Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
KP Brehmer Byk Resim

KP Brehmer: Büyük Resim

Sun Mar 28, 2021

KP Brehmer: Büyük Resim

Time Sun Mar 28 2021 at 11:00 am to 05:00 pm

(add to calendar)

Arter, Yenişehir, Irmak Cd. No:13, 34435 Beyoğlu/İstanbul, Istanbul, Turkey

Advertisement

KP Brehmer: Büyük Resim, 28 March | Event in Istanbul | AllEvents.in KP Brehmer: Büyük Resim
KP Brehmer’in (1938–1997) üretiminden kapsamlı bir seçkiyi bir araya getiren bu sergi, sanatçının esin kaynaklarını ve çalışma yöntemlerini ortaya koyan bir retrospektif sunuyor. 1960’lardan ölümüne kadar sanat dünyasının kendine has figürlerinden biri olan Alman sanatçı KP Brehmer, çok yönlü yapıtlarında kapitalizm gerçeğini ve medyanın gücünü yorumlar; içinde yaşadığı zamanın toplumsal ve siyasi gerçekliklerini eleştirel, analitik, aynı zamanda deneysel ve nüktedan bir bakışla ele alır. Çeşitli baskı tekniklerini ustalıkla kullanan Brehmer, gravür, çizim ve resim gibi farklı yöntem ve araçlar yoluyla yeniden ürettiği buluntu imgeler, sloganlar ve verilerle çalışır. Sanatçının üretimindeki form, motif ve tekniklerin çeşitliliğine yer veren "KP Brehmer: Büyük Resim", aynı zamanda yapıtlarının sanat tarihindeki referanslarını ve soyut sanat, Pop Art, Fluxus ve Kapitalist Gerçekçilik gibi akımlarla yakınlıklarını açığa çıkarıyor.

Arter’in 4. kat galerisinde başlayıp 3. katta devam eden sergi, Brehmer’in yapıtlarını ve yapıt gruplarını üretiminde öne çıkan farklı kavramlar ve motifler etrafında bir araya getiriyor. Kronolojik bir düzenden ziyade, gündelik yaşamın kayıt altına alınması, ulusal semboller ve değerler, propaganda, veri yönetimi, medya manipülasyonu ve basmakalıp temsiller, renk sembolizmi, tüketim kültürü ve sanatta soyutlama gibi temaların izini sürüyor.

Serginin başlığı, kitlesel çoğaltım ve tüketim çağında bir imge üreticisi olarak sanatçının toplumsal rolünü ve politik konumunu öne çıkarmayı amaçlıyor. Bir yandan da Brehmer’in görselleştirme pratiğine atıfta bulunarak, bireylerin bu süreçleri daha geniş bir açıdan görebilmeleri ve eleştirel düşünme imkânını yeniden elde edebilmeleri için mesafelenmenin gerekliliğine işaret ediyor. Brehmer’e göre bu mesafelenme, ideolojilerin sebep olduğu kolektif körlüğün de farkına varılması anlamına geliyor.

Bu kapsamlı sergi KP Brehmer’in doğumunun 80. yılında bir araya gelen uluslararası dört sanat kurumunun işbirliği sonucunda hayata geçirildi. Arter, Neues Museum Nürnberg, Hamburger Kunsthalle ve Kunstmuseum Den Haag’ın ortak yapımı olan proje, sanatçının özgün konumunu ve yapıtlarının güncelliğini vurgulamayı amaçlıyor. Selen Ansen’in küratörlüğünü üstlendiği "KP Brehmer: Büyük Resim" sergisi, bu ortak yapımın son adımı olma özelliğini taşıyor. Almanya Federal Kültür Vakfı'nın mali desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

-

Gathering a large selection of works from the production of KP Brehmer (1938–1997), this retrospective exhibition reveals the sources of inspiration and working tools of the artist. In his multifaceted oeuvre, Brehmer engages critically with capitalism and the power of media, addressing the socio-political realities of his time with an experimental, analytical and also humourous approach. Remaining a singular figure of the art world from the 1960s until his death, the German artist has mastered a vast variety of printing techniques, appropriating images, slogans and data he reproduced through various methods and means such as etchings, drawings and paintings. Presenting Brehmer’s rich repertoire of forms, motifs and techniques, the exhibition "KP Brehmer: The Big Picture" also conveys the art historical references that underlie Brehmer’s works, and their affinities with abstract art, Pop Art, Fluxus and Capitalist Realism.

Starting on Arter’s 4th floor gallery, the exhibition continues on the 3rd floor, bringing together different works and groups of works with respect to concepts and concerns that were crucial to the artist’s practice. Rather than following a chronological order, the exhibition proceeds by unfolding themes such as the recording of daily life, national symbols and values, propaganda, data management, media manipulation and clichés, colour symbolism, consumer culture and abstraction in art.

The title of the exhibition aims at highlighting the socio-political role of the artist as an image-maker in the age of mass reproducibility and mass consumerism. Alluding on the other hand to Brehmer’s enterprise of visualisation, the title addresses to the necessity for the individuals of distancing themselves to obtain a wider perspective on these processes, and reclaim the possibility for critical thinking. In Brehmerian terms, this also meant becoming aware of the collective blindness that ideologies cause.

This large-scale exhibition was made possible through the cooperation of four international art institutions on the occasion of KP Brehmer’s 80th birthday. Realised by Arter, Neues Museum Nürnberg, Hamburger Kunsthalle and Kunstmuseum Den Haag, this co-production aims to highlight his significant position and the contemporaneity of his works. "KP Brehmer: The Big Picture", curated by Selen Ansen, is the last part of this joint effort. Funded by the German Federal Cultural Foundation.You may also like the following events from Arter:

Also check out other Arts Events in Istanbul, Exhibitions in Istanbul, Nonprofit Events in Istanbul.

Event Photos
Hosted by
About The Host: www.arter.org.tr
Website Link: http://www.arter.org.tr
Nearby Hotels Arter, Yenişehir, Irmak Cd. No:13, 34435 Beyoğlu/İstanbul, Istanbul, Turkey
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Sun Mar 28 2021 at 11:00 am to 05:00 pm
Add to Calendar

Location

Arter, Yenişehir, Irmak Cd. No:13, 34435 Beyoğlu/İstanbul, Istanbul, Turkey

Advertisement
Advertisement
Make Your Events Easy to Discover

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events