DATE: 31 OCTOBER 2019
TRAİNİNG TİME: 10:00 - 18:00
LOCATİON: IFM ISTANBUL FAIR CENTER BAKIRKÖY / ISTANBUL / TURKEY


********

MUKEDER |АССОЦИАЦИЯ HAPPY CATS
«ДРУГОЙ МИР»
MUKEDER |УХОД СЕМИНАР 2019
УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧИКИ КОШЕК СМОГУТ ТРЕНИРОВАТЬСЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ.НАЧАЛИСЬ ДВУХДНЕВНЫЕ РАССКАЗЫ О ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО УХОДУ ЗА КОШКАМИ, КОТОРЫЕ БУДЕТ ВЕСТИ Г-ЖА ЮЛИАНА ТОН ЧАНТКЕЙРД, ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПЕДАГОГОВ ПО ГРУМИНГУ.НАШ СЕМИНАР СОСТОИТСЯ 31 октябрь 2019 ГОДА В ISTANBUL FAIR CENTER .НА СЕМИНАРЕ, ПОСВЯЩЕННОМ РАССКАЗУ И ПРИМЕНЕНИЮ, БУДЕТ РАССКАЗАНО ОБ УХОДЕ ЗА КОРОТКОШЕРСТНЫМИ И ДЛИННОШЕРСТНЫМИ КОШКАМИ, МЫТЬЕ, СКРИНИНГ, БУКСИРОВКА, ПОДГОТОВКА К СОРЕВНОВАНИЯМ, ТЕХНИКА БРИТЬЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТИПАМИ РАС.ТАКЖЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ТРЕНИНГИ ДЛЯ ГОНОК В ДОМАХ НАШИХ КОЛЛЕГ-ФЕРМЕРОВ.СЕМИНАР БУДЕТ ПОСВЯЩЕН БРИТАНСКИМ ДЛИННОШЕРСТНЫМ И КОРОТКОШЕРСТНЫМ, ЭКЗОТИЧЕСКИМ КОРОТКОШЕРСТНЫМ И ДЛИННОШЕРСТНЫМ, ПЕРСИДСКИМ, ШОТЛАНДСКИМ ВИСЛОУХИМ SH LH И ШОТЛАНДСКИМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫМ SH LH.
MUKEDER |УХОД СЕМИНАР 2019
ДАТА: 31 октябрь 2019 Г.
ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ: 10:00 - 18:00
РАСПОЛОЖЕНИЕ: ISTANUL FAIR CENTER
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 150 EURO CASH ЕТ БЫТЬ ОТМЕНЕНА, ВОЗВРАТ СРЕДСТВ НЕВОЗМОЖЕН.МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДАН ДРУГОМУ УЧАСТНИКУ, КОТОРЫЙ БУДЕТ УВЕДОМЛЕН ЗА ОДНУ НЕДЕЛЮ.
* ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЖИВАНИЕ И ОБЕД.You may also like the following events from Mutlu Kediler Derneği:

Tags
Map IFM - Istanbul Fuar Merkezi, Atatürk Havalimanı Karşısı, Yeşilköy, Bakırköy, Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey
Report a problem

Get a reminder for this event

Advertisement

More Events in Istanbul

Explore More Events in Istanbul