Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events

Gürcistan "Mestia - Svaneti -Ushguli "

Advertisement

Gürcistan "Mestia - Svaneti -Ushguli "


KAFDAĞININ ARDINA MASALSI YOLCULUK
Program
1. Gün HOPA - BATUM - KOBULETİ
Trabzon 'a en erken uçak ile uçuyoruz. Sarp sınır kapısına transfer Bizleri bekleyen aracımız ile buluşup Batum şehir merkezine gidiyoruz. Şehir merkezi gezisi ardından Kobuleti şehrinin köyünde bulunan konaklayacağımız Pansiyonumuza gidiyoruz. Akşam yemeği ve dinlence sabah erken kalkacağız. Baştan söyleyelim sınırlarınızı aşacağınız bir gezi olacak.. Kendinizi keşfetmeye hazır olunuz.
Konaklama : Kobuleti

2. Gün ZUGDUDİ - MESTİA -CHALADİ BUZULU
Sabah güzel bir kahvaltı ile (Türk usulu) güne başlayacağız. Güzele ulaşmak için emek gerek. Bugün yolumuz uzun . Öncelikle Samegrelo eyaletinin başkenti Zugdidi şehrine varış , Zugdidi ovasının çay bahçeleri arasından geçip Kafkas dağlarına doğru yaklaşık 3 saatlik muhteşem manzaralar eşliğinde, uygun fotoðraf molaları vererek Kafdağının ardındaki Mestia kasabasına varıyoruz. Kafkas Dağlarının 1400 metre yükseltide en yenisi 500 yıllık olan muhteşem Svan kulelerinin ve Kafkas zirvelerinin çepe çevre sardığı Svaneti kasabasına varıyor ve pansiyonumuza yerleþiyoruz. Kısa dinlencenin ardından Chaladi buzuluna gidiyoruz. yarım saatlik bir araç yolculuğu ile yürüyüş başlangıç noktasına varıyoruz. 1,5 saat gidiş- dönüş toplam 3 saat sürecek parkuru tamamlıyoruz. Hayranlıkla izleyeceğiniz asırlık buzul ve çağlayan Chaladi nehri .. Dileyen Mestia 'ya kadar yürüyebilir. Akşam yemeği ve dinlence
Konaklama : Mestia

2. Gün BECHO - USHBA ŞELALESİ VE USHBA BUZULU
Sabah kahvaltIsının ardından yüyüyüş için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yürüyüş rotamıza Becho köyünün zirvesindeki Dolora Nehri üzerindeki köprüyle başlıyoruz.. Takip edeceðimiz patika Dolora Nehrinin Sağ yakasındaki bir kızak rotası. Patikayı takip ederken hemen sağımızda kalan Mazeri Daðý ve Dünyaca Ünlü Ushba Daðýnýn güney zirvelerini görüyoruz. Kafkas Daðlarýndaki 4710 metrelik Ushba Daðý Tarihe mal olmuþ trajedileri ve baþarýlarý ile muazzam, bir o kadarda sert bir dað görüntüsü veriyor bizlere. Ushba Daðýnýn tam bir anlamý yok ama yörede yaþayanlar Kötü Hava Cadýsý diyorlar. Yaklaþýk iki saatlik bir yürüyüþün ardýndan zor bir rota olan dört þelale kaynaðýna þekil veren plato’yu panoramik olarak izliyoruz. Dört þelale kaynaðýna doðru yürüyüþümüze devam ediyor ve þelalerin doðduðu kaynaða ulaþýyoruz. Kaynaðýn olduðu bölge Dünyaca ünlü Ushba Daðýna týrmanýþa geçeçek daðcýlarýn ana kamp yeridir. Buzulu görüp þelaleleri daha yakýndan görmek üzere aþagýya iniyoruz. Öyle coþkun akýyorki þelaller yaklaþmak mümkün deðil bizde uzaktan seviyoruz kendisini .. Dönüþ yoluna geçiyoruz. Bugünkü toplam yürüyüþümüz 18 km olacaktýr
Konaklama : Mestia

4.Gün MESTİA – USHGULI
Sabah kahvaltýsýnýn ardýndan Dünyanýn en yüksek yerleþim yerlerinden biri olan Ushguli köyüne gidiyoruz. Ushguli Muzesini geziyor ve çevrede kýsa süreli trekking yapýyoruz. Kafkasya sIradaðlarýnýn en yüksek ve olaðanüstü, ayný zamanda insaný kendine hayran býrakan Büyük Kafkasya Silsilesi içerisindeki Elbrus Sýradaðlarýndaki 4858 metre yüksekliðindeki Tetranuldi Daðý karþýnýzda .(Büyük Kafkasya Sýnýrý Karadeniz’den Azerbaycan Hazar Denizine kadar uzanan 1200 km lik bir dað sillesidir.) Bu masaldan uyanmak istemeyerek dönüþ yoluna geçiyoruz. Mestia 'ya dönüyoruz. Akþam yemeði ve Mestia geceleri ..
Konaklama : Mestia

5. Gün GULÝ GEÇÝDÝ (yada KORULDİ GÖLÜ)
Bugün güne oldukça erken baþlayacaðýz.. Kahvaltýmýzý yapýp yürüyüþ için hazýrlýklarýmýzý yapýp yola çýkýyoruz. Trekkingçiler için kondisyon gerektiren zorlu ancak muhteþem bir rota. Yürüyüþ Mazeri köyünden yükselerek baþlýyoruz. Bu çýkýþ yeryer çok zorlayacak olsada yukseldikçe manzara bizlere herseyi unutturacak . Ushba çifte zirveleri her an bizimle olacak Guli zirvesi geçene deðin. Guli zirvesi 2974metre. Zirvede birde göl var.. Ve bizden önce inekler ve atlar göle çýkmýþ göl kenarýnda dinleniyor olacaklar. Zirve fotorafýmýzý çekip kumanyalarýmýzý keyifle yiyoruz. Biraz dinlendikten sonra yola devam . Çýkýþ zor, iniþte kimilerine göre kolay kimilerine göre zor olabilir. Lengeri köyünde yürüyüþümüzü bitiyoruz. Aracýmýz ile buluþup pansiyona dönüyoruz. Akþam yemeði ve bu gece son gece Laila da Kafkas dans gösterisi ve Gürcü korosunu dinliyor eðleniyoruz.
Konaklama : Mestia

6. Gün ZABEŞİ - ZURULDİ

Bugün günlerden doğanın sesini dinleme günü.. Kafkas dağı eteklerindeki köyler arasında yürüyüş . Ushba dağına karşı keyif edeceğimiz Zuruldi ..
Akşam otele dönüş ve dinlence.
Konaklama : Mestia

7. GÜN: MESTÝA – BATUM

Sabah alacaðýmýz kahvaltý ile pansiyondan ayrýlýyoruz. Mestia 'ya veda vakti .. Artık masalın sonuna geliyor ve kente dönmek için yola düşüyoruz. Zugdudi'de pazara uğrayacağız. Buyuk bir pazar .. Akşam üzeri sarp sınır kapısından Türkiye'ye geçiyoruz. Havaalanýna transfer ve akþam geç uçaklar ile dönüþ yapacaðýz.

Baþka bir Geos tur gezisinde buluþmak üzere vedalaþýyoruz.

Tur Fiyatı
535 $ (Nakit yada banka havalesi)
Single Farký : 185$

FÝYATA DAHÝL OLANLAR

● Tum ara ulaþýmlar,

● Gerekli Görülen Yerlerde 4 X4 Arazi Aracý

● Profesyonel Ýngilizce ve 6 Sabah Kahvaltýsý,

● 6 Akşam yarım pansiyon konaklama (6 Akþam Yemeði, 6 sabah kahvaltı)

● 3 Öðle Kumanya,

● Tursab Zorunlu Saðlýk Sigortasý,

Konaklama : Pansiyon.

● 5 Gece Mestia

● 1 Gece Kobuleti - BatumFÝYATA DAHÝL OLMAYAN HÝZMETLERÝMÝZ;

● Uçak Biletleri

● Alýnacak Ýçecekler ve Kiþisel Harcamalar,

● 4 Öðle yemeði,

● Yurt Dýþý Çýkýþ Harcý,

KÝÞÝSEL ÝHTÝYACLARINIZ:

● Yanýnýzdan hiç ayýrmadýðýnýz ilacýnýz var ise mutlaka alýnýz. Turumuz boyunca her yerde bulunmadýðýný düþündüðünüz ve mutlaka almak istediðiniz bir þey varsa yanýnýza almanýnýz tavsiye ederiz.

● Gürcistan Svaneti Bölgesinde Dört mevsimi bir gün içerisinde yaþayabileceðinizi düþürsek; Yaðmurluk ve hava serinleyince giyeceðiniz kazak, polar, bere gibi kýyafetler ile yanýnýza almayý unutmayýnýz.

● Daðlarda hava deðiþkendir; özellikle gece ýlýk olabilir. Ilýk havalar için ceket getirin. Yaðmurluk her zaman gereklidir. Kilise ziyaretleri için uzun pantolon ve etekler giyilmesi tavsiye edilir.You may also like the following events from Geos Tur:

Map Geos Tur, ZEYTİNLİK MAHALLESİ FAZILPAŞA SOK. BURAT İŞ HANI NO:1 DAİRE :4, 34550 Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Istanbul

Explore More Events in Istanbul