Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement

Göksel Karabayır İle Konstelasyon Çalışmaları İstanbul Yeni Grup

Advertisement

Göksel Karabayır İle Konstelasyon Çalışmaları İstanbul Yeni GrupGöksel Karabayır İle Konstelasyon Çalışmaları İstanbul Yeni GrupKuşaklar boyu aktarılarak kişiyi koşullandıran aile kalıpları ve sistem dinamikleri
görünmez bir biçimde bizi şekillendirir ve yaşamsal önemde bizi etkilerler. İnsanı kötü eden ve mevcut potansiyelini kullanmasını engelleyen bu dinamikleri anlamadan ve üzerinde çalışmadan
olumlu anlamda ciddi bir değişimden ve kişisel bir gelişimden
bahsetmemiz neredeyse mümkün değildir.
Göksel Karabayır

Bu program Konstelasyon çalışmaları metoduyla kişisel ve profesyonel gelişimimize
katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Programın süresi 2 yıldır. Programın başlangıç tarihi 30 Kasım 2019 iki yıl süresince Temmuz ve Ağustos ayları hariç her ay bir defa bir tam günlük (Cumartesi) bir araya gelmelerle gerçekleştirilecektir.
Program başlangıç saati 10:00 bitiş saati 17:00 olacaktır.
Öğlende 45 dakika ara verilecektir. İki yıllık program takvimi, grup oluştuktan sonra katılımcılara programının başlangıcından önce verilecektir.

Katılmak isteyenlerin, kişisel bilgilerini e-mail yoluyla bize ulaştırmaları gerekmektedir.
Göksel Karabayır ile yapılacak yüz yüze görüşmenin ardından grup oluşturulacaktır.


Programının yapılacağı yer: Bilgi Paylaşım Danışmanlık
Mete Cad. Park Apt. No:24 K:5-6 Gezi Parkı Taksim / İSTANBUL


PROGRAM İÇERİĞİ

Modül 1- Temel Düzey
-Fenomenolojik yaklaşım (Olgu çokluğunda esas olanı algılayabilmek)
-Sistemik, bütünsel, holistik yaklaşım
-Yapısalcı (konstrüktivist) yaklaşım
-Kendimizle ve danışanla kademeli olarak meta düzlemde çalışmaya başlangıç
-Birincil ve ikincil duygular
-Zihin nedir? Beyin nasıl işler? Düşünce nedir?
-İnsan ve yarattığı kültürü anlamak
-Temsilci algısı fenomeni
-Ayna nöronlar
-Morfogenetik alanlar
-Kuantum teorisi
Modül 2- Aile Konstelasyonu Yöntemini ve İşleyişini Anlamak

-Sistemik çalışmanın temel prensipleri
-Bağlanma ihtiyacı
-Alma ve verme dengesi
-Aidiyet
-Vicdan tanımlaması
-Düzen nedir?
-Kişisel ve kolektif (saklı) vicdan işleyişi ve çatışması
-Evrensel vicdan
Modül 3- Dinamikler ve Dolanıklıklar
-Ebeveynleşme
-Üstlenilmiş duygular
-Çifte aktarım
-Gizli sadakatler (senin yerine ben)
-Özdeşleşmeler (katille, kurbanla yada her ikisiyle, ilk sevgili ile v.b.)

Modül 4- Sistemler Nasıl Etkilenir?
-Bedensel sorunlar
-Kayıplar, kürtaj, intihar
-Kazalar, savaşın etkileri
-Evlat edinme, evlatlık verilme
-Göçler, kültürel farklılıklar

Modül 5- Niyet Konstelasyonu Yöntemini ve İşleyişini Anlamak
-Bağlanma süreci
-Sembiyotik ihtiyaçlar
-Ruhta bölünmeler
-Sembiyoz ve otonomi
-Yaşamda kalma stratejileri


Modül 6- Pratik Uygulamalar

-Kişilerin kendi konstelasyon çalışmaları
-Danışanlarla yapılan konstelasyon çalışmalarını gözlemlemek, yorumlamak ve değerlendirmek
-Uygulayıcı olarak konstelasyon çalışmasına liderlik etmek

Modül 7- Yardım Etme Sanatı

-Ön koşullar
-Konstelasyon Kolaylaştırıcısının içsel duruşu
-Danışanla meta düzlemde çalışmak
-Güven, mütevazi olma, haddini bilme
-Korkusuz ve niyetsiz yardım
-Bilinmeyene teslimiyet
-Gerçek olanın ortaya çıkmasına hazır olma ve alan açma
-Profesyonel burn-out'dan kaçınma

Modül 8- Erken Dönem Kesintileri
-Annenin doğumda ölümü
-Ebeveynlerin ölümü
-Ebeveynlerden ayrı kalma
-Çalışma tekniğinin anlaşılması

Modül 9-Bireysel Konstelasyon Çalışmaları

-Prensipler ve teknikler
-Genogram hazırlama
-Değişik çalışma teknikleri

Modül 10-Konstelasyon Çalışmalarının Geniş Alanlarda Uygulanması

-Organizasyon Konstelasyon Çalışmaları
-Temel prensipler
-Temel dinamikler
-Çalışma teknikleri
-Kimler ve neler kuruluş sistemine ait?
-İş yaşamındaki temel projeksiyonlar
-Kişiyle mevkiyi karıştırma
-Vicdan iş yerlerinde ve kuruluşlarda nasıl işler?
-Düzenler
-Politik, Etnik Konstelasyon Çalışmaları
-Temel açıklamalar ve pratik uygulamalardan sunumlar
-Değişik ülke ve kültürlerde uygulanan Konstelasyon çalışmaları
You may also like the following events from Bilgi Paylaşım ile farkındalık yolunda.:

Map Bilgi Paylasim, Mete Cad. Park Apt. No: 24/5, Taksim - İstanbul, 34437 Istanbul, Turkey, Istanbul, Turkey
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Istanbul

Explore More Events in Istanbul