Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
Emre Hner [ELEKTROZOLASYON] Bilinmeyen Parametre Kayt-D

Emre Hüner: [ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı

Sun Dec 05, 2021

Emre Hüner: [ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı

Time Sun Dec 05 2021 at 11:00 am to 05:00 pm

(add to calendar)

Arter, Yenişehir, Irmak Cd. No:13, 34435 Beyoğlu/İstanbul, Istanbul, Turkey

Advertisement

Emre Hüner: [ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı, 5 December | Event in Istanbul | AllEvents.in Emre Hüner: [ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı
Küratör: Aslı Seven

Emre Hüner’in "[ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı" başlıklı kişisel sergisi, yarı kurgusal bir senaryo metni etrafında şekillenmiş yeni üretimlerden oluşuyor. Hüner, film, roman veya mimari yapı gibi formlar arasında aracı bir unsur olarak gördüğü senaryoyu işlevinden bağımsızlaştırıyor ve nihai bir sonuca varmak yerine açık bir üretim yöntemi, bir senaryo yazım süreci öneriyor.

Bir kavram olarak [Elektroizolasyon], sergide yer alan biçimler arasında kendini ölçek ve malzeme farkları ve tekrarları üzerinden hissettiren altyapısal bir makine-özneye işaret ediyor ve yapay olanla biyolojik olanı, mekanik olanla organik olanı kavuşturma peşinde bir türlü birleşemeyen kurgusal anlatılar, yapıtlar ve ucubeler üretiyor. Ansiklopedik bir yaklaşımla sıralanan sonsuz listeler, üçboyutlu yazıcının dizgesi ile buluşurken, sanatçının sır deneyleriyle kaportacı, tesisatçı ve elektronikçinin doğaçlama pratiği arasında bir el işçiliği fikri beliriyor.

Sergide karşılaştığımız heykeller, yerleştirmeler, fotogravürler, serigrafiler, film ve metinler, mecralar arasında dolaşarak ilerleyen, doğaçlamaya dayalı, performatif bir üretim sürecini yansıtıyorlar. Kaydetme, belgeleme, alıntılama, kalıp alma ve kopyalama gibi estetik jestler aracılığıyla serginin ve filmin mekânları, nesnelerin yüzeyleri ve dilsel alan arasında tekrarlanarak çoğaltılan formlar, nesnenin yapıt, prototip, araç, iz ve eyleyen olma potansiyelleri arasında hareket ettiği bir dünya kurgusu öneriyor.

"[ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı", modernite deneyimini çift kutuplu olarak belirlemiş yalıtım ve kapatma pratikleri ile iletkenlik ve bulaşıcılık olgularının karşıtlığı arasında uzanan ilişkisel bir alanı irdeliyor. Beden parçaları, makine aksamları, değişken bilinç hâlleri, endüstriyel atıklar, mimari kesitler, tıbbi protezler, dil oyunları ve spekülatif terimler, inşaat ve yıkım araçları, bilgi ve meslek kategorileri, insan olmayan yaşam türlerinden parçalar, tümü aynı plastik düzlemde birbirlerinin kayıtlarını tutuyor, birbirlerine öykünüyor ve birbirlerini kopyalayarak çoğalıyorlar. Serginin bütününde fabrika, laboratuvar, film seti ve yerleşke gibi kapalı mimari mekân düzenlemelerini alıntılayan formlar, steril ve bilimkurgusal bir yabancılaşmayı çağırırken, siyah beyaz film sekansları, mekâna yayılan ses öğeleri ve heykeller müze binasının ve onu çevreleyen şehir dokusunun toprak altı fısıltılarını, pek tanıdık arketiplerini ve artık bedenlerini mekâna taşıyor.

Semiyotik bir makine olarak [Elektroizolasyon], kendi üretim sürecini ve bağlamını hiç durmadan belgeleyerek dokunduğu her yeni biçimi ve mecrayı kendi merkezi etrafında bir yörüngeye çeviren yeni özdüşünümsel katmanlar ve ölçekler salgılıyor.

-

Emre Hüner
[ELEKTROİZOLASYON]: Unknown Parameter Extro-Record
Curator: Aslı Seven

Emre Hüner’s solo exhibition "[ELEKTROİZOLASYON]: Unknown Parameter Extro-Record" brings together new works created around a semi-fictional script. Hüner releases the script from its function and repositions it as a mediating device among different media, such as film, novel, and architecture, proposing an open method of production, a process of scriptwriting rather than reaching a conclusive outcome.

As a concept, "[Elektroizolasyon]" suggests an infrastructural techno-subjectivity that manifests itself in the exhibition through repetitions and differences in material and scale, and generates fictional narratives, works of art and monstrosities while trying to bind together the artificial and the biological, the mechanical and the organic. As infinite lists sorted with an encyclopaedic impulse meet the polymorphic system of the 3D printer, an idea of craftsmanship arises in between the artist’s glazing experiments and the improvisational practices of the mechanic, the plumber and the electrician.

The sculptures, installations, photo-etchings, silkscreen prints, film and texts that we encounter in the exhibition reflect a performative production process that relies on improvisation and moves across disciplines. Forms multiplied and reproduced through the aesthetic gestures of recording, documenting, citing, moulding and duplicating across the surfaces of the objects and the textual domain, the exhibition space and the spaces of the film, propose a speculative world-building in which the object’s potential status as a work of art, a prototype, a tool, a trace or an agent are simultaneously active.

"[ELEKTROİZOLASYON]: Unknown Parameter Extro-Record" examines the relational space stretched between the two poles of tension that define the experience of modernity as a bipolar one: the phenomena of conductivity and contamination, and those of encapsulation and confinement. Body parts, machinery, altered states of consciousness, industrial waste, architectural cross-sections, prosthetic implants, semiotic play and speculative terms, vehicles of construction and demolition, categories of knowledge and profession, and samples of non-human species are all deployed on the same plane of plasticity, where they keep record of each other, mimic each other and reproduce by copying one another. Throughout the exhibition, while forms referencing closed-world architectures of the factory, laboratory, film-set, and settlement call out for a sterile and science-fictional estrangement, the black and white film sequences, sound elements and sculptures carry the subterranean murmurs, familiar archetypes and residual bodies of the urban texture surrounding the museum building into the exhibition space.

As a semiotic machine, [Elektroizolasyon] constantly documents the process and context of its own making and secretes new layers and scales of reflexivity that appropriate and transform every new form and medium it touches into a new orbit around its core.You may also like the following events from Arter:

Also check out other Entertainment Events in Istanbul, Exhibitions in Istanbul, Arts Events in Istanbul.

Search by related topics in Istanbul
Event Photos
Hosted by
About The Host: www.arter.org.tr
Website Link: http://www.arter.org.tr
Are you the host?
Nearby Hotels Arter, Yenişehir, Irmak Cd. No:13, 34435 Beyoğlu/İstanbul, Istanbul, Turkey
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Sun Dec 05 2021 at 11:00 am to 05:00 pm
Add to Calendar

Location

Arter, Yenişehir, Irmak Cd. No:13, 34435 Beyoğlu/İstanbul, Istanbul, Turkey

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events