Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
Trin lm quc t v ngnh cng nghip my ch bin g 2021.

Triển lãm quốc tế về ngành công nghiệp máy chế biến gỗ 2021.

Oct 20, 2021 - Oct 23, 2021

Triển lãm quốc tế về ngành công nghiệp máy chế biến gỗ 2021.

Time Wed Oct 20 2021 at 07:00 am to Sat Oct 23 2021 at 05:00 pm

(add to calendar)

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, Ho Chi Minh City, Vietnam 700000, Ho Chi Minh City, Vietnam

Advertisement

Triển lãm quốc tế về ngành công nghiệp máy chế biến gỗ 2021., 20 October | Event in Ho Chi Minh City Triển lãm quốc tế về ngành công nghiệp máy chế biến gỗ 2021.
Ngành hàng trưng bày: Máy & Thiết bị cho Lâm nghiệp; Máy và thiết bị kỹ thuật chế biến sơ cấp, xử lý thứ cấp; Nguyên liệu gỗ; Máy móc sơn, phun và hoàn thiện; Công cụ & Phụ trợ; Vật liệu và vật dụng chế biến; Phụ kiện và nội thất; Dịch vụ kỹ thuật và phần mềm hỗ trợ..Event Photos
Hosted by
Are you the host?
Nearby Hotels Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, Ho Chi Minh City, Vietnam 700000, Ho Chi Minh City, Vietnam
Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Wed Oct 20 2021 at 07:00 am to Sat Oct 23 2021 at 05:00 pm
Add to Calendar

Location

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, Ho Chi Minh City, Vietnam 700000, Ho Chi Minh City, Vietnam

Advertisement
Advertisement
Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events and make them easy to discover & share with the relevant audience.

Create Events