Create Event
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
Gkcisimleri zerine

Gökcisimleri Üzerine

Sun Jul 25, 2021

Gökcisimleri Üzerine

Time Sun Jul 25 2021 at 11:00 am to 05:00 pm

(add to calendar)

Arter, Yenişehir, Irmak Cd. No:13, 34435 Beyoğlu/İstanbul, Istanbul, Turkey

Advertisement

Gökcisimleri Üzerine, 25 July | Event in Istanbul | AllEvents.in Gökcisimleri Üzerine
Sanatçılar | Artists:
Thomas Bayrle, Elina Brotherus, Annabel Daou, A K Dolven, Aleksandar Dimitrijević, Terry Fox, Naomi Wanjiku Gakunga, Ludwig Gosewitz, Shilpa Gupta, Nilbar Güreş, Altan Gürman, Asta Gröting, Gülsün Karamustafa, Suchan Kinoshita, Milan Knížák, Igor Kopystiansky, Alicja Kwade, Nicholas Mangan, Vlado Martek, Aydan Murtezaoğlu, Alice Nikitinová, Füsun Onur, Fernando Ortega, Serkan Özkaya, Ebru Özseçen, Karin Sander, Monika Sosnowska, Mariana Vassileva

Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan "Gökcisimleri Üzerine" sergisi, yaşamsal bir biraradalık düzleminin bugün yeniden düşünülebilir ve inşa edilebilir olmasına dair sorularla ilgileniyor. Yirmi sekiz sanatçının yapıtlarını kapsayan sergi, var olanların biraraya gelme ve dağılma biçimlerini, ilişki kurma tarzlarını, birbirlerine mesafe alma ve yakınlaşma yollarını birlikte düşünmeye davet ediyor.

Serginin başlığı, maddesel bir ortaklık kavrayışının imkânlarına ve olası kısıtlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Gökbilimci ve astrobiyolog Carl Sagan’ın 1980’lerin başında ifade ettiği “Hepimiz yıldız tozuyuz,” sözünde vurgulanan bu ortaklık düşüncesi serginin temel sorularından biri: Bir sanat yapıtının, bir kalem, bir insan, bir virüs, bir robot, bir kedi, bir ağaç, bir dere, bir dağ, yerküre ve Venüs kadar gökcismi olduğunu düşünmenin anlamları neler olabilir? İkili ayrımlar üzerine kurulu insanmerkezci tahakküm biçimlerinin zeminini sarsmakla ilgilenen bu soru, aynı zamanda, insanı insan olmayanlar karşısında üstün ve ayrıcalıklı kılan ayrımlar da dahil olmak üzere, pek çok ayrımın geçerliliğini yeniden irdeliyor.

"Gökcisimleri Üzerine" biraraya gelmenin karmaşık ve çoğul biçimlerine dair öneri ve eleştirileriyle sergilerin ve sanat yapıtlarının, bir yaşam siyasetinin düşünülmesinde etkin olabilme biçimlerine dikkat çekiyor. Günümüzde sanatı, birarada yaşayabilmeyi mümkün kılan adalet kavrayışı bağlamında, var oluşun mutlak ilişkiselliğini kollamaya yönelen, yaşamı olumlayan ve savunan bir eylem olarak kavramanın olanakları nelerdir?

-

Drawn from the Arter Collection, the group exhibition titled "On Celestial Bodies" deals with questions around the possibility of reconceiving and reconstructing a vital terrain for living together in our present day. Including works by twenty-eight artists, the exhibition invites visitors to contemplate together the ways that beings come together and disperse, the manners through which they build relations, and their ways of distancing and converging with each other.

The title of the exhibition aims to point to the potentials and limits of the conception of the material embeddedness of beings. This notion of material embeddedness, as highlighted in the famous quote from the 1980s by astronomer and astrobiologist Carl Sagan, “We’re made of star stuff”, also informs one of the fundamental questions addressed in the exhibition: What would it mean to think of an artwork, a pencil, a human, a virus, a robot, a cat, a tree, a creek, a mountain as a celestial body as much as the Earth and Venus are? Dealing with the act of destabilising the foundations of anthropocentric hierarchies and exceptionalism, built, as they are, on binary oppositions, this question aims to debunk the validity of various dualities and distinctions, including those that place the human above the non-human.

With their proposals for, and criticism of, the complex and multiple ways of being together, "On Celestial Bodies" questions the possible effects that exhibitions and artworks may assume in imagining a politics of life. What are the potential ways of understanding art today as an act that cares for radical relationality, and one that affirms and defends life itself, in the context of the idea of justice, that makes living together possible?You may also like the following events from Arter:

Also check out other Exhibitions in Istanbul, Arts Events in Istanbul.

Event Photos
Hosted by
About The Host: www.arter.org.tr
Website Link: http://www.arter.org.tr
Are you the host?
Nearby Hotels Arter, Yenişehir, Irmak Cd. No:13, 34435 Beyoğlu/İstanbul, Istanbul, Turkey
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Sun Jul 25 2021 at 11:00 am to 05:00 pm
Add to Calendar

Location

Arter, Yenişehir, Irmak Cd. No:13, 34435 Beyoğlu/İstanbul, Istanbul, Turkey

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events