X
Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Users
Organizers
Events
Advertisement

Felsefe Seminerleri: İmajı Düşünmek: Mehmet Şiray

Advertisement

Felsefe Seminerleri: İmajı Düşünmek: Mehmet Şiray


Felsefe Seminerleri

İmgenin Geri Dönüşü: Jacques Rancière'in İmgenin Geleceği Üzerine Düşünceleri

Moderatör: Emre Şan
Konuşmacı: Mehmet Şiray

Jacques Rancière “Estetiğin Siyaseti” kitabını yazarken, kitabın amacının batı felsefe tarihine musallat olmuş imge ve hakikat ayrımına eleştirel yaklaşarak “imge”yi yabancılaşmanın, ideolojik olanın ya da yapaylığın bir göstereni olmaktan çıkarmak olduğunu belirtmektedir. Rancière’e göre bugün imge hakkında yeniden düşünmemiz gerekmektedir; imgenin hakikati onun sadece bir maske olmasında ve hakikati gizlemesinde ya da onu bizim için çarpıtmasında yatmamaktadır, imge aynı zamanda hakikati parçalara ayıran onu dönüştüren bir olanaklılığa da sahiptir. Özellikle metaforik imgeler üzerinde duran Rancière onların dünyayı algılama biçimlerimizde radikal değişiklikler yapabilme potansiyeli taşıdıklarını iddia etmektedir. Bu seminer’de Rancière’in “imge” üzerine düşüncelerini dile getirirken, imge üzerine düşünmenin dünyayı nasıl algıladığımızla, hissettiğimizle ve anladığımızla doğrudan ilişkili olduğu tespiti yapılarak tartışmaya açılacaktır.


Mehmet Şiray 1997 Ortadoğu Teknik Üniversitesi Felsefe bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra çalışmalarına 2002 yılına kadar Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Sanat Felsefesi üzerine yoğunlaşarak devam etmiştir. Doktora derecesini Johannes Gutenberg Mainz Üniversitesinden 2007 yılında almıştır. 2009 yılından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Sanat Felsefesi, Estetik ve Politika Felsefesi üzerine odaklanarak B. Spinoza, R. Girard, G. Bataille, J. Rancière ve J. L. Nancy üzerine çeşitli makaleler yayınlamıştır. 2009 yılında Peter Lang yayınevi tarafından basılan Performance and Performativity başlıklı kitabın yazarıdır.

Etkinlikler ücretsizdir.

Ücretsiz etkinliklerde katılım sayısı sınırlı olup etkinlik davetiyesi 1 saat öncesinden Akbank Sanat Danışma'dan temin edilebilir.You may also like the following events from Akbank Sanat:

Liked this event? Spread the word :

Map Akbank Sanatİstiklal Caddesi No:8, 34435 Taksim, Istanbul, Turkey
Loading venue map..
Report a problem

Are you going to this event?

Advertisement

More Events in Istanbul

Explore More Events in Istanbul